Archív aktualít

Spoločný postup ÚSŽZ a ŠPÚ v krajanskom školstve v západnej Európe a zámorí

Spoločné zasadnutie Odbornej komisie Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ sa uskutočnilo v stredu 14. júna 2017 v Bratislave. Rokovanie oboch komisií sa konalo v rámci podpísaného Memoranda o spolupráci medzi ÚSŽZ a ŠPÚ, jeho hlavným hostiteľom bol Štátny…

Vláda SR schválila Správu za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu na rok 2018

Vláda Slovenskej republiky v prítomnosti premiéra Roberta Fica na svojom 61. zasadnutí v stredu 7. júna 2017 prerokovala a schválila materiál Správa za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k…

Peter Prochácka podpísal v Mlynkoch s Matejom Šipickým dohodu o finančnej pomoci Slovákom v Maďarsku

Dohodu o finančnej pomoci pre slovenskú menšinu v Maďarsku pre rok 2017 vo výške 99.581,76 eur, ktorú Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku každoročne dostáva na vzdelávacie projekty žiakov a detí v  táboroch na Slovensku, ako aj na projekty v oblasti národnostnej kultúry ako podporu v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Maďarskej…

Ján Varšo diskutoval na ZÚ v Osle s krajanmi v Nórsku a na Islande

O činnosti slovenskej krajanskej komunity v Nórskom kráľovstve a Islandskej republike v pondelok 15. mája 2017 v Osle na pracovnom stretnutí diskutovali JE Fratišek Kašický, veľvyslanec Slovenskej republiky v Osle, predstavitelia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vedení jeho predsedom  Jánom Varšom, prezident Spoločnosti priateľov Slovenska Ján Zima, telekonferenčne aj predseda…

Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, na pracovnej návšteve krajanov v piatich štátoch severnej Európy

Od soboty 13. mája do utorka do utorka 23. mája 2017 uskutočnil Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pracovnú návštevu v prostrediach a komunitách Slovákov v štátoch severnej Európy.  Počas svojho 11-dňového pracovného programu sa bližšie oboznámil so životom krajanov a aktivitami kľúčových spolkov, organizácií a inštitúcií…

O vzdelávaní mladých generácií Slovákov v strednej, južnej a východnej Európe na 5. zasadnutí Sekcie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

Analýzou stavu plnenia úloh vyplynuvších z minulého zasadnutia  Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, stavom plnenia záverov Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 z oblasti školstva a vzdelávania, ako aj nastavením priorít jednotlivých krajanských…

Oslavy 500.výročia reformácie v Nadlaku

Slovenský evanjelický luteránsky  cirkevný zbor v Nadlaku,  Rumunsko, zorganizoval v dňoch 5. a 6. Mája 2017 oslavy 500.výročia reformácie. Oslavy sa niesli v duchu pripomenutia si významu reformácie pre evanjelických veriacich, ale aj významu evanjelickej cirkvi pre zachovanie Slovákov a slovenčiny na Dolnej zemi a konkrétne v Nadlaku. Hostiteľmi boli evanjelický farár Juraj Bálint , dozorca zboru Pavel…

VÝZVA: Tvorivá škola žurnalistiky 2017 pre redaktorov krajanských médií

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci svojej organizátorskej činnosti pre krajanov vyzýva záujemcov z radov redaktorov a spolupracovníkov slovenských médií s pôsobnosťou v krajanskom svete o TVORIVÚ ŠKOLU ŽURNALISTIKY 2017. Cieľom projektu je napomôcť odbornému rastu redaktorov, editorov, publicistov, fotografov a ďalších tvorcov v rámci zvyšovania kvality tlačených, elektronických a internetových médií v slovenskom zahraničí. Počnúc zverejnením výzvy ÚSŽZ…

Listovanie v kalendároch Slovákov v Maďarsku: pocta a úcta osobnostiam a udalostiam. Sme tu a budeme aj ďalej!

Vďaka myšlienke Alžbety Hollerovej Račkovej, predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj ústretovosti Evanjelického a. v. cirkevného zboru v bratislavskom Starom Meste a ctihodnej zborovej farárky Anny Polckovej, zdá sa -  a zajedno chceme tomu aj do následnosti veriť - v prezentácii tradičných slovenských ročeniek našej Slovače v Maďarsku…

Slováci v zahraničí dostanú o 200 tisíc eur viac na svoje aktivity, trend navyšovania bude pokračovať

Rada vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky, ktorá v stredu 26. apríla rokovala na pôde rezortu diplomacie pod vedením jej podpredsedu štátneho tajomníka MZVaEZ SR Lukáša Parízka, sa zaoberala prerozdeľovaním dotácií Úradom Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), vydávaním osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí a plánom hlavných krajanských podujatí. Pred oficiálnym začiatkom…

Ján Varšo: Vklad krajanov do národného dedičstva sa zhodnocuje aj na letných kultúrnych a zážitkových vrcholoch na Slovensku

