Archív aktualít

Pavel Čáni, slovenský výtvarník zo Srbska, vystavuje v Bratislave

Významný slovenský akademický maliar a grafik v Srbsku PAVEL ČÁNI vystavuje od stredy 10. januára 2018 v bratislavskej Staromestskej galérii Zichy. Vernisáž výstavy jeho diel nazvanou Druhá strana bytia sa uskutočnila v rovnaký deň v galérii ZICHY na Ventúrskej ulici 9 v Bratislave. Na otvorení výstavy sa zúčastnil a prítomnému publiku sa prihovoril aj Ján Varšo,…

Prezident SR Andrej Kiska ocenil 25 významných osobností, na udalosti sa zúčastnil aj Ján Varšo, predseda ÚSŽZ

Prezident SR Andrej Kiska ocenil v pondelok 1. januára 2018 pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky 25 osobností spoločenského a kultúrneho života. Štátne vyznamenania si prevzali z jeho rúk v koncertnej sále Slovenskej filharmónie v bratislavskej Redute. Na ceremoniáli sa zúčastnil predseda Národnej rady SR Andrej Danko, predseda vlády Robert Fico, poslanci…

Pokojné a radostiplné Vianoce a úspešný vstup v zdraví a odhodlaní do osobného, rodinného i krajanského roku 2018!

Rok 2017 sa s nami pomaly lúči a my bilancujeme náš celoročný osobný, rodinný i profesijný život. Pred nami sa zažína nový rok 2018, od ktorého si obvykle sľubujeme, že nás zasa posunie bližšie k naplneniu realizácií našich súkromných a spoločenských predstáv a ambícií. Na prelome rokov 2017/2018 a v predvečer oddávna uctievaných osláv…

Expertná komisia zahraničných Slovákov a odborníkov zo Slovenska rokovala v Bratislave

V piatok 8. decembra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo neformálne zasadanie Expertnej komisie Slovákov žijúcich v zahraničí a odborníkov zo Slovenska, ktoré organizovalo Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) v súčinnosti s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ).  Podujatie finančne podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré…

Spolok Slovákov v Poľsku oslávil v Novej Belej 70-ročné jubileum

Slováci v Poľsku tvoria neoddeliteľnú, mimoriadne pulzujúcu a tvorivú súčasť krajanského sveta.  Hoci slovenská národnostná menšina v krajine nášho severného suseda svojou početnosťou nedosahuje v dvoch kľúčových ohniskách slovenskosti (v regiónoch poľskej strany Oravy a Spiša, kde aj v historickom kontexte žije najviac Slovákov v Poľsku)  až také rozmery komunít ako tvoria slovenské menšiny v Česku, Maďarsku, Rumunsku či…

V Osijeku si Slováci v Chorvátsku pripomenuli vianočné tradície predkov

Naši krajania skrze aktivity v spolkoch, organizáciách a inštitúciách Slovákov žijúcich v zahraničí sa tradične vracajú k zvykom ich predkov utkaných duchovnom krehkých a emotívnych tajomstiev Vianoc, najkrajšieho sviatku ľudských zblížení, pokory a nádeje v celom roku. Výnimkou nie sú ani Slováci v Chorvátsku, konkrétne v Osijeku v oblasti Slavónie, kde sa v sobotu  9. decembra 2017 zišli na spoločenskom…

Ján Varšo poctil Daniela Compagnona Pamätnou medailou ÚSŽZ: v Paríži slávil FS Nádeje 65 rokov vkladu do slovenskej folkloristiky vo svete

Čochvíľa vrcholiaci rok 2017 bol a stále je bohatý na významné udalosti a jubileá našich krajanov vo svete. Aktuálne nimi žijú Slováci vo Francúzsku organizovaní v Spolku rodákov českých krajín, Slovenska a ich priateľov so sídlom v Paríži. V jeho čele je rodený Francúz Daniel Compagnon, ktorému pred desiatkami rokov…

Jubilejným laureátom Ceny Mateja Hrebendu zablahoželal v Prahe aj predseda ÚSŽZ

Jedným zo základných cieľov občianskeho združenia Obec Slovákov v Českej republike od jej vzniku v roku 1992 je okrem podporovania slovenského národného povedomia krajanov a snahy o zveľaďovanie slovenčiny pri zachovávaní kultúrneho a duchovného dedičstva, aj pestovanie vzájomnosti Čechov a Slovákov. Úzku kultúrnu, duchovnú a ekonomickú spoluprácu dvoch blízkych národov…

Fotografov z krajanských médií ocenia na výstave FIJET Slovakia Cestovanie a emócie v Piešťanoch, hlavným partnerom projektu je ÚSŽZ

FIJET SLOVAKIA  v spolupráci s hlavným partnerom  - ÚRADOM PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ - pripravili 2.  ročník  medzinárodnej výstavy fotografií novinárov  na tému Cestovanie a emócie (Travel and Emotions). Výstava spojená s ocenením laureátov súťaže sa  uskutoční v galérii FONTANA v Piešťanoch, vernisáž  sa  koná v stredu 15. novembra 2017 o 17.00 h. Ide o výstavu  72  fotografií autorov…

FS Morena v Londýne oslávil 15. jubileum činnosti, slovenskí folkloristi nachystali celovečerný program

Nie je jednoduché rozvíjať bohatosť kultúrneho dedičstva Slovákov v cudzom svete. Ak, pravda, veci oddaným folkloristom a ctiteľom našej ľudovej kultúry a zvykoslovia okrem ich prirodzeného záujmu o vec, vášeň a húževnatosť harmonizujúce s túžbou stretať sa pravidelne s priateľmi rovnakej krvnej skupiny, nechýba aj permanentná pozornosť, spolupatričnosť, morálna i…

