Krajania vo svete

Ako ďalej, Slováci v Maďarsku? Na konferencii v Mlynkoch v centre pozornosti aj mladá generácia

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM), Únia slovenských organizácií v Maďarsku (ÚSOM) a Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku (OSMM) usporiadajú v dňoch 24. a 25. novembra 2017 v doškoľovacom stredisku BV v Mlynkoch (Pilisszentkereszt - Pomázska ulica č. 6) konferenciu pod názvom „AKO ĎALEJ, SLOVÁCI V MAĎARSKU?“, na ktorú aj touto…

V Jelisavci zazvučala slovenčina v prezentácii žiakov - Slovákov v Chorvátsku

Jedno z najtradičnejších podujatí Slovákov v Chorvátsku konajúce sa v gescii Zväzu Slovákov, organizácie zastrešujúcej 16 Matíc slovenských v obciach a mestách, v ktorých žije slovenská národnostná menšina v Chorvátsku, rozozvučalo ľúbivou slovenčinou v sobotu 11. novembra 2017  Jelisavec. Obec neďaleko centra Slovákov v Chorvátsku - Našíc, ktorá je známa…

VÝZVA pre tvorivých žiakov: PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 26. ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou PREČO…

Štipendistom slovakistiky v Novom Sade Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, zaželal úspešné vykročenie do štúdia

Na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade  udelili  v pondelok 30. októbra 2017  štipendiá študentom prvého ročníka.  Prof. Dr. Jarmila Hodoličová, vedúca Oddelenia slovakistiky, privítala na slávnostnom menovaní štipendistov z radov Slovákov v Srbsku Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Igora Furdíka, generálneho konzula SR v Maďarsku…

Výtvarník Miroslav Cipár vystavuje v Báčskom Petrovci, uvedie ho spisovateľ Ľubomír Feldek

Príjemného kultúrno-vizuálneho pookriatia sa vďaka dvom výnimočným osobnostiam literárno-umeleckej scény Slovenska dostáva v sobotu 28. októbra 2017 našim krajanom v Srbsku. V Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci v sobotu o 18.00 h otvoria samostatnú výstavu malieb, kresieb a ilustrácií chýrečného ilustrátora a akademického maliara Miroslava Cipára. Pri tejto príležitosti bude predstavená, ako informuje portál…

Školský spolok Komenský vo Viedni v centre pozornosti rezortu školstva v SR

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová zavítala v utorok 17. októbra 2017 na pôdu bilingválnej česko-slovensko-rakúskej školy vo Viedni, ktorej zriaďovateľom je Školský spolok Komenský. Na pracovnej návšteve, o ktorej informuje portál rezortu školstva,  sa zúčastnila aj Vilma Prívarová, pracovníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zaoberajúca sa problematikou…

Ján Bačúr, významný insitný maliar z Padiny, sa dožíva osemdesiatky

Z pestrej palety mien potvrdzujúcich a prezentujúcich výnimočnosť umeleckých posolstiev insitných maliarov z radov vojvodinských Slovákov v Srbsku vysoko vyčnieva aj tvorba Jána Bačúra. Padinský rodák, ktorý pečať svojho zakoreneného dolnozemského bytia, najmä však dimenziu ľudskej vľúdnosti, lásky k človeku i prostrediu, v ktorom sa formuje, s úprimnosťou duše a jemnocitom ruky obdarenej skrze štetec a farby talentom, s nevšednou…

„Hlasľudáci“ oslavujú svoj novinársky deň v Novom Sade

Na inom mieste informujeme o nedávnom Dni slovenských žurnalistov v Maďarsku, ktorý naši krajania v Maďarsku poctili v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch sympóziom a oslavou 60. výročia vzniku a činnosti Ľudových novín, týždenníka Slovákov v Maďarsku. (Pôvodnú reportáž Eriky Trenkovej čítajte na: http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2437/ludove-noviny---jediny-slovensky-tyzdennik-v-madarsku-vychadzaju-60-rokov . Spoločne s Hlasom ľudu patrí týmto tlačeným médiám Slovákov v zahraničí výnimočnosť a jedinečnosť, keďže iba…

Slováci na Ukrajine odhalili Ľudovítovi Štúrovi v Antalovciach pamätnú tabuľu

Aktivity Slovákov žijúcich v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny sú často motivované pripomienkou na významných dejateľov politiky a kultúry spätých s národnými počinmi dávnej či prítomnejšej histórie Slovenska. Aj Užhorodský spolok Slovákom v tomto kontexte má za sebou nejeden ušľachtilý počin v snahe priblížiť slovenskej národnostnej menšine v Užhorode a jeho okolí význam dejinných osobností Slovenska pre zveľaďovanie…

ĽUDOVÉ NOVINY, týždenník Slovákov v Maďarsku, oslavuje v Mlynkoch 60 rokov činnosti

Týždenník Slovákov v Maďarsku vychádza nepretržite od roku 1957, teda v tomto roku oslavujú ĽUDOVÉ NOVINY svoju „60-ročnicu“. Vydavateľ Ľudových novín spolu s redakciou sa rozhodli dôstojne, zároveň pracovne osláviť toto jubileum usporiadaním sympózia o minulosti, ale aj prítomnosti týždenníka a možných výzvach, ktoré ho ešte čakajú. Jednodňové odborné stretnutie za…

Večer polesňakov v Markovci Našickom tradičnou ozdobou aktivít Slovákov v Chorvátsku

V sobotu 9. septembra 2017  Matica slovenská v Markovci  Našickom s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Rady pre národnostné menšiny Chorvátska a Mesta Našice usporiada od 18.30 h v kultúrnom centre Drevenica tradičný, v poradí už 18. Večer polesňakov. Významné a originálne krajanské podujatie kolorované autentickou slovenskou folkloristikou (kľúčový organizačný i programový podiel na seba…

