Archív aktualít

Ján Varšo pozdravil v Banke jedinečnú prehliadku folklóru Slovákov v Maďarsku

Stretnutie Slovákov žijúcich v Maďarsku, ktoré možno v súradniciach našich krajanov, sústredených či roztrúsených vo väčších slovenských pospolitostiach či „za hrste“, zrátajúc ich na niekoľkých párov rúk v okolo 100 obciach a mestách Maďarska, patrí v neveľkej obci Banka (Bánk) vskutku k vzorovým. Nebolo tomu inak ani počas víkendu 29.-30. júla, keď v…

Báčsky Petrovec ožil dianím 56. Slovenských národných slávností

Slávnostný otvárací ceremoniál 56. Slovenských národných slávností odznel v piatok 4. augusta 2017 podvečer v sále Slovenského vojvodinského divadla. Slávnosti v divadelnej sieni otvoril pokrajinský tajomník pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Miroslav Štatkić. Program uviedli hymny Srbskej republiky a následne  hymny Slovenskej republiky. Zahrali ju a zaspievali ich spoločne spevácky zbor Zvony a hudobný orchester Orchestrík zo…

Krajanská nedeľa a Krajanský dvor nám ponúkli nové zážitky, dali nám „okoštovať“ kultúru, zvyky a pochúťky krajanov

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí spoločne s mestom Detva umožnili obyvateľom Slovenska stretnúť  krajanov zo všetkých kútov Európy i z ďalekého zámoria na 44. Krajanskej nedeli a na  4. Krajanskom dvore v rámci 52. Folklórnych slávností pod Poľanou  v Detve v termíne od piatku do nedele 7.-9. júla 2017.  Na svoje si prišli  milovníci…

Príjemné letné prázdniny žiakom a študentom a úspešný návrat do nového školského roku 2017/2018

Druhý štvrťrok roku 2017 začal v znamení podpisovania zmlúv medzi ÚSŽZ a krajanskými subjektmi na schválené projekty, aby sa prostriedky dostali k svojim adresátom na plánované účely. Ide o vklad Slovenskej republiky do naplňovania ústavného a zákonného poslania našej štátnej politiky voči krajanom s cieľom posilňovať národné povedomie a kultúrnu identitu…

Oslava Pamätného dňa zahraničných Slovákov na Hlavnom námestí v Bratislave

Podujatie Pamätný deň zahraničných Slovákov sa konalo 5.7.2017 v rámci Bratislavského kultúrneho leta na Hlavnom námestí v Bratislave. Oblasť kultúry a umenia Slovákov žijúcich v zahraničí je fenomén, ktorý nás neustále nadchýna svojou silou a mnohorakosťou svojich výpovedí. Jeho jadro je slovenské ale vplyvy inoetnických prostredí, v ktorých sa rozvíja a rastie neraz zanechávajú jedinečnú pečať a prinášajú…

Do Detvy na Krajanskú nedeľu s maskami, na Krajanský dvor s apetítom a zvedavosťou

Rok sa stretáva s rokom, a tak Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí spoločne s mesto Detva opäť pozývajú Slovač naprieč celým svetom na Folklórne slávnosti pod Poľanou. Tak krajanov zo všetkých kútov Európy i z ďalekého zámoria, ako aj milovníkov ľudovej kultúry, zvykoslovia, gurmánskych chutí i vôní zo Slovenska,…

O projekte pamätníka slovenského vysťahovalectva v NR SR

Správna rada Nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva organizuje program odborného podujatia pri príležitosti Pamätného dňa zahraničných Slovákov.  Stretnutie, ktoré sa uskutočňuje pod záštitou Eriky Jurinovej, predsedníčky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a menšiny, v utorok 4. júla 2017 o 9.00 h v areáli Bratislavského hradu – v rokovacej miestnosti výboru v budove NR…

ÚSŽZ pozýva krajanov na podujatia počas Dňa zahraničných Slovákov

V kontexte 5. júla a Štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda si nielen na Slovensku, ale v celom slovenskom zahraničí pripomíname pamätný Deň zahraničných Slovákov.  Sviatok státisícov našich krajanov, žijúcich po rôznych historických etapách vysťahovalectva, emigrácie či súčasnej ekonomickej migrácie mimo svojej vlasti či domoviny predkov. Slováci takto splynuli…

Do pozornosti žiadateľom o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí

Odbor osvedčení  a právny odbor  Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí si dovoľuje upozorniť  krajanov na zmenu úradných hodín v rámci komunikácie ÚSŽZ s krajanmi vo veci prijímania žiadostí o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí a vydávania osvedčení. V piatok 7. júla 2017 sú z technických dôvodov stránkové hodiny Odboru osvedčení a právneho odporu ÚSŽZ zrušené. Úrad pre Slovákov…

Spoločný postup ÚSŽZ a ŠPÚ v krajanskom školstve v západnej Európe a zámorí

Spoločné zasadnutie Odbornej komisie Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ sa uskutočnilo v stredu 14. júna 2017 v Bratislave. Rokovanie oboch komisií sa konalo v rámci podpísaného Memoranda o spolupráci medzi ÚSŽZ a ŠPÚ, jeho hlavným hostiteľom bol Štátny…