Kovačica si uctila osemdesiatiny Jána Bačúra výstavou, Ján Varšo mu udelil Pamätnú medailu ÚSŽZ

Pri príležitosti 80. narodenín padinského insitného maliara Jána Bačúra v Galérii Babka Kovačica otvorili v nedeľu 22. októbra 2017 jeho 56. samostatnú výstavu. Maliarovi k narodeninám výstavu spoločne pripravili Galéria Babka a Galérie insitného umenia Kovačica a podpornú ruku podali Obce Kovačica, Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka, Miestny odbor Matice…

Výstava diel sochára Jána Stupavského, Slováka zo Srbska, v Bratislave

Pri príležitosti životného jubilea Jána Stupavského zo Starej Pazovy sa v utorok 17. októbra 2017 konala vernisáž výstavy pod názvom Ján Stupavský - sochárska tvorba Slováka z Vojvodiny.  Do Galérie na Západnej terase Bratislavského hradu prišiel veľký počet ctiteľov umenia, ale aj kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí pozrieť si jedinečné diela…

Aktívne krajanské leto 2017 prialo podujatiam v slovenskom zahraničí i na Slovensku. Aj vďaka organizátorskému úsiliu všetkých, ktorým záleží na posilňovaní ducha slovenskosti.

V každom treťom štvrťroku si verejnosť na Slovensku pripomína štátnym sviatkom cyrilometodejské dni (5. júl) na počesť slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda, ktorí formovali slovenskú identitu na základoch staroslovienčiny a kresťanskej viery. Pri tejto príležitosti vláda Slovenskej republiky organizovala na Devíne spomienkové podujatie, na ktorom sa zúčastnil aj predseda Úradu pre Slovákov…

V Nadlaku udelili Ceny Samuela Tešedíka za pedagogickú činnosť

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov (zriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka) a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR) organizovala v dňoch 13.-15. októbra 2017 v Nadlaku medzinárodnú konferenciu zameranú na ďalší rozvoj vzdelávania a systému národnostného školstva v európskych štátoch, v ktorých majú Slováci štatút autochtónnych národnostných menšín. V rámci konferencie…

Ján Varšo sa v Slovinsku zúčastnil na krste monografie Sedemdesiat rokov slovakistiky v Ľubľane

Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v stredu 11. októbra 2017 zúčastnil na pozvanie Katedry slovakistiky na Inštitúte slavistiky Univerzity v Ľubľane na krste vedeckej monografie s názvom Sedemdesiat rokov slovakistiky v Ľubľane („Sedemdeset let slovakistike v Ljubljani“) , ktorá vychádza v rámci zborníka Slavica Slovenica s finančnou…

Predseda ÚSŽZ prevzal v Trnave Pamätnú medailu J. M. Hurbana z rúk Tibora Mikuša

Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prevzal vo štvrtok 5. októbra v Trnave Pamätnú medailu Jozefa Miloslava Hurbana z rúk predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša pri príležitosti Dňa Trnavského samosprávneho kraja. Medailou bol J. Varšo  poctený „za zásluhy pri dlhodobom presadzovaní kresťanských a národných tradícií na Slovensku“. Medzi…

VÝZVA na účasť v programoch 45. Krajanskej nedele a 5. Krajanského dvora počas 53. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve

Milí krajania, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje 45. Krajanskú nedeľu a 5. Krajanský dvor v rámci 53. folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, ktoré sa uskutočnia v termíne od 6. do 8. júla 2018. Témou 45. Krajanskej nedele je ČAS PLNÝCH KOMÔR. Účasť v programe Krajanskej nedele je podmienená programovým číslom…

Ján Varšo poctil Samuela Vrbovského, biskupa SEAVC v Srbsku, Pamätnou medailou ÚSŽZ počas osláv 500. výročia Lutherovej reformácie v Padine

Rok 2017 je pre evanjelickú cirkev a evanjelikov augsburského vyznania na celom svete významným medzníkom. Cirkevné zbory a veriaci – evanjelici si pripomínajú päťsté výročie reformácie, ktorá sa začala 31. októbra 1517 v meste Wittenberg, keď reformátor Dr. Martin Luther na dvere chrámu Božieho pribil 95 výpovedí a téz proti…

Slovenská veselica v Užhorode – tradičná slávnosť slovenského ľudového umenia

V nedeľu 17. septembra 2017 sa v Užhorode – v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, uskutočnila tradičná slávnosť slovenského ľudového umenia Slovenská veselica 2017, ktoré patrí obsahom a významom k vrcholným podujatiam zakarpatských Slovákov. Hlavným organizátorom podujatia, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, bola Kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská v Ukrajine v spolupráci so Zakarpatskou štátnou administratívou. Slávnosť sa…

Ján Varšo otvoril v Banskej Štiavnici Tvorivú školu žurnalistiky ÚSŽZ – Ateliér fotografie venovaný Dežovi Hoffmannovi, fotografovi Beatles

V Rytierskej sále banskoštiavnického Starého zámku sa na pravé poludnie konala v pondelok 11. septembra slávnosť otvorenia Tvorivej školy žurnalistiky 2017, v osemdňovom programe ktorej sa zúčastňuje (od 8. do 16. septembra)  pätnásť redaktorov, publicistov, fotografov a editorov zo slovenských krajanských tlačených a internetových médií z ôsmich štátov. V rámci príhovorov organizátorov, spoluorganizátorov a partnerov projektu v gescii…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 5114x