Krajania vo svete

Slováci v Butíne ďakovali Pánovi za úrodu a modlili sa za pretrvanie slovenského ducha v Rumunsku

Evanjelický luteránsky cirkevný zbor v Butíne, malej obci asi 60 kilometrov od Temešváru v oblasti rumunského Banátu neďaleko srbských hraníc, patrí svojou početnosťou k menším. Napokon, aj v samotnom Butíne žije dnes do 410 obyvateľov, z ktorých však až okolo 350 sú Slováci či potomkovia slovenských predkov. V nedeľu 11. novembra 2018 sa…

Zväz Slovákov v Maďarsku oslavuje: 70 rokov spolu

Významné okrúhle jubileá – či už ide o spolky, organizácie a inštitúcie našich krajanov, alebo o príbehy výnimočných osobností z radov Slovákov žijúcich v zahraničí, zakaždým podnietia najbližšie okolie, najmä však ľudí a verejnosť harmonizujúcich s oslávencami, k zamysleniu. Prehodnocujeme prejdenú cestu, šacujeme, či sme to alebo ono mohli urobiť aj k väčšej spokojnosti, a hoci sa odvšadiaľ…

ŽIVOT, časopis Slovákov v Poľsku, žije už 60 rokov. Blahoželáme!

Takmer do dvoch rokov a dvoch dní... Aj s týmto nie práve obvyklým porovnávajúcim "časozberom" by sme mohli uviesť výnimočnú udalosť v živote Slovákov v Poľsku. Kým totiž 23. októbra 2016 v Centre slovenskej kultúry na poľskej strane Spiša v Novej Belej slávili jubilejné 700. číslo mesačníka ŽIVOT, ktorý vydáva…

Bravó, Vertigo! Slovenské divadlo v Budapešti ocenené štátnym vyznamenaním Maďarska

V Slávnostnej sieni Národného filmového divadla Uránia v Budapešti v rámci veľkolepého Národnostného galaprogramu odovzdali v sobotu 13. októbra 2018 ocenenia Pro Cultura Minoritatum Hungariae trinástim vyznamenaným osobám resp. kolektívom za ich záslužnú činnosť v oblasti národnostnej kultúry. Ako informuje www.luno.hu, portál týždenníka Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY, za slovenskú národnosť získalo tohto roku ocenenie Slovenské divadlo Vertigo. Aktivitu…

Slováci v Zakarpatsku odhalili tabuľu Ľudovítovi Štúrovi v Novom Klenovci

Užhorodský spolok Slovákov zorganizoval v utorok 2. októbra 2018 v obci Nový Klenovec odhalenie tabule –bareliéfu  veľkému slovenskému národovcovi Ľudovítovi Štúrovi. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili konzul SR v Užhorode Daniel Caban, starosta obce Koľčino Mykola Dub, predseda Fondu ViZA Volodymir Čubirko, Ivan Hudák-Slovák, občan Nového Klenovca, ako aj predstavitelia Slovákov v Zakarpatsku –…

Výtvarníčka Mária Gašková vystavuje v Báčskom Petrovci

Svet obrazových vnemov v prostrediach Slovákov v Srbsku je pestrý ako paleta mnohorakosti žánru a techník, v ktorých tvoria výtvarníci vo Vojvodine. Jednou z nich je aj akademická maliarka Mária Gašková. Jej nespochybniteľný prínos pre kumšt v slovenskom zahraničí si pripomínajú obdivovatelia jej optimisticky tónovaných farieb a výjavov na plátne zarámovaných si verejnosť Slovákov v Srbsku pripomína obzvlášť…

Deň slovenských novinárov v Maďarsku v znamení 35 rokov TV-relácie Domovina

Bolo viac ako symbolické, že Deň slovenských novinárov v Maďarsku, ktorým si 4. októbra každoročne pracovníci médií, redaktori, reportéri, publicisti, moderátori a fotografi z tlačených či elektronických a aj internetových masovokomunikačných prostriedkov v slovenskom jazyku a šíriacich tým informácie v slovenčine pre slovenskú národnostnú menšinu v Maďarsku, pripomínajú v deň…

Violista Filip Pogády poteší virtuozitou Slovákov v New Jersey

K mimoriadne úspešným Slovákom v zahraničí patrili a aj v súčasnosti sa k nim radia umelci – či už ide o protagonistov výtvarného umenia, fotografie, filmového dokumentu a scenáristiky, pantomímy, cirkusového či tanečného kumštu, baletu, ale aj hudby. K veličinám klasického žánru operných scén roky patrila Lucia Popp, ktorá žila v Nemecku, v austrálskom Sydney dožil do dlhovekosti 94 rokov…

Krajanskí folkloristi v Zürichu: FS Kolečko slávi krásnych 50!

Slovenské ľudové tradície, zvykoslovie a kumšt v harmónii hudby, spevu, tanca a rýdzo národného koloritu sa vinie životom Slovákov všade, kde ich očarujúce, ale aj životnou realitou poznačené strastiplné príbehy, zanechávajú trvalé stopy. Folkloristika sa nám od nepamäti vliala do žíl natoľko, že je vari tým najprirodzenejším okysličovadlom slovenskosti, primknutiu sa k domovine. Veľa…

Slováci v Prahe pozývajú na Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti

Slovensko-český klub a Slovenský dom v Prahe s podporou Ministerstva kultúry Českej republiky a Hlavného mesta Prahy organizujú v dňoch 24. – 29. septembra 2018 na rôznych miestach Prahy Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti, premiérový 1. ročník festivalu pri príležitosti 100. výročia vzniku 1. Československej republiky. Sériu viacerých inšpiratívnych kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí na rôznych miestach hlavného mesta…

