Krajania na Slovensku

Deti zo zahraničia so slovenským srdcom

Čoraz viac a viac je ťažšie motivovať deti ku návštevám kultúrnych pamiatok alebo folklórnych festivalov. Tvrdia, že slovenskú kultúru už dobre poznajú a nemajú záujem navštevovať tie isté pamiatky každý rok. Inak však vnímajú Slovensko a jeho krásy deti zahraničných Slovákov. Sú to deti, ktoré majú jedného alebo obidvoch rodičov Slovákov, ale už…

Jubileum literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2017 symbolicky v duchu vyznaní Štefana Nosáľa

V utorok 20. júna 2017 sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave  konalo slávnostné vyhodnotenie jubilejného 10. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže  s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2017. Súťaž každoročne organizujú ZŠ s MŠ Milana Hodžu  v Bratislave, Ústav politických vied SAV a Národné osvetové centrum v spolupráci s vydavateľstvom Veda SAV a s rodinou…

Slovenské deti zo zahraničia v medzinárodnom letnom tábore Akadémie vzdelávania v Martine

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) ako gestor a Akadémia vzdelávania v Martine (AVMT) ako organizátor pripravili v roku 2017 medzinárodný letný tábor pre deti krajanov, ktorý pozostáva z troch desaťdňových turnusov. Ide o medzinárodný tábor, v ktorom sa zúčastňujú deti Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj deti žijúce na Slovensku. Miesto: Hotel…

Krajania z FS Rozmarín z Kanady si pochutia na haluškách v Tureckej

Organizátori 23. ročníka chýrnych Majstrovstiev Slovenska a Európy vo varení a jedení halušiek v Tureckej v dňoch 14.-15. júla 2017 zaznamenajú aj vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí netradičnú folkloristickú návštevu až zo zámoria. Detský folklórny súbor ROZMARÍN z Windsoru z kanadského Ontária ozvláštni sprievodný kultúrny program dvojdňového Halušky FEST Turecká 2017. Slovami Ivana…

Dulovce v znamení mladých folkloristov na Južnoslovenských slávnostiach

V roku 2016 oslávili Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach (neveľká obec v okrese Komárno s okolo 1800 obyvateľmi) jubilejnú 20. zvykoslovnú kapitolu. A tak na prelome júna a júla tohto roku otvoria, ako vždy v parádnom šate a s pestrou, námetovo i dramaturgicky hodnotnou účasťou krajanských súborov zo slovenského zahraničia,…

Vladimír Skalský s veršami zo slovenskej Prahy U červeného raka

Vladimír Skalský, obratný tvorca myšlienok v pohybe, autor slova v pokore a za roh vidiaci manažér viacerých úspešných kultúrno-spoločenských krajanských projektov, okrem toho, že ako predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí zastrešuje v komunikácii naprieč slovenským svetom stovku spolkov a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí, dbá aj o intimitu svojej poetickej záhradky. Aktuálne v roku svojho nevtieravo skromného…

V Nových Zámkoch ocenili literárne talenty zo slovenského zahraničia

Stovky detí zo Slovenska i zahraničia sa vo vrcholiacom školskom roku 2016/2017 zapojili do jubilejného 25. ročníka celoštátnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Autori prác, ktoré odborná porota v niekoľkých kategóriách vyhodnotila ako najlepšie, si v piatok 2. júna 2017 spoločne so svojimi pedagógmi už tradične v Nových Zámkoch…

SME V SLOVENČINE DOMA: Letný kurz slovenského jazyka a kultúry

Letný kurz od 11. do 30. augusta 2017 v Banskej Bystrici je určený všetkým žiakom, deťom a mladeži vo veku 14-18 rokov - krajanom žijúcim mimo územia Slovenskej republiky, ktorí sa chcú naučiť slovenský jazyk alebo sa v ňom chcú zdokonaliť. Letnú školu zabezpečuje skúsený lektorský kolektív z Univerzity Mateja Bela v Banskej…

Palárikovu Rakovú okrášľujú slovenskí divadelníci z Pivnice

V dňoch 24. – 30. apríla 2017 pozýva Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, Obec Raková  a Mesto Čadca na 50. ročník Palárikovej Rakovej - národnú súťažnú prehliadku ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Tradičná významná kultúrna udalosť v živote regiónu i celého Slovenska sa aj v tomto roku uskutočňuje so…

Prezentácia ročeniek Slovákov v Maďarsku: Čabiansky kalendár a Náš kalendár 2017 v Bratislave

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Čabianska organizácia Slovákov a Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí srdečne pozývajú v stredu 12. apríla 2017 o 17. hodine na prezentáciu dvoch ročeniek Slovákov v Maďarsku. Podujatie sa uskutoční v spoločenskej miestnosti budovy Starého evanjelického lýcea na Konventnej ulici v…