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí („ÚSŽZ“) vstúpil do I. štvrťroku 2017 tradične plnením svojich dvoch hlavných zákonných pôsobností: administrovania žiadostí o udelenie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí („osvedčenie“), ktorých počet stále narastá (najmä zo Srbska a Ukrajiny), a spracovávanie žiadostí krajanských spolkov o podporu projektov na posilňovanie národného povedomia a kultúrnej identity…

Slovenský život v Slovinsku približuje Ján Varšo v RSI RTVS

Slovinsko nepatrí ku krajinám, v ktorých je čulý slovenský spolkový život. O to viac potešia individuálne aktivity a dobrá povesť Slovákov. Presvedčil sa o tom počas nedávnej návštevy Ľubľany, hlavného mesta tejto krajiny, aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Akými spôsobmi sa v Slovinsku udržuje slovenskosť,…

Štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek a predseda ÚSŽZ Ján Varšo na návšteve Slovákov v Srbsku: mobilizujúci motív na prospech celej slovenskej menšiny vo Vojvodine spočíva v jej jednote!

Aktuálne otázky zahraničnej politiky v kontexte jej stavu a perspektív v Európe, posúdenie vývoja diplomatických bilaterálnych vzťahov Slovenskej republiky a Srbskej republiky a ich ďalšie nastavenie vrátane problematiky súvisiacej s politicko-spoločenským postavením, vzdelanostným, kultúrnym a duchovným životom slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, ako aj stretnutia s našimi krajanmi v kľúčových…

Fenomén Dolnej zeme skrze národopisné aspekty v kultúre dolnozemských Slovákov - Ján Labáth, Anna Rău-Lehotská a Anna Tomanová Makanová poctení Cenou Ondreja Štefanka 2017 v Nadlaku

Ak v poradí deviate stretnutie osobností vedecko-výskumného, kultúrno-literárneho a umeleckého života slovenskej Dolnej zeme snúbiace vo viacrozmernosti sociálno-historických duchovno-etických cenností a posolstiev malo v dňoch 17.-18. marca 2017 v Nadlaku ambíciu prezentovať okrem iných závažných programových cieľov jednej z kľúčových oblastí slovenského krajanského sveta aj odbornú erudovanosť a ľudskú esenciu…

Slováci v Chorvátsku sa vzájomným rešpektom motivujú k jednote: Jána Varša o tom presvedčili krajania výsledkami, chorvátske národnostné a samosprávne inštitúcie uznaním a obdivom Slovákov ako integrujúcej súčasti ich domovského štátu

Problematike politicko-spoločenského, kultúrno-duchovného, najmä však spolkového života a aktivít slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku v oblasti vzdelávania najmladšej generácie, ako aj úspešnému rozvíjaniu a prezentácii autentickej slovenskej folkloristiky zarodivšej sa ešte v časoch 18. a 19. storočia, keď najmä Slováci z oblastí Oravy a Kysúc v túžbe za lepším životom…

Miloš Zeman a Ivan Gašparovič poctení Cenou M. R. Štefánika v Slovenskom dome v Prahe

Milá udalosť našich krajanov žijúcich v Českej republike sa uskutočnila vo štvrtok 23. februára v Prahe na Soukenickej ulici 3, kde sídli Slovenský dom. Organizátori zo Slovenského domu v Prahe, Slovensko-českého klubu a Svetového združenia Slovákov v zahraničí tu uviedli slávnostný program za účasti vysokých predstaviteľov Českej republiky a Slovenskej…

Ján Varšo poskytol interview pre francúzsku redakciu Radio Slovakia International RTVS

Radio Slovakia International RTVS vysiela svoje relácie okrem slovenského jazyka, v ktorom oslovuje aj našich krajanov vo svete, i v ďalších piatich rečiach: anglickom, francúzskom, nemeckom, ruskom a španielskom jazyku. Redaktor francúzskej sekcie Radio International Slovakia RTVS Jean-Daniel Angibaud oslovil v polovici februára 2017 Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov…

Krajania v Rádiu Devín RTVS: Po slovensky na celom svete

Hoci od Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 uplynuli už viac ako dva mesiace, jej echo i myšlienky v posolstvách krajanov, ako aj vo vnímaní Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, doznievajú v slovenských médiách v priaznivom duchu aj s odstupom času.  Rádio Devín verejnoprávneho RTVS odvysielalo v nedeľu 15. januára 2017  v relácii Rubikon…

Pokojné krajanské Vianoce 2016 a úspešný nový rok 2017!

Posledný štvrťrok roku 2016 je v cieľovej rovinke, čo nám pripomína, že by sme sa mali zamyslieť nad celoročnými výsledkami našej práce. Najskôr ale prichodí hodnotiť ostatné tri mesiace z pohľadu naplňovania národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí. Hlavným krajanským podujatím v mesiaci októbri bola v poradí už štrnásta…

Zborník Stálej konferencie 2016 na webe ÚSŽZ

Po záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa v dňoch 28.-29. októbra uskutočnilo rokovanie Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016. V Kongresovej sále hotela SOREA REGIA vystúpilo v rámci dvojdňového snemovania so svojimi referátmi, príspevkami a podnetnými diskusnými myšlienkami viac ako 90…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 4746x