Krajania na Slovensku

Polygloti z celého sveta sa opäť stretnú na jar 2018 v Bratislave!

V júli 2016 sa pod záštitou Miroslava Lajčáka, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, v rámci Predsedníctva Slovenska v Rade EÚ, uskutočnila jazykovo-politická konferencia krajín V4+, ktorá bola venovaná podpore širokej mnohojazyčnosti, zlepšenia učenia sa cudzích jazykov, riešeniu problémov jazykovej komunikácie v EÚ/Európe a vo svete. O jej záveroch aktuálne informoval Úrad pre Slovákov žijúcich…

Literárne Košice Jána Štiavnického pre tvorivé talenty

Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlásila 1. marca 2018 témy XXIII. ročníka súťaže pre mladé talenty, Literárne Košice Jána Štiavnického 2018. Organizátori súťaže prizývajú týmto do zapojenia sa do tvorivého písania aj mladých autorov z prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí, najmä v krajinách so slovenskými národnostnými školami. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí týmto…

Výtvarne nadaní krajania, zapojte sa do podnetnej súťaže!

S témou Každý deň je deň Zeme vstupuje do svojho XX. ročníka medzinárodná výtvarná súťaž My sa nevieme sťažovať nahlas. Táto téma podľa organizátorov otvára súťažiacim priestor na výtvarné uvažovanie o prírode a našom vzťahu k nej. Súťaž vyhlásilo Slovenské banské múzeum - Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, BBSK…

Majster Ján Bačúr z Padiny vysiela človečinu v nadčasovej pokore zo svojich 80 vystavených diel – dotykov insitného kumštu so životom Slovákov v Srbsku

Miesto deja v súzvuku s farbami a príbehmi jednoduchých ľudí na palete fascinujúceho naivného maliarskeho kumštu z prostredí Slovákov v Srbsku v zarámovaných olejoch je už po niekoľký raz v Bratislave na jednej z najprestížnejších adries. V Dvorane Ministerstva kultúry SR na Námestí SNP sa napokon už viackrát konala sviatosť krehkého, zato mimoriadne presvedčivého umenia prameniaceho z podstaty…

Bibliotéka 2017: pohladenie knihou aj vďaka Slovákom z Dolnej zeme

Jubilejný 25. ročník knižného veľtrhu v bratislavskej Inchebe, ktorý sa konal v dňoch 9.-12. novembra 2017, potvrdil povesť najprestížnejšej knižnej žatvy a prezentácie písaného i hovoreného slova, múdrosti, myšlienok, dišpút, dilem a debát o knihe a s knihou s autormi, vydavateľmi i inšpiratívnymi hosťami. Napokon, priebeh nabitého programu štyroch dní,…

Ján Varšo pozdravil VZ Matice slovenskej, Mariána Gešpera zvolili v Liptovskom Mikuláši za nového predsedu našej národnej inštitúcie

Novým predsedom Matice slovenskej (MS) sa stal advokát a jej bývalý druhý podpredseda Marián Gešper. Ten po siedmich rokoch vystriedal doterajšieho šéfa Matice Mariána Tkáča. V piatok 10. novembra 2017 o tom rozhodlo 398 delegátov Valného zhromaždenia MS v Liptovskom Mikuláši. Na rokovaní VZ MS sa zúčastnil ako hosť Ján…

BIBLIOTÉKA 2017: krajanské vydvateľstvá a autori na sviatku knihy v bratislavskej Inchebe

Knižná žatva zažíva krásne jubileum. Bratislavská Incheba opäť po roku otvorí svoje brány všetkým milovníkom kníh už na 25. medzinárodnom knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA, ktorý napíše svoj príbeh v dňoch 9.-12. novembra 2017. Vlaňajší rekordný ročník navštívilo viac ako 45-tisíc ľudí, čo len potvrdzuje trend návratu k tradičnému čítaniu a rastúci záujem o knižné novinky.…

Ján Stupavský, slovenský sochár zo Srbska, vystavuje v Bratislave

Vždy je pre slovenských umelcov žijúcich v slovenskom sveta poctou, keď najmä v roku svojho životného jubilea sa im dostáva pozornosti vystavovať prierez svojej tvorby na Slovensku. Akiste podobné pocity ovlažia aj myseľ a dušu Jána Stupavského, slovenského sochára zo srbskej Vojvodiny. V tomto roku oslávil sedemdesiatiny, a tak o to väčšmi jeho i priaznivcov jeho videnia…

DO POZORNOSTI KRAJANOM: Slovenčina na portáli Slovake.eu

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7.10.2013 rozhodol o využívaní modelového viacjazyčného portálu EÚ „Slovake.eu“ (www.slovake.eu) na bezplatné štúdium slovenčiny a informovanie o Slovensku, o pridávaní do portálu ďalších oficiálnych jazykov krajín, v ktorých má SR diplomatické zastúpenie a odporučil zabezpečenie jeho trvalo udržateľného fungovania. Tento inovatívny viacjazyčný portál…

Ateliér fotografie pre reportérov z krajanských médií v Banskej Štiavnici v RSI RTVS