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry 2017

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje osloviť s ponukou účasti na Letnej univerzite slovenského jazyka a kultúry 2017, ktorú inštitúcia organizuje pre zahraničných záujemcov (krajanov a cudzincov) o slovenský jazyk a kultúru už od roku 1990. Aj tento rok v dňoch 2. – 21. júla 2017 budeme SPÁJAŤ SVET SLOVENČINOU priamo v historickom centre hlavného mesta Slovenska, v Bratislave. Novinkou je tento…

Slováci z Maďarska vo vlasti predkov: pripomienka prvého presídleneckého transportu spred 70 rokov v Seredi

Sú mnohé jubileá, pamätné dáta, výročia a symbolické pripomienky, pri ktorých sa zmiešavajú v človeku trpko-sladké pocity, vnemy vibrujú na hrane kontrolovateľných emócií, z podvedomia sa nám žiada vyhnať pochybovačnosť, kým zdravý úsudok bez zbytočných vášní nám káže prijať údel i osud tak, ako si nepredvídateľná dramaturgia života sama naskicovala. Podobné…

10. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2017

Základná škola s Materskou školou Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národným osvetovým centrom v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzniku   každoročne   preberá   záštitu   predseda   vlády   SR,   vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov osemročných gymnázií a 1. ročníka gymnázií vo veku 13–15  rokov v…

Hovory o insite v SNM v Bratislave

Insitný kumšt Slovákov žijúcich a tvoriacich v srbskej Vojvodine, posolstvá ich diel, prejavov jedinečného uchopenia a splynutia fantastična a reality všedného i sviatočného koloritu dolnozemského života naivistov vychádzajúcich z ľudu a ľudovej tvorby, ako aj prirodzené a nanajvýš nevyhnutné začlenenie tohto druhu umenia Slovákov z krajanského prostredia do kontextu celistvej…

Miroslav Pomichal vystavuje v galérii KUNKELEMEN Fine Arts v Bratislave

Prezentovať umelecké diela na Slovensku a vystaviť ich na obdiv publiku v domovskej krajine nepochybne patrí do duchovnej a emotívnej výbavy našich krajanov realizujúcich sa v rôznych oblastiach, smeroch a žánroch výtvarného umenia. Potešiteľným je poznanie, že príklonom k tomuto druhu kultúrno-duchovného vlastenectva oplýva mladá tvorivá generácia. K nej sa radí aj Miroslav Pomichal, 32-ročný Slovák pôvodom…

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlásili koncom októbra 2016 v poradí už…

BIBIANA vystavuje Obrázky z Kovačice insitnej maliarky Kláry Babka

Kultúrna a umelecká slovensko-slovenská komunikácia má aj svoje čaro návštev, príchodov a návratov Slovákov zo zahraničia s úsilím prezentovať svoje práce, kumšt a aktivity rôzneho druhu vo vlasti všetkých Slovákov. Nie je tomu inak ani v prípade autorskej výstavy obrazov insitnej maliarky Kláry Babka  zo Srbska. Aktuálne vystavuje rodáčka z Kovačice v bratislavskej BIBIANE od 19. januára…

SLOVAKISTICKÉ ŠTÚDIÁ v programe FiF UK v Bratislave do pozornosti krajanom

Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk si dovoľuje pripomenúť Slovákom žijúcim v zahraničí informáciu o možnosti štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave od akademického roka 2017/2018 v bakalárskom programe SLOVAKISTICKÉ ŠTÚDIÁ. Záujemcovia, ktorí by sa chceli o bakalárskom programe dozvedieť viac, kliknite na stránku https://fphil.uniba.sk/slovakisticke-studia/…

Martin Oscitý, slovenský výtvarník z Nemecka, vystavuje pod rozhlasovou pyramídou

Čoraz príjemnejšou, vítanejšou a najmä užitočnejšou skúsenosťou – aj z pohľadu prezentácie jednotnej a kompaktnej slovenskej kultúry, sú v priaznivom rozvíjaní slovensko-slovenského dialógu na jeho umeleckej platforme výstavy prestížnych výtvarníkov, grafikov, sochárov, sklárov či v ďalších umeleckých odnožiach sa prejavujúcich protagonistov podnetného a najmä hodnotného kumštu spomedzi Slovákov žijúcich a tvoriacich v krajanskom zahraničí. Aktuálne sa v tomto duchu…

Magazín SLOVENSKO s podtitulom „Zima 2016“ – prísľub podnetného spoločníka

Magazín Slovensko - časopis pre Slovensko a slovenský svet je periodikum, ktoré kvartálne vydávajú Matica slovenská a tlačiareň Neografia, a.s. v Martine. Je to reprezentačný časopis, určený na propagáciu slovenských dejín a tradícií, slovenskej prírody, významných osobností a kultúrnych i materiálnych hodnôt života nášho ľudu. Koncom uplynulého roka uzavrel už 38. ročník svojho vychádzania. Uzavrel…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > 

Počet zobrazení: 3020x