Krajania na Slovensku

Ján Stupavský, slovenský sochár zo Srbska, vystavuje v Bratislave

Vždy je pre slovenských umelcov žijúcich v slovenskom sveta poctou, keď najmä v roku svojho životného jubilea sa im dostáva pozornosti vystavovať prierez svojej tvorby na Slovensku. Akiste podobné pocity ovlažia aj myseľ a dušu Jána Stupavského, slovenského sochára zo srbskej Vojvodiny. V tomto roku oslávil sedemdesiatiny, a tak o to väčšmi jeho i priaznivcov jeho videnia…

DO POZORNOSTI KRAJANOM: Slovenčina na portáli Slovake.eu

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7.10.2013 rozhodol o využívaní modelového viacjazyčného portálu EÚ „Slovake.eu“ (www.slovake.eu) na bezplatné štúdium slovenčiny a informovanie o Slovensku, o pridávaní do portálu ďalších oficiálnych jazykov krajín, v ktorých má SR diplomatické zastúpenie a odporučil zabezpečenie jeho trvalo udržateľného fungovania. Tento inovatívny viacjazyčný portál…

Ateliér fotografie pre reportérov z krajanských médií v Banskej Štiavnici v RSI RTVS

V uplynulých dňoch sa v Banskej Štiavnici stretli 15 krajanskí žurnalisti z Česka, Chorvátska, Kanady, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska a Srbska. Pricestovali na školu žurnalistiky, ktorú zorganizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V priebehu ôsmich dní absolvovali účastníci projektu obsažný program, počas ktorého mali možnosť konfrontovať svoje fotografické ambície…

Slováci z Chorvátska prezentujú textilné nápisové nástenky

Slováci z Chorvátska srdečne pozývajú v piatok 22. septembra 2017 o 17.30 h do priestorov SNM – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku v Bratislave – Devínskej Novej Vsi, na vernisáž výstavy s názvom Zidne kuharice - Textilné nápisové nástenky, ktorá dokumentuje tradíciu ľudovej tvorby – výšivky, zvykoslovia a fantázie gazdiniek v odkaze predkov – Sloveniek v prostrediach slovenskej národnostnej…

Krajanskí novinári a fotografi do Banskej Štiavnice za skúsenosťami spoza fotoobjektívu

V poradí 16. Tvorivá škola žurnalistiky ÚSŽZ pre 15 redaktorov slovenských krajanských médií (doteraz pod názvom Letná škola žurnalistiky) sa uskutoční v dňoch 8.-16. septembra po prvý raz mimo Bratislavy. Výber miesta konania – Banská Štiavnica - je tematicky i teritoriálne prepojený s obsahom a kľúčovou témou seminára: zameraný je na fotografiu v printových a internetových médiách,…

Deti zo zahraničia so slovenským srdcom

Čoraz viac a viac je ťažšie motivovať deti ku návštevám kultúrnych pamiatok alebo folklórnych festivalov. Tvrdia, že slovenskú kultúru už dobre poznajú a nemajú záujem navštevovať tie isté pamiatky každý rok. Inak však vnímajú Slovensko a jeho krásy deti zahraničných Slovákov. Sú to deti, ktoré majú jedného alebo obidvoch rodičov Slovákov, ale už…

Jubileum literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2017 symbolicky v duchu vyznaní Štefana Nosáľa

V utorok 20. júna 2017 sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave  konalo slávnostné vyhodnotenie jubilejného 10. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže  s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2017. Súťaž každoročne organizujú ZŠ s MŠ Milana Hodžu  v Bratislave, Ústav politických vied SAV a Národné osvetové centrum v spolupráci s vydavateľstvom Veda SAV a s rodinou…

Slovenské deti zo zahraničia v medzinárodnom letnom tábore Akadémie vzdelávania v Martine

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) ako gestor a Akadémia vzdelávania v Martine (AVMT) ako organizátor pripravili v roku 2017 medzinárodný letný tábor pre deti krajanov, ktorý pozostáva z troch desaťdňových turnusov. Ide o medzinárodný tábor, v ktorom sa zúčastňujú deti Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj deti žijúce na Slovensku. Miesto: Hotel…

Krajania z FS Rozmarín z Kanady si pochutia na haluškách v Tureckej

Organizátori 23. ročníka chýrnych Majstrovstiev Slovenska a Európy vo varení a jedení halušiek v Tureckej v dňoch 14.-15. júla 2017 zaznamenajú aj vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí netradičnú folkloristickú návštevu až zo zámoria. Detský folklórny súbor ROZMARÍN z Windsoru z kanadského Ontária ozvláštni sprievodný kultúrny program dvojdňového Halušky FEST Turecká 2017. Slovami Ivana…

Dulovce v znamení mladých folkloristov na Južnoslovenských slávnostiach

V roku 2016 oslávili Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach (neveľká obec v okrese Komárno s okolo 1800 obyvateľmi) jubilejnú 20. zvykoslovnú kapitolu. A tak na prelome júna a júla tohto roku otvoria, ako vždy v parádnom šate a s pestrou, námetovo i dramaturgicky hodnotnou účasťou krajanských súborov zo slovenského zahraničia,…

