Archív aktualít

Slováci v zahraničí dostanú o 200 tisíc eur viac na svoje aktivity, trend navyšovania bude pokračovať

Rada vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky, ktorá v stredu 26. apríla rokovala na pôde rezortu diplomacie pod vedením jej podpredsedu štátneho tajomníka MZVaEZ SR Lukáša Parízka, sa zaoberala prerozdeľovaním dotácií Úradom Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), vydávaním osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí a plánom hlavných krajanských podujatí. Pred oficiálnym začiatkom…

Ján Varšo: Vklad krajanov do národného dedičstva sa zhodnocuje aj na letných kultúrnych a zážitkových vrcholoch na Slovensku

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí („ÚSŽZ“) vstúpil do I. štvrťroku 2017 tradične plnením svojich dvoch hlavných zákonných pôsobností: administrovania žiadostí o udelenie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí („osvedčenie“), ktorých počet stále narastá (najmä zo Srbska a Ukrajiny), a spracovávanie žiadostí krajanských spolkov o podporu projektov na posilňovanie národného povedomia a kultúrnej identity…

Slovenský život v Slovinsku približuje Ján Varšo v RSI RTVS

Slovinsko nepatrí ku krajinám, v ktorých je čulý slovenský spolkový život. O to viac potešia individuálne aktivity a dobrá povesť Slovákov. Presvedčil sa o tom počas nedávnej návštevy Ľubľany, hlavného mesta tejto krajiny, aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Akými spôsobmi sa v Slovinsku udržuje slovenskosť,…

Štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek a predseda ÚSŽZ Ján Varšo na návšteve Slovákov v Srbsku: mobilizujúci motív na prospech celej slovenskej menšiny vo Vojvodine spočíva v jej jednote!

Aktuálne otázky zahraničnej politiky v kontexte jej stavu a perspektív v Európe, posúdenie vývoja diplomatických bilaterálnych vzťahov Slovenskej republiky a Srbskej republiky a ich ďalšie nastavenie vrátane problematiky súvisiacej s politicko-spoločenským postavením, vzdelanostným, kultúrnym a duchovným životom slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, ako aj stretnutia s našimi krajanmi v kľúčových…

Fenomén Dolnej zeme skrze národopisné aspekty v kultúre dolnozemských Slovákov - Ján Labáth, Anna Rău-Lehotská a Anna Tomanová Makanová poctení Cenou Ondreja Štefanka 2017 v Nadlaku

Ak v poradí deviate stretnutie osobností vedecko-výskumného, kultúrno-literárneho a umeleckého života slovenskej Dolnej zeme snúbiace vo viacrozmernosti sociálno-historických duchovno-etických cenností a posolstiev malo v dňoch 17.-18. marca 2017 v Nadlaku ambíciu prezentovať okrem iných závažných programových cieľov jednej z kľúčových oblastí slovenského krajanského sveta aj odbornú erudovanosť a ľudskú esenciu…

Slováci v Chorvátsku sa vzájomným rešpektom motivujú k jednote: Jána Varša o tom presvedčili krajania výsledkami, chorvátske národnostné a samosprávne inštitúcie uznaním a obdivom Slovákov ako integrujúcej súčasti ich domovského štátu

Problematike politicko-spoločenského, kultúrno-duchovného, najmä však spolkového života a aktivít slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku v oblasti vzdelávania najmladšej generácie, ako aj úspešnému rozvíjaniu a prezentácii autentickej slovenskej folkloristiky zarodivšej sa ešte v časoch 18. a 19. storočia, keď najmä Slováci z oblastí Oravy a Kysúc v túžbe za lepším životom…

Miloš Zeman a Ivan Gašparovič poctení Cenou M. R. Štefánika v Slovenskom dome v Prahe

Milá udalosť našich krajanov žijúcich v Českej republike sa uskutočnila vo štvrtok 23. februára v Prahe na Soukenickej ulici 3, kde sídli Slovenský dom. Organizátori zo Slovenského domu v Prahe, Slovensko-českého klubu a Svetového združenia Slovákov v zahraničí tu uviedli slávnostný program za účasti vysokých predstaviteľov Českej republiky a Slovenskej…

Ján Varšo poskytol interview pre francúzsku redakciu Radio Slovakia International RTVS

Radio Slovakia International RTVS vysiela svoje relácie okrem slovenského jazyka, v ktorom oslovuje aj našich krajanov vo svete, i v ďalších piatich rečiach: anglickom, francúzskom, nemeckom, ruskom a španielskom jazyku. Redaktor francúzskej sekcie Radio International Slovakia RTVS Jean-Daniel Angibaud oslovil v polovici februára 2017 Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov…

Krajania v Rádiu Devín RTVS: Po slovensky na celom svete

Hoci od Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 uplynuli už viac ako dva mesiace, jej echo i myšlienky v posolstvách krajanov, ako aj vo vnímaní Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, doznievajú v slovenských médiách v priaznivom duchu aj s odstupom času.  Rádio Devín verejnoprávneho RTVS odvysielalo v nedeľu 15. januára 2017  v relácii Rubikon…

Pokojné krajanské Vianoce 2016 a úspešný nový rok 2017!

