Krajania vo svete

Na XXXVII. prehliadke krajanských dychových hudieb v Kacvíne

V nedeľu 2. septembra 2018 sa v Kacvíne v prírodnom amfiteátri konal 37. ročník Prehliadky krajanských dychových hudieb, ktorej organizátorom bol Spolok Slovákov v Poľsku. Zúčastnili sa jej dychovky z Novej Belej, Krempách, Nižných Lápš, Jurgova, Malej Lipnice a dve z Kacvína. Hosťovala dychová hudba Maguranka z Kanianky na Slovensku. Skrášlením sprievodu dychoviek, ktorý prešiel kacvínskymi…

Večer polesňakov v Markovci: folkloristický sviatok Slovákov v Chorvátsku s gurmánskou príchuťou

V sobotu 8. septembra 2018  Matica slovenská v Markovci  Našickom a SKUS „Fraňo Strapač“ s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Rady pre národnostné menšiny Chorvátska a Mesta Našice usporiada od 18.00 h v kultúrnom centre Drevenica tradičný, v poradí už 19. Večer polesňakov.  Bohatý kultúrno-umelecký program so začiatkom od 18.30 h zvýrazní aj gurmánska…

RSKS vo Viedni pozýva krajanov na podujatia

Po letnom dovolenkovom, prázdninovom a oddychovom období sa naplno znovu rozbieha činnosť a aktivity viacerých kultúrnych a spolkovo-vzdelávacích organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí. K tradičným a hodnotovo i programovo pozoruhodným, aj vďaka dramaturgii celkovej činnosti na poli posilňovania slovenskosti a podpory krajanskej komunity v domovskom štáte patria aj Slováci v Rakúsku. Rakúsko-slovenský kultúrny spolok vo Viedni v tomto kontexte nastavil aj…

57. ročník SNS v Báčskom Petrovci v rozhlasovom skicári RSI RTVS

V Báčskom Petrovci sa začiatkom augusta uskutočnil v poradí už 57. ročník Slovenských národných slávností. Ide o prehliadku toho najlepšieho, čo krajania v Srbsku počas roka vytvoria v oblasti kultúry, folkloristiky, výtvarného kumštu či remesiel. Prvé slávnosti sa konali v roku 1919. Jedna z najvýznamnejších prezentácií slovenskosti v kultúrnej a…

SOVA ponúka pestrý program Slovákom vo Viedni

Slovenský školský spolok SOVA vo Viedni je známy svojimi rozmanitými aktivitami pre malých i „veľkých“. Napokon, tak nám to zástupcovia spolku prezentovali aj v maili, v ktorom oboznamujú všetkých svojich priaznivcov s pestrým programom v mesiacoch september a október 2018. Už iba pri letmom pohľade naň je zrejmé, že vybrať si veru jesto z čoho... „Opäť…

Slováci v Austrálii si uctia svojich seniorov

Je príjemné, ak z ďalekého slovenského sveta prichádzajú správy, ktoré povzbudzujú k myšlienke, aby všetko to dobré, čo zasiali predchádzajúce generácie našich krajanov v rôznych prostrediach, vzklíčilo v ívery sebauvedomovania sa a posilňovania slovenského ducha, jazyka a vzájomnej pospolitosti v snahe zakoreniť a tým ešte väčšmi upevniť krajanské sebavedomie skrze našu spoločnú slovenskosť. V takejto motivácii vykonáva viaceré…

Slováci v Rumunsku pozývajú na prehliadku Cez Nadlak je...

Prehliadka sólistov ľudovej piesne na Dolnej zemi sa tradične uskutočňuje v Nadlaku, v historicky a aj v kontexte súčasných rozmanitých prejavov slovenskej národnostnej menšiny priam emblematickom centre  Slovákov v Rumunsku. V dňoch 27.-30. septembra 2018 sa kultúrno-spoločenský a duchovný fundament tunajších dolnozemcov ocitne v ozvenách piesne, hudby a najmä slovenčiny v tvorivých odkazoch hrdej dedovizne už po jubilejný dvadsiaty raz. …

Zomrel Stan Mikita, hokejová legenda NHL, Slovák, ktorého si úprimne ctili a uznávali celé Spojené štáty i Kanada

Smutná zvesť prišla v neskorých večerných hodinách v utorok 7. augusta 2018 z Chicaga. Vo veku 78 rokov skonal Stan Mikita, hokejová legenda a slovenský rodák, ktorý sa po celý čas ako ozajstný vlastenec hrdil v Kanade i Spojených štátoch tým, že jeho korene, ktoré nikdy nezaprel, sú na Slovensku,…

Kysucké nárečie v Chorvátsku: Slováci vo svete v RSI RTVS

Chorvátske mesto Ilok je známe aj vo Veľkej Británii. Tamojšie víno sa totiž podávalo aj počas korunovácie kráľovnej Alžbety. Vinohradníctvu a vinárstvu sa venujú aj Slováci, ktorí prišli do tejto oblasti pred viac ako 250-timi rokmi. Do Iloku ich zlákala úrodná pôda. Prišli sem z územia súčasného Srbska, ale aj…

Jánošíkov dukát sa zaligotal vo víre tanca, hudby, veselia a írečitých tradícií predkov na Valašsku