V uplynulých dňoch sa v Banskej Štiavnici stretli 15 krajanskí žurnalisti z Česka, Chorvátska, Kanady, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska a Srbska. Pricestovali na školu žurnalistiky, ktorú zorganizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V priebehu ôsmich dní absolvovali účastníci projektu obsažný program, počas ktorého mali možnosť konfrontovať svoje fotografické ambície…

Slováci z Chorvátska prezentujú textilné nápisové nástenky

Slováci z Chorvátska srdečne pozývajú v piatok 22. septembra 2017 o 17.30 h do priestorov SNM – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku v Bratislave – Devínskej Novej Vsi, na vernisáž výstavy s názvom Zidne kuharice - Textilné nápisové nástenky, ktorá dokumentuje tradíciu ľudovej tvorby – výšivky, zvykoslovia a fantázie gazdiniek v odkaze predkov – Sloveniek v prostrediach slovenskej národnostnej…

Krajanskí novinári a fotografi do Banskej Štiavnice za skúsenosťami spoza fotoobjektívu

V poradí 16. Tvorivá škola žurnalistiky ÚSŽZ pre 15 redaktorov slovenských krajanských médií (doteraz pod názvom Letná škola žurnalistiky) sa uskutoční v dňoch 8.-16. septembra po prvý raz mimo Bratislavy. Výber miesta konania – Banská Štiavnica - je tematicky i teritoriálne prepojený s obsahom a kľúčovou témou seminára: zameraný je na fotografiu v printových a internetových médiách,…

Deti zo zahraničia so slovenským srdcom

Čoraz viac a viac je ťažšie motivovať deti ku návštevám kultúrnych pamiatok alebo folklórnych festivalov. Tvrdia, že slovenskú kultúru už dobre poznajú a nemajú záujem navštevovať tie isté pamiatky každý rok. Inak však vnímajú Slovensko a jeho krásy deti zahraničných Slovákov. Sú to deti, ktoré majú jedného alebo obidvoch rodičov Slovákov, ale už…

Jubileum literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2017 symbolicky v duchu vyznaní Štefana Nosáľa

V utorok 20. júna 2017 sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave  konalo slávnostné vyhodnotenie jubilejného 10. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže  s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2017. Súťaž každoročne organizujú ZŠ s MŠ Milana Hodžu  v Bratislave, Ústav politických vied SAV a Národné osvetové centrum v spolupráci s vydavateľstvom Veda SAV a s rodinou…

Slovenské deti zo zahraničia v medzinárodnom letnom tábore Akadémie vzdelávania v Martine

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) ako gestor a Akadémia vzdelávania v Martine (AVMT) ako organizátor pripravili v roku 2017 medzinárodný letný tábor pre deti krajanov, ktorý pozostáva z troch desaťdňových turnusov. Ide o medzinárodný tábor, v ktorom sa zúčastňujú deti Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj deti žijúce na Slovensku. Miesto: Hotel…

Krajania z FS Rozmarín z Kanady si pochutia na haluškách v Tureckej

Organizátori 23. ročníka chýrnych Majstrovstiev Slovenska a Európy vo varení a jedení halušiek v Tureckej v dňoch 14.-15. júla 2017 zaznamenajú aj vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí netradičnú folkloristickú návštevu až zo zámoria. Detský folklórny súbor ROZMARÍN z Windsoru z kanadského Ontária ozvláštni sprievodný kultúrny program dvojdňového Halušky FEST Turecká 2017. Slovami Ivana…

Dulovce v znamení mladých folkloristov na Južnoslovenských slávnostiach

V roku 2016 oslávili Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach (neveľká obec v okrese Komárno s okolo 1800 obyvateľmi) jubilejnú 20. zvykoslovnú kapitolu. A tak na prelome júna a júla tohto roku otvoria, ako vždy v parádnom šate a s pestrou, námetovo i dramaturgicky hodnotnou účasťou krajanských súborov zo slovenského zahraničia,…

Vladimír Skalský s veršami zo slovenskej Prahy U červeného raka

Vladimír Skalský, obratný tvorca myšlienok v pohybe, autor slova v pokore a za roh vidiaci manažér viacerých úspešných kultúrno-spoločenských krajanských projektov, okrem toho, že ako predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí zastrešuje v komunikácii naprieč slovenským svetom stovku spolkov a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí, dbá aj o intimitu svojej poetickej záhradky. Aktuálne v roku svojho nevtieravo skromného…

V Nových Zámkoch ocenili literárne talenty zo slovenského zahraničia

Stovky detí zo Slovenska i zahraničia sa vo vrcholiacom školskom roku 2016/2017 zapojili do jubilejného 25. ročníka celoštátnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Autori prác, ktoré odborná porota v niekoľkých kategóriách vyhodnotila ako najlepšie, si v piatok 2. júna 2017 spoločne so svojimi pedagógmi už tradične v Nových Zámkoch…

SME V SLOVENČINE DOMA: Letný kurz slovenského jazyka a kultúry

Letný kurz od 11. do 30. augusta 2017 v Banskej Bystrici je určený všetkým žiakom, deťom a mladeži vo veku 14-18 rokov - krajanom žijúcim mimo územia Slovenskej republiky, ktorí sa chcú naučiť slovenský jazyk alebo sa v ňom chcú zdokonaliť. Letnú školu zabezpečuje skúsený lektorský kolektív z Univerzity Mateja Bela v Banskej…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 3619x