Vladimír Skalský s veršami zo slovenskej Prahy U červeného raka

Vladimír Skalský, obratný tvorca myšlienok v pohybe, autor slova v pokore a za roh vidiaci manažér viacerých úspešných kultúrno-spoločenských krajanských projektov, okrem toho, že ako predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí zastrešuje v komunikácii naprieč slovenským svetom stovku spolkov a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí, dbá aj o intimitu svojej poetickej záhradky. Aktuálne v roku svojho nevtieravo skromného…

V Nových Zámkoch ocenili literárne talenty zo slovenského zahraničia

Stovky detí zo Slovenska i zahraničia sa vo vrcholiacom školskom roku 2016/2017 zapojili do jubilejného 25. ročníka celoštátnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Autori prác, ktoré odborná porota v niekoľkých kategóriách vyhodnotila ako najlepšie, si v piatok 2. júna 2017 spoločne so svojimi pedagógmi už tradične v Nových Zámkoch…

SME V SLOVENČINE DOMA: Letný kurz slovenského jazyka a kultúry

Letný kurz od 11. do 30. augusta 2017 v Banskej Bystrici je určený všetkým žiakom, deťom a mladeži vo veku 14-18 rokov - krajanom žijúcim mimo územia Slovenskej republiky, ktorí sa chcú naučiť slovenský jazyk alebo sa v ňom chcú zdokonaliť. Letnú školu zabezpečuje skúsený lektorský kolektív z Univerzity Mateja Bela v Banskej…

Palárikovu Rakovú okrášľujú slovenskí divadelníci z Pivnice

V dňoch 24. – 30. apríla 2017 pozýva Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, Obec Raková  a Mesto Čadca na 50. ročník Palárikovej Rakovej - národnú súťažnú prehliadku ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Tradičná významná kultúrna udalosť v živote regiónu i celého Slovenska sa aj v tomto roku uskutočňuje so…

Prezentácia ročeniek Slovákov v Maďarsku: Čabiansky kalendár a Náš kalendár 2017 v Bratislave

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Čabianska organizácia Slovákov a Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí srdečne pozývajú v stredu 12. apríla 2017 o 17. hodine na prezentáciu dvoch ročeniek Slovákov v Maďarsku. Podujatie sa uskutoční v spoločenskej miestnosti budovy Starého evanjelického lýcea na Konventnej ulici v…

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry 2017

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje osloviť s ponukou účasti na Letnej univerzite slovenského jazyka a kultúry 2017, ktorú inštitúcia organizuje pre zahraničných záujemcov (krajanov a cudzincov) o slovenský jazyk a kultúru už od roku 1990. Aj tento rok v dňoch 2. – 21. júla 2017 budeme SPÁJAŤ SVET SLOVENČINOU priamo v historickom centre hlavného mesta Slovenska, v Bratislave. Novinkou je tento…

Slováci z Maďarska vo vlasti predkov: pripomienka prvého presídleneckého transportu spred 70 rokov v Seredi

Sú mnohé jubileá, pamätné dáta, výročia a symbolické pripomienky, pri ktorých sa zmiešavajú v človeku trpko-sladké pocity, vnemy vibrujú na hrane kontrolovateľných emócií, z podvedomia sa nám žiada vyhnať pochybovačnosť, kým zdravý úsudok bez zbytočných vášní nám káže prijať údel i osud tak, ako si nepredvídateľná dramaturgia života sama naskicovala. Podobné…

10. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2017

Základná škola s Materskou školou Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národným osvetovým centrom v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzniku   každoročne   preberá   záštitu   predseda   vlády   SR,   vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov osemročných gymnázií a 1. ročníka gymnázií vo veku 13–15  rokov v…

Hovory o insite v SNM v Bratislave

Insitný kumšt Slovákov žijúcich a tvoriacich v srbskej Vojvodine, posolstvá ich diel, prejavov jedinečného uchopenia a splynutia fantastična a reality všedného i sviatočného koloritu dolnozemského života naivistov vychádzajúcich z ľudu a ľudovej tvorby, ako aj prirodzené a nanajvýš nevyhnutné začlenenie tohto druhu umenia Slovákov z krajanského prostredia do kontextu celistvej…

Miroslav Pomichal vystavuje v galérii KUNKELEMEN Fine Arts v Bratislave

Prezentovať umelecké diela na Slovensku a vystaviť ich na obdiv publiku v domovskej krajine nepochybne patrí do duchovnej a emotívnej výbavy našich krajanov realizujúcich sa v rôznych oblastiach, smeroch a žánroch výtvarného umenia. Potešiteľným je poznanie, že príklonom k tomuto druhu kultúrno-duchovného vlastenectva oplýva mladá tvorivá generácia. K nej sa radí aj Miroslav Pomichal, 32-ročný Slovák pôvodom…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > 

Počet zobrazení: 3170x