Krajania vo svete

Ceruzky vo svete nakreslili zimné číslo časopisu

V príjemnom rozbehu prvého mesiaca roku 2018 sa nám z Mníchova ozvala aj Jarmila Buchová, šéfredaktorka časopisu pre deti a školákov našich krajanov v štátoch západnej Európy a v zámorí. CERUZKY VO SVETE píšu svoj úspešný a najmä užitočný príbeh, veď počas predchádzajúcich dvoch rokov sa stali významným pomocníkom a zajedno aj spoločníkom pre najmladšie generácie Slovákov v krajanských…

Krajania v New Yorku pozývajú na Slovenský bál 2018

Slovensko-americké kultúrne stredisko v New Yorku  po pozitívnych skúsenostiach a najmä úspechu predchádzajúcich sviatočných stretnutiach našich krajanov a ich priateľov v USA na reprezentatívnom Slovenskom bále pokračuje v načatej tradícii aj v roku 2018. Do pozornosti dávame pozvanie všetkým záujemcom o spoločenské vyžitie sa v slovenskom duchu,  príchuťou našej kultúry a, prirodzene, aj gurmánskych chutí a ďalších tradícií, ktoré…

Cena Ondreja Štefanka 2018

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Nadlaku vyzýva organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Ondreja Štefanka navrhli potenciálnych ocenených na rok 2018, a to najneskôr…

Súťaž Letí pieseň, letí v Kovačici potešila autora Juraja Sucháneka a interpretku Valentínu Chalupovú

V poradí 19. festival populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí odznel v sobotu 16. decembra 2017 za účasti predstaviteľov z Kovačice, Kulpína, Selenče a Báčskej Palanky. Po známej festivalovej zvučke Letí pieseň, letí si prítomné publikum i účinkujúci vypočuli príhovory predsedu Obce Kovačica Milana Garaševića, predsedníčky NRSNM Anny Tomanovej-Makanovej…

Ovčiarske tradície Slovákov na výstave v maďarskom Ráckeve potvrdili prieniky porozumenia dvoch susedských kultúr

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo sa na pozvanie riaditeľky Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) Kataríny Királyovej a riaditeľky Múzea Árpáda v mestečku Ráckeve (Budapeštianska župa) Réky Jákiovej zúčastnil vo štvrtok 30. novembra 2017 na vernisáži výstavy Ovčiarskeho múzea s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Liptovskom Hrádku a Ústavu kultúry Slovákov  v Maďarsku s názvom…

Slovenské deti z Maďarska nadchol v Mlynkoch program adventného stretnutia

V čase predvianočného stíšenia, príprav a ladenia na najväčší kresťanský sviatok sa tradične aktivuje aj tvorivý život žiakov a detí v krajanskom zahraničí. Nie je tomu inak ani v Maďarsku, v ktorom žijú Slováci v okolo stovky miest a obcí krajiny. Keďže národnostné školstvo, vrátane piatich slovenských škôl, ktoré spravuje…

Slováci v Maďarsku prezentujú v Ráckeve výstavu o ovčiarskej tradícii a valaskej kultúre a remeslách našich predkov zo Slovenska

Je príjemné, keď materská krajina dokáže aj prostredníctvom spoločnej minulosti aj skrze um, kumšt a duchovno našich spoločných slovenských predkov žijúcich pred stáročiami v jednotnom štátnom útvare – Uhorsku, vytvoriť priestor na to, aby prichádzalo k prelínaniu až k zjednoteniu vzácnych aspektov potvrdzujúcich slovenskosť, takpovediac, cez hranice. V takomto ponímaní slovenskej vzájomnosti medzi jednotlivcami či…

Ako ďalej, Slováci v Maďarsku? Na konferencii v Mlynkoch v centre pozornosti aj mladá generácia

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM), Únia slovenských organizácií v Maďarsku (ÚSOM) a Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku (OSMM) usporiadajú v dňoch 24. a 25. novembra 2017 v doškoľovacom stredisku BV v Mlynkoch (Pilisszentkereszt - Pomázska ulica č. 6) konferenciu pod názvom „AKO ĎALEJ, SLOVÁCI V MAĎARSKU?“, na ktorú aj touto…

V Jelisavci zazvučala slovenčina v prezentácii žiakov - Slovákov v Chorvátsku

Jedno z najtradičnejších podujatí Slovákov v Chorvátsku konajúce sa v gescii Zväzu Slovákov, organizácie zastrešujúcej 16 Matíc slovenských v obciach a mestách, v ktorých žije slovenská národnostná menšina v Chorvátsku, rozozvučalo ľúbivou slovenčinou v sobotu 11. novembra 2017  Jelisavec. Obec neďaleko centra Slovákov v Chorvátsku - Našíc, ktorá je známa…

VÝZVA pre tvorivých žiakov: PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 26. ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou PREČO…

Štipendistom slovakistiky v Novom Sade Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, zaželal úspešné vykročenie do štúdia

Na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade  udelili  v pondelok 30. októbra 2017  štipendiá študentom prvého ročníka.  Prof. Dr. Jarmila Hodoličová, vedúca Oddelenia slovakistiky, privítala na slávnostnom menovaní štipendistov z radov Slovákov v Srbsku Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Igora Furdíka, generálneho konzula SR v Maďarsku…

Výtvarník Miroslav Cipár vystavuje v Báčskom Petrovci, uvedie ho spisovateľ Ľubomír Feldek

