Kontakty na pracovníkov ÚSŽZ

JUDr. Ján Varšo, CSc., veľvyslanec

Predseda

- štatutárny zástupca a vedúci služobného úradu,

- komunikácia s parlamentom, vládou, samosprávou a úradmi v zahraničí,

- priame riadenie – podpredseda, interný kontrolór, hovorca, poradca, sekretariát predsedu;
00421/2/57 20 05 11,  jan.varso@uszz.gov.sk

 

 

PhDr. Peter Prochácka, veľvyslanec

Podpredseda

- zastupuje predsedu v rozsahu jeho práv a povinností v čase jeho neprítomnosti,

- priamo riadi Odbor politický a teritoriálny,

- komplexná gescia za tvorbu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a za zabezpečovanie výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí;
00421/2/57 20 05 61, peter.prochacka@uszz.gov.sk

 

Sekretariát predsedu
Mgr. Iveta BALOGHOVÁ
00421/2/57 20 05 11
iveta.baloghova@uszz.gov.sk

 

Interný kontrolór
Ing. Darina HALAJOVÁ
(organizačne je začlenená do ODEK)
00421/2/57 20 05 19
darina.halajova@uszz.gov.sk

 

Odbor strategicko-politický (OSPO)

PhDr. Vilma PRÍVAROVÁ
00421/2/57 20 05 21
vilma.privarova@uszz.gov.sk

Mgr. Art. Milina SKLABINSKI PhD.
00421/2/57 20 05 23
milina.sklabinski@uszz.gov.sk

Ľudovít POMICHAL 
00421/2/57 20 05 30

ludovit.pomichal@uszz.gov.sk

Ing. Pavel MELEG  (zmluvný spolupracovník)
pavel.meleg@external.uszz.gov.sk

 

Odbor osvedčení a právny/osobný úrad (ODOP)

JUDr. Andrea GROSZOVÁ, riaditeľka
00421/2/57 20 05 26
andrea.groszova@uszz.gov.sk

(e-maily vo veci osvedčenia adresujte na e-mailovú adresu: osvedcenia@uszz.gov.sk )

 

Odbor teritoriálny a ekonomicko-dotačný (TEDO)

JUDr. Alexander IĽAŠČÍK, veľvyslanec
riaditeľ
00421/2/57 20 05 20
alexander.ilascik@uszz.gov.sk

Ing. Darina HALAJOVÁ
- rozpočtová agenda, bankové prevody, štátna pokladnica
00421/2/57 20 05 19
darina.halajova@uszz.gov.sk

Ing. Magdaléna JANÍKOVÁ
- spracovanie dotácií za krajiny: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Grécko, Macedónsko, Moldavsko, Slovinsko, Srbsko, Turecko
00421/2/57 20 05 17
magdalena.janikova@uszz.gov.sk

Mgr. Matej UHLÍK
- spracovanie dotácií  za krajiny z: Amerického kontinentu, Afriky, Ázie, Austrálie a Oceánie, Blízkeho východu a zostávajúcich krajín Európy (okrem Poľska)
00421/2/57 20 05 44
matej.uhlik@uszz.gov.sk

Daniel DEMJEN

vodič, hospodársko – technická agenda ÚSŽZ
00421/2/57 20 05 42

daniel.demjen@uszz.gov.sk

Anna HORVÁTHOVÁ
- finančno – účtovná agenda  ÚSŽZ
00421/2/57 20 05 22
anna.horvathova@uszz.gov.sk

 

Počet zobrazení: 13571x