Krajania na Slovensku

Palárikovu Rakovú okrášľujú slovenskí divadelníci z Pivnice

V dňoch 24. – 30. apríla 2017 pozýva Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, Obec Raková  a Mesto Čadca na 50. ročník Palárikovej Rakovej - národnú súťažnú prehliadku ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Tradičná významná kultúrna udalosť v živote regiónu i celého Slovenska sa aj v tomto roku uskutočňuje so…

Prezentácia ročeniek Slovákov v Maďarsku: Čabiansky kalendár a Náš kalendár 2017 v Bratislave

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Čabianska organizácia Slovákov a Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí srdečne pozývajú v stredu 12. apríla 2017 o 17. hodine na prezentáciu dvoch ročeniek Slovákov v Maďarsku. Podujatie sa uskutoční v spoločenskej miestnosti budovy Starého evanjelického lýcea na Konventnej ulici v…

Slovenčina bude opäť zvučať letnou Bratislavou

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje osloviť s ponukou účasti na Letnej univerzite slovenského jazyka a kultúry 2017, ktorú inštitúcia organizuje pre zahraničných záujemcov (krajanov a cudzincov) o slovenský jazyk a kultúru už od roku 1990. Aj tento rok v dňoch 2. – 21. júla 2017 budeme SPÁJAŤ SVET SLOVENČINOU priamo v historickom centre hlavného mesta Slovenska, v Bratislave. Záujemcovia sa môžu…

Slováci z Maďarska vo vlasti predkov: pripomienka prvého presídleneckého transportu spred 70 rokov v Seredi

Sú mnohé jubileá, pamätné dáta, výročia a symbolické pripomienky, pri ktorých sa zmiešavajú v človeku trpko-sladké pocity, vnemy vibrujú na hrane kontrolovateľných emócií, z podvedomia sa nám žiada vyhnať pochybovačnosť, kým zdravý úsudok bez zbytočných vášní nám káže prijať údel i osud tak, ako si nepredvídateľná dramaturgia života sama naskicovala. Podobné…

10. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2017

Základná škola s Materskou školou Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národným osvetovým centrom v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzniku   každoročne   preberá   záštitu   predseda   vlády   SR,   vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov osemročných gymnázií a 1. ročníka gymnázií vo veku 13–15  rokov v…

Hovory o insite v SNM v Bratislave

Insitný kumšt Slovákov žijúcich a tvoriacich v srbskej Vojvodine, posolstvá ich diel, prejavov jedinečného uchopenia a splynutia fantastična a reality všedného i sviatočného koloritu dolnozemského života naivistov vychádzajúcich z ľudu a ľudovej tvorby, ako aj prirodzené a nanajvýš nevyhnutné začlenenie tohto druhu umenia Slovákov z krajanského prostredia do kontextu celistvej…

Miroslav Pomichal vystavuje v galérii KUNKELEMEN Fine Arts v Bratislave

Prezentovať umelecké diela na Slovensku a vystaviť ich na obdiv publiku v domovskej krajine nepochybne patrí do duchovnej a emotívnej výbavy našich krajanov realizujúcich sa v rôznych oblastiach, smeroch a žánroch výtvarného umenia. Potešiteľným je poznanie, že príklonom k tomuto druhu kultúrno-duchovného vlastenectva oplýva mladá tvorivá generácia. K nej sa radí aj Miroslav Pomichal, 32-ročný Slovák pôvodom…

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlásili koncom októbra 2016 v poradí už…

BIBIANA vystavuje Obrázky z Kovačice insitnej maliarky Kláry Babka

Kultúrna a umelecká slovensko-slovenská komunikácia má aj svoje čaro návštev, príchodov a návratov Slovákov zo zahraničia s úsilím prezentovať svoje práce, kumšt a aktivity rôzneho druhu vo vlasti všetkých Slovákov. Nie je tomu inak ani v prípade autorskej výstavy obrazov insitnej maliarky Kláry Babka  zo Srbska. Aktuálne vystavuje rodáčka z Kovačice v bratislavskej BIBIANE od 19. januára…

SLOVAKISTICKÉ ŠTÚDIÁ v programe FiF UK v Bratislave do pozornosti krajanom

Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk si dovoľuje pripomenúť Slovákom žijúcim v zahraničí informáciu o možnosti štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave od akademického roka 2017/2018 v bakalárskom programe SLOVAKISTICKÉ ŠTÚDIÁ. Záujemcovia, ktorí by sa chceli o bakalárskom programe dozvedieť viac, kliknite na stránku https://fphil.uniba.sk/slovakisticke-studia/…

Martin Oscitý, slovenský výtvarník z Nemecka, vystavuje pod rozhlasovou pyramídou

Čoraz príjemnejšou, vítanejšou a najmä užitočnejšou skúsenosťou – aj z pohľadu prezentácie jednotnej a kompaktnej slovenskej kultúry, sú v priaznivom rozvíjaní slovensko-slovenského dialógu na jeho umeleckej platforme výstavy prestížnych výtvarníkov, grafikov, sochárov, sklárov či v ďalších umeleckých odnožiach sa prejavujúcich protagonistov podnetného a najmä hodnotného kumštu spomedzi Slovákov žijúcich a tvoriacich v krajanskom zahraničí. Aktuálne sa v tomto duchu…