Vláda SR schválila Správu za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu na rok 2018

Vláda Slovenskej republiky v prítomnosti premiéra Roberta Fica na svojom 61. zasadnutí v stredu 7. júna 2017 prerokovala a schválila materiál Správa za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k…

Peter Prochácka podpísal v Mlynkoch s Matejom Šipickým dohodu o finančnej pomoci Slovákom v Maďarsku

Dohodu o finančnej pomoci pre slovenskú menšinu v Maďarsku pre rok 2017 vo výške 99.581,76 eur, ktorú Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku každoročne dostáva na vzdelávacie projekty žiakov a detí v  táboroch na Slovensku, ako aj na projekty v oblasti národnostnej kultúry ako podporu v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Maďarskej…

Ján Varšo diskutoval na ZÚ v Osle s krajanmi v Nórsku a na Islande

O činnosti slovenskej krajanskej komunity v Nórskom kráľovstve a Islandskej republike v pondelok 15. mája 2017 v Osle na pracovnom stretnutí diskutovali JE Fratišek Kašický, veľvyslanec Slovenskej republiky v Osle, predstavitelia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vedení jeho predsedom  Jánom Varšom, prezident Spoločnosti priateľov Slovenska Ján Zima, telekonferenčne aj predseda…

Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, na pracovnej návšteve krajanov v piatich štátoch severnej Európy

Od soboty 13. mája do utorka do utorka 23. mája 2017 uskutočnil Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pracovnú návštevu v prostrediach a komunitách Slovákov v štátoch severnej Európy.  Počas svojho 11-dňového pracovného programu sa bližšie oboznámil so životom krajanov a aktivitami kľúčových spolkov, organizácií a inštitúcií…

O vzdelávaní mladých generácií Slovákov v strednej, južnej a východnej Európe na 5. zasadnutí Sekcie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

Analýzou stavu plnenia úloh vyplynuvších z minulého zasadnutia  Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, stavom plnenia záverov Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 z oblasti školstva a vzdelávania, ako aj nastavením priorít jednotlivých krajanských…

Oslavy 500.výročia reformácie v Nadlaku

Slovenský evanjelický luteránsky  cirkevný zbor v Nadlaku,  Rumunsko, zorganizoval v dňoch 5. a 6. Mája 2017 oslavy 500. výročia reformácie. Oslavy sa niesli v duchu pripomenutia si významu reformácie pre evanjelických veriacich, ale aj významu evanjelickej cirkvi pre zachovanie Slovákov a slovenčiny na Dolnej zemi a konkrétne v Nadlaku. Hostiteľmi boli evanjelický farár Juraj Bálint , dozorca zboru…

VÝZVA: Tvorivá škola žurnalistiky 2017 pre redaktorov krajanských médií

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci svojej organizátorskej činnosti pre krajanov vyzýva záujemcov z radov redaktorov a spolupracovníkov slovenských médií s pôsobnosťou v krajanskom svete o TVORIVÚ ŠKOLU ŽURNALISTIKY 2017. Cieľom projektu je napomôcť odbornému rastu redaktorov, editorov, publicistov, fotografov a ďalších tvorcov v rámci zvyšovania kvality tlačených, elektronických a internetových médií v slovenskom zahraničí. Počnúc zverejnením výzvy ÚSŽZ…

Listovanie v kalendároch Slovákov v Maďarsku: pocta a úcta osobnostiam a udalostiam. Sme tu a budeme aj ďalej!

Vďaka myšlienke Alžbety Hollerovej Račkovej, predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj ústretovosti Evanjelického a. v. cirkevného zboru v bratislavskom Starom Meste a ctihodnej zborovej farárky Anny Polckovej, zdá sa -  a zajedno chceme tomu aj do následnosti veriť - v prezentácii tradičných slovenských ročeniek našej Slovače v Maďarsku…

Slováci v zahraničí dostanú o 200 tisíc eur viac na svoje aktivity, trend navyšovania bude pokračovať

Rada vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky, ktorá v stredu 26. apríla rokovala na pôde rezortu diplomacie pod vedením jej podpredsedu štátneho tajomníka MZVaEZ SR Lukáša Parízka, sa zaoberala prerozdeľovaním dotácií Úradom Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), vydávaním osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí a plánom hlavných krajanských podujatí. Pred oficiálnym začiatkom…

Ján Varšo: Vklad krajanov do národného dedičstva sa zhodnocuje aj na letných kultúrnych a zážitkových vrcholoch na Slovensku

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí („ÚSŽZ“) vstúpil do I. štvrťroku 2017 tradične plnením svojich dvoch hlavných zákonných pôsobností: administrovania žiadostí o udelenie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí („osvedčenie“), ktorých počet stále narastá (najmä zo Srbska a Ukrajiny), a spracovávanie žiadostí krajanských spolkov o podporu projektov na posilňovanie národného povedomia a kultúrnej identity…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 4844x