Archív aktualít

Ján Varšo na slávnosti k 10. výročiu ÚKVS v Novom Sade

V slovenskom svete je viacero organizácií a inštitúcií, ktoré si zasluhujú vďaka svojmu fundamentálnemu charakteru zveľaďovaniu slovenskosti vo viacrozmernosti jej podstaty, obsahu a cieľov na prospech zvyšovania národného povedomia, zachovávania kultúrneho dedičstva a ukotvenia slovenského jazyka v komunitách Slovákov v zahraničí, náležitú pozornosť. Nespochybniteľne k nim patrí aj Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorý bol slávnostne uvedený…

Prezident SR udelil štátne vyznamenania 30 osobnostiam

Prezident SR Andrej Kiska ocenil v utorok 8. januára 2019 pri príležitosti 26. výročia vzniku Slovenskej republiky 30 osobností spoločenského a kultúrneho života, z toho troch in memoriam. Štátne vyznamenania si 15 žien a 15 mužov prevzalo z jeho rúk v koncertnej sále Slovenskej filharmónie v bratislavskej Redute. Na ceremoniáli…

Na 5. zasadnutí Rady vlády pre krajanské otázky

Na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa v stredu 19. decembra 2018 konalo 5. zasadnutie Rady vlády pre krajanské otázky (RVKO). Zasadnutie viedol jej podpredseda štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek. RVKO prerokovala stav podpory krajanských aktivít v roku 2018, situáciu v oblasti vydávania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí a aktivity vecne príslušných…

Šťastné a veselé Vianoce a úspešný nový rok 2019

Milí priatelia, rok 2018 sa pomaly uberá do histórie a uvoľňuje priestor novým nádejam a ambíciám, ktoré ľudia i ľudstvo vkladajú do nadchádzajúceho roku 2019. Obdobie prelomu rokov je v kresťanskom svete vždy spojené s najradostnejším sviatkom narodenia Ježiša Krista a po Vianociach preniká na severnú časť našej zemegule každodenne viac slnečného svitu. Je…

Zborník Stálej konferencie 2018 vo formáte PDF sa dostáva ku krajanom

V poradí trinásta Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018 sa ako najreprezentatívnejšie fórum krajanov uskutočnila v dňoch 26.-27. októbra v Bratislave. Neprešli ani dva mesiace, a už sa v predvianočnom čase dostáva do rúk delegátov, účastníkov a hostí snemovania dokumentárny zborník, obsahová dramaturgia ktorého je súhrnom jednotlivých referátov, analytických príspevkov, vystúpení, príhovorov a pozdravov odznevších…

Miroslav Lajčák odovzdal ocenenia Vyslanec dobrej vôle - Goodwill Envoy

Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, poctil v stredu 12. decembra 2018 v Palugyayovom paláci v Bratislave tri osobnosti z radov Slovákov pôsobiacich v zahraničí za ich profesijný prínos a osobnostný vklad pri vytváraní pozitívneho obrazu Slovenska a šírení dobrého mena našej kultúry, umenia, vzdelanosti a vedy vo svete. Na podujatí sa zúčastnil aj Ján Varšo,…

Kovačická insita slovenských majstrov zo Srbska zdobí Pisztoryho palác v Bratislave

Nová výstava slovenských insitných maliarov zo srbskej Vojvodiny je sprístupnená v priestoroch Pisztoryho paláca na Štefánikovej ulici v Bratislave. V utorok 11. decembra 2018 ju spoločne symbolicky otvorili premiérka Srbskej republiky Ana Brnabićová a ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Na podujatí sa zúčastnil aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich…

V Mlynkoch sa slovenské deti v Maďarsku potešili adventnému času

V čase predvianočného stíšenia a príprav na najväčší kresťanský sviatok sa aktivuje aj tvorivý život žiakov a detí v krajanskom zahraničí. Nie je tomu inak ani v Maďarsku. Keďže národnostné školstvo, vrátane piatich slovenských škôl, ktoré spravuje Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (Budapešť, Békešská Čaba, Nové Mesto pod Šiatrom, Sarvaš a…

Na konferencii muzikológov v Pivnici aj Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ

Pravidelná konferencia muzikológov a hudobných odborníkov má za sebou už 13 ročníkov. Tohtoročný štrnásty mal byť venovaný hudobnému pedagógovi, kantorovi a zberateľovi Jurajovi Feríkovi st. Lebo sme práve v roku 110. výročia jeho narodenia. V máji 2018 však náhle umrel jeho syn, tiež bard nášho hudobného života, Juraj Ferík ml. A tak sa tá určená…

Slováci slávili v Budapešti 70 rokov činnosti Zväzu Slovákov v Maďarsku

Najväčšia slovenská spoločenská organizácia Slovákov v Maďarsku oslávila v sobotu 10. novembra 2018 v Budapešti 70. výročie svojho založenia. Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM), predchodcom ktorého bol Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku, je od svojho vzniku – 19. decembra 1948 – tmelom pre Slovač roztrúsenú v bezmála 80 prostredí – obcí a miest, v ktorých žijú v regiónoch a župách…