Posledný štvrťrok roku 2016 je v cieľovej rovinke, čo nám pripomína, že by sme sa mali zamyslieť nad celoročnými výsledkami našej práce. Najskôr ale prichodí hodnotiť ostatné tri mesiace z pohľadu naplňovania národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí. Hlavným krajanským podujatím v mesiaci októbri bola v poradí už štrnásta…

Zborník Stálej konferencie 2016 na webe ÚSŽZ

Po záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa v dňoch 28.-29. októbra uskutočnilo rokovanie Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016. V Kongresovej sále hotela SOREA REGIA vystúpilo v rámci dvojdňového snemovania so svojimi referátmi, príspevkami a podnetnými diskusnými myšlienkami viac ako 90…

Krajania vo vysielaní RTVS: sledujte publicistickú mozaiku Ľuby Koľovej zo Stálej konferencie 2016

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016, ktorá sa konala v dňoch 28.-29. októbra, jej témy, podnety, stretnutia, debaty a dišputy, ako aj odporúčania a závery vrcholného stretnutia viac ako 90 krajanov z 22 štátov Európy, Ázie, Kanady, USA a Argentíny reprezentujúcich kľúčové organizácie, spolky a inštitúcie Slovákov vo svete,  ako aj sprievodné kultúrne podujatia…

Ján Varšo a Ľudovít Hajduk podpísali Memorandum o spolupráci medzi ÚSŽZ a ŠPÚ

Efektívna spolupráca a vzájomná súčinnosť na prospech vzdelávacích aktivít a zvyšovania kvality vyučovacieho procesu v slovenskom jazyku v prostrediach slovenských komunít v zahraničí, ako aj element poznania histórie a života našich krajanov v zahraničí a jeho zaradenie do učebných osnov stredných škôl na Slovensku sú nosnými témami a ambíciami memoranda, ktoré na pôde ÚSŽZ podpísali v pondelok 12. decembra…

Ján Varšo podnecoval krajanov v Srbsku a Maďarsku k vzájomnej spolupráci a zvýšeniu pocitu spolupatričnosti

Aktuálnej problematike života a aktivít slovenských národnostných menšín v Srbsku a Maďarsku bola tematicky a programovo zameraná pracovná návšteva Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Od utorka 6. decembra do piatku 9. decembra 2016 predseda ÚSŽZ postupne navštívil Nový Sad, Báčsky Petrovec, Kovačicu, Belehrad a Budapešť, kde uskutočnil rad stretnutí s krajanmi a rokovaní s predstaviteľmi…

Prvé zasadnutie Rady vlády SR pre krajanské otázky nastolilo potrebu väčšej systémovosti strategického partnerstva s krajanmi

Na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa v stredu 30. novembra 2016 uskutočnilo prvé zasadnutie Rady vlády SR pre krajanské otázky (RVKO). Otvoril ho predseda Rady, minister ZVaEZ SR Miroslav Lajčák a zúčastnili sa na ňom podpredseda Rady - štátny tajomník MZVaEÚ SR Lukáš Parízek, tajomník Rady a…

Prvé zasadnutie Rady vlády SR pre krajanské otázky

Na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa v stredu 30. novembra 2016 o 14.00 h koná prvé zasadnutie Rady vlády pre krajanské otázky. Rokovanie, v programe ktorého je informácia o prioritách participujúcich rezortov vo vzťahu ku krajanskej politike, odovzdávanie menovacích dekrétov členom rady, ako aj diskusia k nastolenej problematike, sa uskutoční pod…

CERUZKY VO SVETE opäť oslovujú tvorivé deti v západnej Európe a v zámorí

V tomto roku náš už po tretí raz potešila informáciou – avízom o novom čísle stále obľúbenejšieho internetového časopisu CERUZKY VO SVETE naša krajanka v Mníchove Jarmila Buchová. Ako šéfredaktorka magazínového čítania pre deti a žiakov slovenských škôl a víkendových vzdelávacích zariadení v štátoch západnej Európy a zámoria spoločne s rovným tuctom ozaj netuctového „babinca“ (priam rozprávkovo pôsobí…

Ján Varšo na pracovnej návšteve krajanov na Cypre

Oboznámeniu sa s podmienkami formovania a rozvoja krajanskej komunity Slovákov na Cypre, jej aktuálnym stavom, činnosťou kľúčového krajanského spolku - Zväzu priateľstva Cyprus - Slovensko - v roku 20. výročia jeho vzniku, ako aj problematikou zachovania slovenského jazyka a utužovania národného povedomia aj skrze kultúrnu identitu v živote najmladšej generácie…

Lukáš Parízek, štátny tajomník MZVaEZ SR, oslovil listom krajanov

Ešte pred konaním Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí, ktorá sa konala v dňoch 28.-29. októbra v Bratislave, prívetom v liste sa Lukáš Parízek, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, prihovoril našim krajanom žijúcim vo viac ako 50 štátoch Európy a zámoria.   V prílohe…

Stála konferencia v zrkadle 10. výročia ÚSŽZ hodnotila kvalitu slovensko-slovenského dialógu a nastavila víziu štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom v zmysle Koncepcie na roky 2016-2020

Po záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa v dňoch 28.-29. októbra uskutočnilo rokovanie Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016. V Kongresovej sále hotela SOREA REGIA vystúpilo v rámci dvojdňového snemovania so svojimi referátmi, príspevkami a podnetnými diskusnými myšlienkami bezmála 90 krajanov…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 4595x