Príjemného kultúrno-vizuálneho pookriatia sa vďaka dvom výnimočným osobnostiam literárno-umeleckej scény Slovenska dostáva v sobotu 28. októbra 2017 našim krajanom v Srbsku. V Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci v sobotu o 18.00 h otvoria samostatnú výstavu malieb, kresieb a ilustrácií chýrečného ilustrátora a akademického maliara Miroslava Cipára. Pri tejto príležitosti bude predstavená, ako informuje portál…

Školský spolok Komenský vo Viedni v centre pozornosti rezortu školstva v SR

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová zavítala v utorok 17. októbra 2017 na pôdu bilingválnej česko-slovensko-rakúskej školy vo Viedni, ktorej zriaďovateľom je Školský spolok Komenský. Na pracovnej návšteve, o ktorej informuje portál rezortu školstva,  sa zúčastnila aj Vilma Prívarová, pracovníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zaoberajúca sa problematikou…

Ján Bačúr, významný insitný maliar z Padiny, sa dožíva osemdesiatky

Z pestrej palety mien potvrdzujúcich a prezentujúcich výnimočnosť umeleckých posolstiev insitných maliarov z radov vojvodinských Slovákov v Srbsku vysoko vyčnieva aj tvorba Jána Bačúra. Padinský rodák, ktorý pečať svojho zakoreneného dolnozemského bytia, najmä však dimenziu ľudskej vľúdnosti, lásky k človeku i prostrediu, v ktorom sa formuje, s úprimnosťou duše a jemnocitom ruky obdarenej skrze štetec a farby talentom, s nevšednou…

„Hlasľudáci“ oslavujú svoj novinársky deň v Novom Sade

Na inom mieste informujeme o nedávnom Dni slovenských žurnalistov v Maďarsku, ktorý naši krajania v Maďarsku poctili v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch sympóziom a oslavou 60. výročia vzniku a činnosti Ľudových novín, týždenníka Slovákov v Maďarsku. (Pôvodnú reportáž Eriky Trenkovej čítajte na: http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2437/ludove-noviny---jediny-slovensky-tyzdennik-v-madarsku-vychadzaju-60-rokov . Spoločne s Hlasom ľudu patrí týmto tlačeným médiám Slovákov v zahraničí výnimočnosť a jedinečnosť, keďže iba…

Slováci na Ukrajine odhalili Ľudovítovi Štúrovi v Antalovciach pamätnú tabuľu

Aktivity Slovákov žijúcich v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny sú často motivované pripomienkou na významných dejateľov politiky a kultúry spätých s národnými počinmi dávnej či prítomnejšej histórie Slovenska. Aj Užhorodský spolok Slovákom v tomto kontexte má za sebou nejeden ušľachtilý počin v snahe priblížiť slovenskej národnostnej menšine v Užhorode a jeho okolí význam dejinných osobností Slovenska pre zveľaďovanie…

ĽUDOVÉ NOVINY, týždenník Slovákov v Maďarsku, oslavuje v Mlynkoch 60 rokov činnosti

Týždenník Slovákov v Maďarsku vychádza nepretržite od roku 1957, teda v tomto roku oslavujú ĽUDOVÉ NOVINY svoju „60-ročnicu“. Vydavateľ Ľudových novín spolu s redakciou sa rozhodli dôstojne, zároveň pracovne osláviť toto jubileum usporiadaním sympózia o minulosti, ale aj prítomnosti týždenníka a možných výzvach, ktoré ho ešte čakajú. Jednodňové odborné stretnutie za…

Večer polesňakov v Markovci Našickom tradičnou ozdobou aktivít Slovákov v Chorvátsku

V sobotu 9. septembra 2017  Matica slovenská v Markovci  Našickom s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Rady pre národnostné menšiny Chorvátska a Mesta Našice usporiada od 18.30 h v kultúrnom centre Drevenica tradičný, v poradí už 18. Večer polesňakov. Významné a originálne krajanské podujatie kolorované autentickou slovenskou folkloristikou (kľúčový organizačný i programový podiel na seba…

Slováci pod Pilíšom v Maďarsku slávia 270. výročie osídlenia Mlynkov Slovákmi zo stolíc Horného Uhorska

Na iných miestach webového sídla ÚSŽZ či na publicistickom portáli Slovenské zahraničie približujeme čulý spoločensko-kultúrny život Slovákov v nádhernom okrúžení Pilíšskych hôr. Mlynky, ktoré sa desaťročiami stali centrom slovenskosti, dokonca vďaka sčítaniu obyvateľstva v Maďarsku v roku 2001 si osvojili aj prívlastok „najslovenskejšej obce v Maďarsku (k slovenskej národnosti sa v tom čase hlásilo viac…

Nadlak rozospievajú Slováci v Rumunsku ľudovými piesňami a hrdosťou na tradície predkov

Prehliadka sólistov ľudovej piesne na Dolnej zemi sa tradične uskutočňuje v Nadlaku, v historicky a aj v kontexte súčasných rozmanitých prejavov slovenskej národnostnej menšiny priam emblematickom centre  Slovákov v Rumunsku. V dňoch 21.-24. septembra 2017 sa kultúrno-spoločenský a duchovný fundament tunajších dolnozemcov ocitne v ozvenách piesne, hudby a najmä slovenčiny v tvorivých odkazoch hrdej dedovizne už po devätnásty raz. Počas…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 4707x