Na XXXVII. prehliadke krajanských dychových hudieb v Kacvíne

V nedeľu 2. septembra 2018 sa v Kacvíne v prírodnom amfiteátri konal 37. ročník Prehliadky krajanských dychových hudieb, ktorej organizátorom bol Spolok Slovákov v Poľsku. Zúčastnili sa jej dychovky z Novej Belej, Krempách, Nižných Lápš, Jurgova, Malej Lipnice a dve z Kacvína. Hosťovala dychová hudba Maguranka z Kanianky na Slovensku. Skrášlením sprievodu dychoviek, ktorý prešiel kacvínskymi…

Večer polesňakov v Markovci: folkloristický sviatok Slovákov v Chorvátsku s gurmánskou príchuťou

V sobotu 8. septembra 2018  Matica slovenská v Markovci  Našickom a SKUS „Fraňo Strapač“ s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Rady pre národnostné menšiny Chorvátska a Mesta Našice usporiada od 18.00 h v kultúrnom centre Drevenica tradičný, v poradí už 19. Večer polesňakov.  Bohatý kultúrno-umelecký program so začiatkom od 18.30 h zvýrazní aj gurmánska…

RSKS vo Viedni pozýva krajanov na podujatia

Po letnom dovolenkovom, prázdninovom a oddychovom období sa naplno znovu rozbieha činnosť a aktivity viacerých kultúrnych a spolkovo-vzdelávacích organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí. K tradičným a hodnotovo i programovo pozoruhodným, aj vďaka dramaturgii celkovej činnosti na poli posilňovania slovenskosti a podpory krajanskej komunity v domovskom štáte patria aj Slováci v Rakúsku. Rakúsko-slovenský kultúrny spolok vo Viedni v tomto kontexte nastavil aj…

57. ročník SNS v Báčskom Petrovci v rozhlasovom skicári RSI RTVS

V Báčskom Petrovci sa začiatkom augusta uskutočnil v poradí už 57. ročník Slovenských národných slávností. Ide o prehliadku toho najlepšieho, čo krajania v Srbsku počas roka vytvoria v oblasti kultúry, folkloristiky, výtvarného kumštu či remesiel. Prvé slávnosti sa konali v roku 1919. Jedna z najvýznamnejších prezentácií slovenskosti v kultúrnej a…

SOVA ponúka pestrý program Slovákom vo Viedni

Slovenský školský spolok SOVA vo Viedni je známy svojimi rozmanitými aktivitami pre malých i „veľkých“. Napokon, tak nám to zástupcovia spolku prezentovali aj v maili, v ktorom oboznamujú všetkých svojich priaznivcov s pestrým programom v mesiacoch september a október 2018. Už iba pri letmom pohľade naň je zrejmé, že vybrať si veru jesto z čoho... „Opäť…

Slováci v Austrálii si uctia svojich seniorov

Je príjemné, ak z ďalekého slovenského sveta prichádzajú správy, ktoré povzbudzujú k myšlienke, aby všetko to dobré, čo zasiali predchádzajúce generácie našich krajanov v rôznych prostrediach, vzklíčilo v ívery sebauvedomovania sa a posilňovania slovenského ducha, jazyka a vzájomnej pospolitosti v snahe zakoreniť a tým ešte väčšmi upevniť krajanské sebavedomie skrze našu spoločnú slovenskosť. V takejto motivácii vykonáva viaceré…

Slováci v Rumunsku pozývajú na prehliadku Cez Nadlak je...

Prehliadka sólistov ľudovej piesne na Dolnej zemi sa tradične uskutočňuje v Nadlaku, v historicky a aj v kontexte súčasných rozmanitých prejavov slovenskej národnostnej menšiny priam emblematickom centre  Slovákov v Rumunsku. V dňoch 27.-30. septembra 2018 sa kultúrno-spoločenský a duchovný fundament tunajších dolnozemcov ocitne v ozvenách piesne, hudby a najmä slovenčiny v tvorivých odkazoch hrdej dedovizne už po jubilejný dvadsiaty raz. …

Zomrel Stan Mikita, hokejová legenda NHL, Slovák, ktorého si úprimne ctili a uznávali celé Spojené štáty i Kanada

Smutná zvesť prišla v neskorých večerných hodinách v utorok 7. augusta 2018 z Chicaga. Vo veku 78 rokov skonal Stan Mikita, hokejová legenda a slovenský rodák, ktorý sa po celý čas ako ozajstný vlastenec hrdil v Kanade i Spojených štátoch tým, že jeho korene, ktoré nikdy nezaprel, sú na Slovensku,…

Kysucké nárečie v Chorvátsku: Slováci vo svete v RSI RTVS

Chorvátske mesto Ilok je známe aj vo Veľkej Británii. Tamojšie víno sa totiž podávalo aj počas korunovácie kráľovnej Alžbety. Vinohradníctvu a vinárstvu sa venujú aj Slováci, ktorí prišli do tejto oblasti pred viac ako 250-timi rokmi. Do Iloku ich zlákala úrodná pôda. Prišli sem z územia súčasného Srbska, ale aj…

Jánošíkov dukát sa zaligotal vo víre tanca, hudby, veselia a írečitých tradícií predkov na Valašsku

V sugestívnych priestoroch Valašského múzea v prírode v Rožnově pod Radhoštěm sa v rytme hudby, spevu a tanca odvinula počas troch festivalových dní od 3. do 5. augusta 2018  pestrosť, objavnosť, emotívnosť a nadčasovosť jubilejného 20. Medzinárodného festivalu slovenského folklóru  JÁNOŠÍKOV DUKÁT. Organizátori – Obec Slovákov v Českej republike, Folklórny spolok PÚČIK Brno, Jánošíkov dukát z.…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 5388x