Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015

icon_pdfKoncepcia_do r. 2015 


Počet zobrazení: 2259x