Rada pre krajanov pri Matici slovenskej zasadala v Martine

Hodnotením plnenia záverov ostatného zasadnutia sa v stredu 7. novembra 2018 začalo rokovanie Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej (ďalej RSŽZ pri MS) v jej sídle v Martine. Účastníkom, delegátom a hosťom sa v úvode prihovoril predseda MS Marián Gešper. Na rokovaní zaoberajúcom sa nastavením spolupráce Matice slovenskej s krajanskými komunitami, spolkami a organizáciami vo…

Komisia pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ - Sekcia pre západnú Európu zasadala v Bratislave

V poradí už 5. zasadnutie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ sa uskutočnilo vo štvrtok 25. októbra 2018 v Bratislave. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia vzdelávacích centier zo 7 krajín západnej Európy a zámoria, predstavitelia rezortu školstva, organizácií v pôsobnosti MŠVVaŠ SR (Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Studia…

Predseda ÚSŽZ na oslavách 100. výročia podpisu Deklarácie slovenského národa v Martine

Celoslovenské oslavy 100. výročia podpisu Deklarácie slovenského národa v Martine sa konajú v utorok 30. októbra 2018 pod záštitou predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD). S príhovormi vystúpia najvyšší predstavitelia Slovenskej a Českej republiky - prezidenti, predsedovia parlamentov a premiéri. Informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR. Na oslavách…

Krajania z 20 štátov nastolili na Stálej konferencii 2018 v Bratislave nové výzvy, vrátane generačných, v procese posilňovania národného povedomia, jazykovej, kultúrnej a duchovnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí

Prijatím záverov Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018 vyvrcholilo v sobotu 27. októbra popoludní v Bratislave dvojdňové snemovanie delegátov spolkov, organizácií, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a ďalších reprezentantov krajanských komunít z 20 štátov Európy, Ameriky a Ázie. Zástupcovia významných inštitúcií formujúcich, ovplyvňujúcich a rozvíjajúcich v Slovákoch…

Dolnozemských pedagógov poctili v Báčskom Petrovci Cenou Samuela Tešedíka

Seminár slovenských dolnozemských učiteľov má charakter putovného rázu a strieda sa každoročne v rámci krajín Dolnej zeme a späté je aj s udeľovaním Ceny Samuela Tešedíka. Naposledy v Báčskom Petrovci, čiže v Srbsku, bolo v októbri roku 2015. Tohto roku sa stretnutie učiteľov zase prinavrátilo do Srbska, čiže do Báčskeho Petrovca. Zraz pedagógov zo Srbska, Maďarska, Rumunska,…

V ústrety generačným výzvam na Stálej krajanskej konferencii v Bratislave (26.-27. októbra 2018)

Milí priatelia, listy stromov i kalendára zjesenievajú a tento rok nám zároveň aj nedvojzmyselne pripomínajú, že sa blíži dátum Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018, ktorú spoluorganizujú Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) a Svetové združenie zahraničných Slovákov (SZZS). Verím, že s mnohými z vás sa stretneme…

Slováci v Zakarpatsku sa v Serednom veselili, vo Ľvove navštívil Ján Varšo Univerzitu Ivana Franka

Podnetnou a informačne obojstranne obohacujúcou debatou s pedagógmi Katedry slovanských jazykov a študentmi slovenského jazyka a literatúry Filologickej fakulty Ľvovskej národnej univerzity Ivana Franka zavŕšil v utorok 18. septembra 2018 Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, svoj trojdňový pracovný pobyt na Ukrajine. V prostrediach našich krajanov -…

Na Festivale slovenského dedičstva v New Jersey pozdravil krajanov Miroslav Lajčák, šéf slovenskej diplomacie

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa v nedeľu 23. septembra 2018 v rámci svojej pracovnej cesty v USA stretol v New Jersey s predstaviteľmi krajanskej komunity žijúcej v Spojených štátoch amerických, ktorá každoročne v tomto období organizuje tradičný “Festival slovenského dedičstva”. Šéf slovenskej diplomacie ocenil, že…

Správa o štátnej politike Slovenskej republiky na rokovaní Zahraničného výboru Národnej rady SR

Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojom zasadaní dňa 12.9.2018 prerokoval a svojim uznesením vzal na vedomie Správu  za rok 2017 o  štátnej politike vo vzťahu k  Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí  a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k  Slovákom žijúcim v zahraničí na rok…

V ukrajinskej Storožnici tlieskali festivalu slovenského folklóru Slovenská ruža

Naši krajania na Ukrajine aj vďaka Spoločnosti Slovákov Ľudovíta Štúra a jej zapáleným organizátorom, za slovenčinu medzi mládežou horliacim pedagógom a v tom najlepšom krajanským spolkovým manažérom, aj mimo Užhorodu - odvekého spoločensko-kultúrneho a vzdelávacieho centra Slovákov v Zakarpatsku (spomeňme obce Storožnica, Turie Remety, Veľké Berezné, Seredné či Antalovce...), životne dôležitého pre slovenskú…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 5986x