Magazín SLOVENSKO s podtitulom „Zima 2016“ – prísľub podnetného spoločníka

Magazín Slovensko - časopis pre Slovensko a slovenský svet je periodikum, ktoré kvartálne vydávajú Matica slovenská a tlačiareň Neografia, a.s. v Martine. Je to reprezentačný časopis, určený na propagáciu slovenských dejín a tradícií, slovenskej prírody, významných osobností a kultúrnych i materiálnych hodnôt života nášho ľudu. Koncom uplynulého roka uzavrel už 38. ročník svojho vychádzania. Uzavrel…

Slovenské deti zo škôl v Maďarsku si zapísali jubilejný 10. ročník Školy v prírode v Hronci

Už po desiaty raz... Malebná jesenná kulisa Horehronia, niekedy v ostrých lúčoch vzďaľujúceho sa slnka, inokedy v prúdoch dažďa, lúčiaceho sa s letom, priezračný vzduch a sladké ticho, ktoré narúšajú svojimi rozhovormi len večne zaneprázdnené operence, modrozelené chrbty hôr i vietor, zaspávajúci v dolinách... A potom zrazu nevídaný ruch, smiech,…

Jubilejné odovzdávanie ocenení Vyslanec dobrej vôle

V utorok 22. novembra o 18.00 h sa v priestoroch Palugyayovho paláca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutoční v poradí už piaty ročník odovzdávania ocenení Vyslanec dobrej vôle (Goodwill Envoy). Ocenenia udeľuje minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák úspešným Slovenkám a Slovákom, ktorí pôsobia v…

Päť ročných období Viery Benkovej

K uplynulému 61. medzinárodnému veľtrhu kníh v Belehrade v Slovenskom vydavateľskom centre (SVC) vyšla najnovšia kniha našej poprednej spisovateľky a poetky Viery Benkovej. Informuje o tom portál Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov www.slovackizavod.org.rs . Kniha pomenovaná Päť ročných období vyšla v edícii Živý prúd a je to už tretia kniha Viery Benkovej…

Slováci z Poľska sa prezentujú na BIBLIOTÉKE

Na inom mieste informujeme o 24. ročníku medzinárodného knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA, ktorý sa v bratislavskej Inchebe koná v dňoch 10.-13. novembra 2016. Prítomnosť vydavateľov zo slovenských krajanských prostredí patrí každoročne nielen k programovému spestreniu v rámci prezentácie knižných noviniek a celkovej produkcie vydavateľstiev z krajín slovenskej Dolnej zeme (Maďarsko, Rumunsko…

Camille Labas, Slovenka žijúca v Rakúsku, pozýva na stretnutia s knihou

Literárne aktivity Slovákov žijúcich v zahraničí sú po desaťročia nepreberným a nevysychajúcim, pričom  tak z literárneho, ako aj z etického aspektu – aj vďaka hodnotným beletristicko-dokumentárnym posolstvám diel – morálnym žriedlom poznania kontextu hodnôt, peripetií, odkazov i vnuknutí slovenského krajanského života. K autorom, ktorí vo svojej tvorbe akumulujú a predostierajú zväčša aj čosi viac ako „iba“ pútavý…

Na BIBLIOTÉKE v bratislavskej Inchebe literatúra krajanov

Bibliotéka je jediným knižným veľtrhom na Slovensku, ktorý má dlhú tradíciu a neodmysliteľne patrí k jesennému koloritu Bratislavy. Pre vydavateľstvá sa stal dôležitou formou prezentácie svojej produkcie smerom k širokej verejnosti. Vďaka žánrovej rozmanitosti si na knižnom veľtrhu prídu na svoje fanúšikovia literatúry faktu, ženských románov, sci-fi, detektívok, detských kníh, náboženskej literatúry i poézie. Bohatú…

Krst knihy Ľubice Hargašovej Naši a svetoví

V týchto dňoch vstupuje do života kniha rozhovorov so Slovákmi , ktorí sú príkladom toho, že aj malá krajina môže svetu ponúknuť špičkových odborníkov. Jej autorkou je známa rozhlasová redaktorka a moderátorka Ľubica Hargašová ktorá pretlmočila do knižnej podoby niektoré z vyše 200 miniportrétov odvysielaných v populárnej rozhlasovej rubrike Naši…

Slovenskí fujaristi vo svete, zbystrite pozornosť. Je tu možnosť, aká sa dva razy nenúka!

Milí priatelia fujary a pastierskych píšťal, organizátori tvorivého "fujarového seminára" majú ešte niekoľko voľných miest na predĺžený víkend od 20. do 23. októbra 2016 na vskutku skvostné podujatie. Zbystrite pozornosť: prihlásiť sa je ešte stále možné - do utorka 18.10. Má niekto z vás záujem o ucelenú problematiku výroby pastierskych hudobných…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > 

Počet zobrazení: 2753x