V sugestívnych priestoroch Valašského múzea v prírode v Rožnově pod Radhoštěm sa v rytme hudby, spevu a tanca odvinula počas troch festivalových dní od 3. do 5. augusta 2018  pestrosť, objavnosť, emotívnosť a nadčasovosť jubilejného 20. Medzinárodného festivalu slovenského folklóru  JÁNOŠÍKOV DUKÁT. Organizátori – Obec Slovákov v Českej republike, Folklórny spolok PÚČIK Brno, Jánošíkov dukát z.…

O návrate slovenských odborníkov zo zahraničia

Na Slovensku sa v súčasnosti pripravuje projekt na návrat našich odborníkov, žijúcich krátkodobo či dlhodobo v zahraničí  domov do vlasti. V tomto kontexte, hoci predmetná problematika nepatrí do gescie a systemizácii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, dávame do pozornosti informáciu Centra vedecko-technických informácií SR - Podpornej schémy na návrat…

V novohradskej obci Banka Slováci z Maďarska slávili tradície

Už po dvadsiaty druhý raz sa Slováci žijúci v Maďarsku, hoci roztrúsení v neveľkých počtoch, ale predsa tvorivo a ak je načim aj hlasno, v okolo 100 obciach a mestách ich domovskej krajiny, stretli v neveľkej obci Banka (Bánk). Čarovná obec s prírodným amfiteátrom v Novohradskej župe sa rokmi stala vskutku vzorovým príkladom…

SZSZ: Centrum slovenského zahraničia bude medzi Námestím SNP a Laurinskou, zrejme spolu s Českým domom

Štátny sviatok svätých Cyrila a Metoda 5. júla je súčasne Pamätným dňom zahraničných Slovákov. Pri tejto príležitosti sa Svetové združenie Slovákov v zahraničí rozhodlo zverejniť detaily projektu Centra slovenského zahraničia a súčasne, keďže ide o navzájom prepojené plány, aj Českého domu v Bratislave. Centrum slovenského zahraničia má byť konečne viditeľným…

Čerpotok v rumunskom Bihore roztancuje krajanská folkloristická mlaď

Demokratický Zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku – Bihorská oblasť, miestna organizácia v Čerpotoku, najmä však milovníci folkloristiky a ľudového umenia si dovoľujú pozvať všetkých Slovákov zo Slovenska, ako aj z početných krajanských komunít z okolitých krajín so slovenskou národnostnou menšinou, na XIV. ročník medzinárodného festivalu Mládežnícky folklórny Čerpotok 2018. Festival je…

Slováci v Osijeku na 36. prehliadke slovenského folklóru v Chorvátsku

V rámci Dňoch slovenskej kultúry v Osijeku sa v sobotu 2. júna 2018 uskutočnila 36. prehliadka slovenského folklóru v Chorvátsku. Príjem účastníkov sa uskutočnil v Elektrotechnickej škole, odkiaľ začal krojovaný sprievod do Domu chorvátskeho vojska, kde sa konal program. Po chorvátskej a slovenskej hymne prítomných pozdravili moderátorky programu Maja Kotrisová…

Slováci v Poľsku pred 25. dňami slovenskej kultúry v Malopoľsku

Už tradične ide v oblasti kultúrnych a festivalových aktivít našich krajanov Poľsku v období leta o najvýznamnejšiu prezentáciu folkloristických, umelecko-tvorivých a hudobno-tanečných skupinových či sólových vystúpení umeleckých telies, spolkov a organizácií Slovákov na poľskej strane Spiša a Oravy. V oblastiach s najpočetnejšou komunitou Slovákov v krajne nášho severného suseda sa…

Ikonické fotografie Ladislava Bielika z augusta 1968 na nevšednej výstave v Budapešti

"Osmičkový rok" na Slovensku je nepochybne pre slovenský národ a Slovákov zaujímavý až výnimočný nielen samotnými výročiami (1848, 1918, 1948, 1968), ale aj ich prezentáciou vrátane tematických výstav. Fotografia a jej fenomén nezostáva bokom, najmä ak ide o snímky prihovárajúce sa generáciám silou svojho mementa, apelom na ľudskosť, svedomie, toleranciu…

Fotografická výstava CESTOVANIE A EMÓCIE v Slovenskom inštitúte v Budapešti

FIJET SLOVAKIA  v spolupráci s hlavným partnerom  - ÚRADOM PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ - pripravili v roku 2017 v poradí 2.  ročník  medzinárodnej výstavy fotografií novinárov  na tému Cestovanie a emócie (Travel and Emotions). Výstava bola spojená s ocenením laureátov súťaže, vernisáž sa uskutočnila v galérii FONTANA v Piešťanoch 15. novembra 2017.  Išlo o výstavu  72  fotografií autorov z Česka,…

Cena Samuela Tešedíka 2018

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov (zriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka) vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti  problematiku  Slovákov  žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Samuela …

Roztancovaný sviatok v Hložanoch - oslava folklóru Slovákov v Srbsku

Vo štvrtok a piatok sa v Hložanoch len tak "šaflilo". Aj v sobotu 26. mája 2018 pred svitaním popŕchalo a hrmelo. Predsa ale 48. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… nezmokol. Popoludní tu bolo nakoniec krásne slnečné počasie. Na veľkú radosť organizátorov: NRSNM, Obce Báčsky Petrovec, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, KOS Jednota Hložany…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 5249x