Periodiká v minulosti a súčasnosti

hlavná foto
Trvanie:  13.09.2017 - 13.09.2017
Miesto: Bratislava
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

V rámci vedeckej konferencie na tému Periodiká v minulosti a súčasnosti, ktorá sa uskutoční v čase od 12. - 13.septembra 2017 v Univerzitnej knižnici v Bratislave budú predstavené aj periodiká zahraničných Slovákov. Odbornej verejnosti sa predstavia krajania z Maďarska, Chorvátska, Srbska, Poľska ako aj odborníci zo Slovenska.

Sprievodným programom konferencie bude výstava 150. rokov slovenských novín a časopisov vo Vojvodine 1864 – 2014 (Barokové nádvorie UKB, Ventúrska 11).

13.9.2017, Univerzitná knižnica v Bratislave

09:00 – 10:40 BLOK 5: KRAJANSKÉ PERIODIKÁ I.

Prehľad slovenských periodík v Maďarsku po roku 1989
Alžbeta Uhrinová, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Slovenčinár – 20 ročníkov odborného časopisu vydávaného mimo územia Slovenska
Edita Pečeňová, Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium Békešská Čaba

Periodiká Slovákov v Rumunsku – Slovenský týždenník a Naše snahy
Marta Dobrotková, Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra histórie

Hlas ľudu – časopis s vyše 70-ročnou integritou; a ako ju zachovať?
Vladimíra Dorčová-Valtnerová, Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu, Nový Sad, Srbsko

Slovenský svetový kalendár – najmladšie periodikum zahraničných Slovákov
Katarína Mosnáková-Bagľašová, Slovenský kultúrny klub v Srbsku

Diskusia
10:40 – 11:00 Prestávka

11:00 – 12:40 BLOK 6: KRAJANSKÉ PERIODIKÁ II.

Slovenské noviny a časopisy v Srbsku
Vladimír Valentík, Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec, Srbsko

Periodiká Slovákov v zahraničí v 70. a 80. rokoch na príklade
Bulletinu Svetového kongresu Slovákov
Peter Jašek, Ústav pamäti národa

Mesačník Život – časopis Slovákov v Poľsku (1958 – 2017)
Ľubomír Molitoris, Spolok Slovákov v Poľsku

Periodikum Budapeštiansky Slovák a jeho význam pre slovenskú komunitu v Budapešti
Anna Kováčová, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Začiatky a vývin časopisu PRAMEŇ, tlačový orgán slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku
Andrej Kuric, Matica slovenská Osijek, Chorvátsko

Diskusia

 

 

 

 

Galéria

Počet zobrazení: 130x