Slováci pod Pilíšom v Maďarsku slávia 270. výročie osídlenia Mlynkov Slovákmi zo stolíc Horného Uhorska

Na iných miestach webového sídla ÚSŽZ či na publicistickom portáli Slovenské zahraničie približujeme čulý spoločensko-kultúrny život Slovákov v nádhernom okrúžení Pilíšskych hôr. Mlynky, ktoré sa desaťročiami stali centrom slovenskosti, dokonca vďaka sčítaniu obyvateľstva v Maďarsku v roku 2001 si osvojili aj prívlastok „najslovenskejšej obce v Maďarsku (k slovenskej národnosti sa v tom čase hlásilo viac…

Nadlak rozospievajú Slováci v Rumunsku ľudovými piesňami a hrdosťou na tradície predkov

Prehliadka sólistov ľudovej piesne na Dolnej zemi sa tradične uskutočňuje v Nadlaku, v historicky a aj v kontexte súčasných rozmanitých prejavov slovenskej národnostnej menšiny priam emblematickom centre  Slovákov v Rumunsku. V dňoch 21.-24. septembra 2017 sa kultúrno-spoločenský a duchovný fundament tunajších dolnozemcov ocitne v ozvenách piesne, hudby a najmä slovenčiny v tvorivých odkazoch hrdej dedovizne už po devätnásty raz. Počas…

SOVA vo Viedni s príťažlivou ponukou pre krajanov

Aj po letných dovolenkových mesiacoch hneď od začiatku septembra naplno rozvinie svoju činnosť a aktivity v oblasti vzdelávania a kultúry SLOVENSKÝ ŠKOLSKÝ SPOLOK SOVA vo Viedni. Naši krajania v Rakúsku, najmä s koncentráciou v jeho hlavnom meste a blízkom okolí, sa už právom tešia na ponuku spolku v mesiacoch september – október 2017. Už tradične SOVA pozýva na…

Slováci v Rumunsku slávili 200. výročie osídľovania Novej Huty ich predkami z Oravy, Kysúc, Zemplína, Šariša, Gemera, Zvolena, Trenčína a ďalších oblastí z niekdajšieho Horného Uhorska

Slováci v Rumunsku tvoria neoddeliteľnú súčasť slovenského krajanského sveta v časti juhovýchodnej Európy. Pre ich historiografiu a vývoj je príznačné, že stopy prirodzenej migrácie a ekonomicko-sociálneho vysťahovalectva ich zaviedli stáročiami do dvoch kľúčových ohnísk, v ktorých už viac ako 250 rokov udržujú kultúrno-duchovné dedičstvo svojich slovenských predkov a s patričnou…

Z batôžka minulosti do vena budúcnosti: na galaprograme 56. SNS v Báčskom Petrovci

Najviac návštevníkov zo všetkých ponúknutých programov v rámci Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci každý rok priláka galaprogram domácich folklórnych súborov a sólistov. Nebolo tomu inak, ako informuje reportér Jaroslav Čiep na portáli týždenníka HLAS ĽUDU, ani v sobotu 5. augusta počas 56. ročníka Slovenských národných slávností, emblematickej manifestácie slovenskosti z aspektu histórie…

Slávnostné zhromaždenie Matice slovenskej v Srbsku počas 56. SNS

Po vystúpení Komorného zboru Musica Viva pod vedením Marieny Stankovićovej-Krivákovej, ktorý zaspieval hymnu Slovenských národných slávností NS Po nábreží koník beží, v mene predsedu Matice slovenskej v Srbsku hostí zo zahraničia a z domova v sobotu 5. augusta 2017 na slávnostnom zasadnutí v sieni SVD privítala Mária Andrášiková. Následne zvolili pracovné predsedníctvo zhromaždenia, ktoré tvorili Vladimír…

Pocty Slovákom vo Vojvodine za ich prínos v rozvíjaní slovenskosti na slávnostnom zasadnutí NRSNM

Na pôde  Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci sa vo štvrtok 3. augusta 2017 v predvečer otvorenia 56.  Slovenských národných slávností, najväčšieho každoročného sviatku Slovákov v Srbsku, uskutočnilo slávnostné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Na zasadnutí, ako uvádza na portáli týždenníka Slovákov v Srbsku HLAS ĽUDU hl.rs reportérka…

Jánošíkov dukát sa zaligoce vo víre tanca, hudby, veselia a írečitých tradícií predkov na Valašsku

V sugestívnych priestoroch Valašského múzea v prírode v Rožnově pod Radhoštěm sa v rytme hudby, spevu a tanca odvinie počas troch festivalových dní 4.-6. augusta 2017 pestrosť, objavnosť, emotívnosť a nadčasovosť 19. Medzinárodného festivalu slovenského folklóru  JÁNOŠÍKOV DUKÁT. Organizátori – Obec Slovákov v Českej republike, Folklórny spolok PÚČIK Brno, Jánošíkov dukát z. s., Brno, Svetové združenie…

Vrcholná prehliadka slovenského folklóru v Maďarsku v obci Banka

Stretnutie Slovákov žijúcich v Maďarsku, ktoré možno v súradniciach našich krajanov, sústredených či roztrúsených vo väčších slovenských pospolitostiach či „za hrste“, zrátajúc ich na niekoľkých párov rúk v okolo 100 obciach a mestách Maďarska, patrí v neveľkej obci Banka (Bánk) vskutku k vzorovým. Nebude tomu inak ani počas víkendu 29.-30. júla 2017, keď…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 4615x