Archív aktualít

Výstava diel sochára Jána Stupavského, Slováka zo Srbska, v Bratislave

Pri príležitosti životného jubilea Jána Stupavského zo Starej Pazovy sa v utorok 17. októbra 2017 konala vernisáž výstavy pod názvom Ján Stupavský - sochárska tvorba Slováka z Vojvodiny.  Do Galérie na Západnej terase Bratislavského hradu prišiel veľký počet ctiteľov umenia, ale aj kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí pozrieť si jedinečné diela…

Aktívne krajanské leto 2017 prialo podujatiam v slovenskom zahraničí i na Slovensku. Aj vďaka organizátorskému úsiliu všetkých, ktorým záleží na posilňovaní ducha slovenskosti.

V každom treťom štvrťroku si verejnosť na Slovensku pripomína štátnym sviatkom cyrilometodejské dni (5. júl) na počesť slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda, ktorí formovali slovenskú identitu na základoch staroslovienčiny a kresťanskej viery. Pri tejto príležitosti vláda Slovenskej republiky organizovala na Devíne spomienkové podujatie, na ktorom sa zúčastnil aj predseda Úradu pre Slovákov…

V Nadlaku udelia Ceny Samuela Tešedíka za pedagogickú činnosť

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov (zriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka) a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR) organizujú v dňoch 13.-15. októbra 2017 v Nadlaku medzinárodnú konferenciu zameranú na ďalší rozvoj vzdelávania a systému národnostného školstva v európskych štátoch, v ktorých majú Slováci štatút autochtónnych národnostných menšín. V rámci konferencie…

Ján Varšo sa v Slovinsku zúčastnil na krste monografie Sedemdesiat rokov slovakistiky v Ľubľane

Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v stredu 11. októbra 2017 zúčastnil na pozvanie Katedry slovakistiky na Inštitúte slavistiky Univerzity v Ľubľane na krste vedeckej monografie s názvom Sedemdesiat rokov slovakistiky v Ľubľane („Sedemdeset let slovakistike v Ljubljani“) , ktorá vychádza v rámci zborníka Slavica Slovenica s finančnou…

Predseda ÚSŽZ prevzal v Trnave Pamätnú medailu J. M. Hurbana z rúk Tibora Mikuša

Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prevzal vo štvrtok 5. októbra v Trnave Pamätnú medailu Jozefa Miloslava Hurbana z rúk predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša pri príležitosti Dňa Trnavského samosprávneho kraja. Medailou bol J. Varšo  poctený „za zásluhy pri dlhodobom presadzovaní kresťanských a národných tradícií na Slovensku“. Medzi…

VÝZVA na účasť v programoch 45. Krajanskej nedele a 5. Krajanského dvora počas 53. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve

Milí krajania, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje 45. Krajanskú nedeľu a 5. Krajanský dvor v rámci 53. folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, ktoré sa uskutočnia v termíne od 6. do 8. júla 2018. Témou 45. Krajanskej nedele je ČAS PLNÝCH KOMÔR. Účasť v programe Krajanskej nedele je podmienená programovým číslom…

Slovenská veselica v Užhorode – tradičná slávnosť slovenského ľudového umenia

V nedeľu 17. septembra 2017 sa v Užhorode – v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, uskutočnila tradičná slávnosť slovenského ľudového umenia Slovenská veselica 2017, ktoré patrí obsahom a významom k vrcholným podujatiam zakarpatských Slovákov. Hlavným organizátorom podujatia, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, bola Kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská v Ukrajine v spolupráci so Zakarpatskou štátnou administratívou. Slávnosť sa…

Ján Varšo otvoril v Banskej Štiavnici Tvorivú školu žurnalistiky ÚSŽZ – Ateliér fotografie venovaný Dežovi Hoffmannovi, fotografovi Beatles

V Rytierskej sále banskoštiavnického Starého zámku sa na pravé poludnie konala v pondelok 11. septembra slávnosť otvorenia Tvorivej školy žurnalistiky 2017, v osemdňovom programe ktorej sa zúčastňuje (od 8. do 16. septembra)  pätnásť redaktorov, publicistov, fotografov a editorov zo slovenských krajanských tlačených a internetových médií z ôsmich štátov. V rámci príhovorov organizátorov, spoluorganizátorov a partnerov projektu v gescii…

Ján Varšo navštívil 40. ročník Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey

V sobotu 16. septembra 2017 otvoril v parku Middlesex Country Grounds v obvode mesta East Brunswick v  New Jersey svoje brány v poradí už 40. Festival slovenského dedičstva. Na jeho programe sa zúčastnil aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Festival, ktorý početnosťou účastníkov, vystupujúcich kultúrnych telies, hostí zo Slovenska,…

Informácia o stave výchovy a vzdelávania slovenskej národnostnej menšiny v krajinách východnej Európy

Materiál s názvom Informácia o stave výchovy a vzdelávania slovenskej národnostnej menšiny v krajinách východnej Európy bol prerokovaný na zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktoré sa uskutočnilo v utorok 5. 9. 2017 na pôde Národnej rady Slovenskej republiky.  Informáciu predložil a na rokovaní výboru uviedol Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov…

Správa za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí

Správa  za rok 2016 o  štátnej politike vo vzťahu k  Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí  a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k  Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2018 bola prerokovaná na zasadnutí Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnilo v stredu 6. septembra 2017…

Ján Varšo pozdravil v Banke jedinečnú prehliadku folklóru Slovákov v Maďarsku

Stretnutie Slovákov žijúcich v Maďarsku, ktoré možno v súradniciach našich krajanov, sústredených či roztrúsených vo väčších slovenských pospolitostiach či „za hrste“, zrátajúc ich na niekoľkých párov rúk v okolo 100 obciach a mestách Maďarska, patrí v neveľkej obci Banka (Bánk) vskutku k vzorovým. Nebolo tomu inak ani počas víkendu 29.-30. júla, keď v…

Báčsky Petrovec ožil dianím 56. Slovenských národných slávností

Slávnostný otvárací ceremoniál 56. Slovenských národných slávností odznel v piatok 4. augusta 2017 podvečer v sále Slovenského vojvodinského divadla. Slávnosti v divadelnej sieni otvoril pokrajinský tajomník pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Miroslav Štatkić. Program uviedli hymny Srbskej republiky a následne  hymny Slovenskej republiky. Zahrali ju a zaspievali ich spoločne spevácky zbor Zvony a hudobný orchester Orchestrík zo…

Krajanská nedeľa a Krajanský dvor nám ponúkli nové zážitky, dali nám „okoštovať“ kultúru, zvyky a pochúťky krajanov

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí spoločne s mestom Detva umožnili obyvateľom Slovenska stretnúť  krajanov zo všetkých kútov Európy i z ďalekého zámoria na 44. Krajanskej nedeli a na  4. Krajanskom dvore v rámci 52. Folklórnych slávností pod Poľanou  v Detve v termíne od piatku do nedele 7.-9. júla 2017.  Na svoje si prišli  milovníci…

Príjemné letné prázdniny žiakom a študentom a úspešný návrat do nového školského roku 2017/2018

Druhý štvrťrok roku 2017 začal v znamení podpisovania zmlúv medzi ÚSŽZ a krajanskými subjektmi na schválené projekty, aby sa prostriedky dostali k svojim adresátom na plánované účely. Ide o vklad Slovenskej republiky do naplňovania ústavného a zákonného poslania našej štátnej politiky voči krajanom s cieľom posilňovať národné povedomie a kultúrnu identitu…

Oslava Pamätného dňa zahraničných Slovákov na Hlavnom námestí v Bratislave

Podujatie Pamätný deň zahraničných Slovákov sa konalo 5.7.2017 v rámci Bratislavského kultúrneho leta na Hlavnom námestí v Bratislave. Oblasť kultúry a umenia Slovákov žijúcich v zahraničí je fenomén, ktorý nás neustále nadchýna svojou silou a mnohorakosťou svojich výpovedí. Jeho jadro je slovenské ale vplyvy inoetnických prostredí, v ktorých sa rozvíja a rastie neraz zanechávajú jedinečnú pečať a prinášajú…

Do Detvy na Krajanskú nedeľu s maskami, na Krajanský dvor s apetítom a zvedavosťou

Rok sa stretáva s rokom, a tak Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí spoločne s mesto Detva opäť pozývajú Slovač naprieč celým svetom na Folklórne slávnosti pod Poľanou. Tak krajanov zo všetkých kútov Európy i z ďalekého zámoria, ako aj milovníkov ľudovej kultúry, zvykoslovia, gurmánskych chutí i vôní zo Slovenska,…

O projekte pamätníka slovenského vysťahovalectva v NR SR

Správna rada Nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva organizuje program odborného podujatia pri príležitosti Pamätného dňa zahraničných Slovákov.  Stretnutie, ktoré sa uskutočňuje pod záštitou Eriky Jurinovej, predsedníčky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a menšiny, v utorok 4. júla 2017 o 9.00 h v areáli Bratislavského hradu – v rokovacej miestnosti výboru v budove NR…

ÚSŽZ pozýva krajanov na podujatia počas Dňa zahraničných Slovákov

V kontexte 5. júla a Štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda si nielen na Slovensku, ale v celom slovenskom zahraničí pripomíname pamätný Deň zahraničných Slovákov.  Sviatok státisícov našich krajanov, žijúcich po rôznych historických etapách vysťahovalectva, emigrácie či súčasnej ekonomickej migrácie mimo svojej vlasti či domoviny predkov. Slováci takto splynuli…

Spoločný postup ÚSŽZ a ŠPÚ v krajanskom školstve v západnej Európe a zámorí

Spoločné zasadnutie Odbornej komisie Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ sa uskutočnilo v stredu 14. júna 2017 v Bratislave. Rokovanie oboch komisií sa konalo v rámci podpísaného Memoranda o spolupráci medzi ÚSŽZ a ŠPÚ, jeho hlavným hostiteľom bol Štátny…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 4969x