Krajania vo svete

Ján Varšo medzi Slovákmi v Poľsku o živote a potrebách krajanov na Spiši a Orave

Koncom februára navštívil Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), v sprievode teritorialistky pre Poľsko Moniky Ďurčaťovej a redaktorky Rádia Slovakia International RTVS Ingrid Slaninkovej, severný Spiš a hornú Oravu. Okrem účasti na našom tradičnom podujatí Fašiangy-Ostatki v Krempachoch, o ktorom informujeme na inom mieste, sa stretol s predstaviteľmi Spolku Slovákov v Poľsku na Spiši…

SLOVENSKÉ ZVESTI o krajanoch v Melbourne aj v príbehu Daniely Bučkovej

Krajanská tlač a časopisecká slovotvorba nesú v sebe viaceré posolstvá. Okrem kľúčového informačného aspektu je nemenej dôležitá aj oblasť samotného jazyka. Veď jednou z podstatných úloh médií, najmä tlačených, je približovanie slovenského jazyka všetkým generáciám krajanov najmä v tých komunitách, v ktorých sa dennodenne musia vyrovnávať s faktorom dominancie jazyka domovského štátu. Citeľne sa táto problematika…

FAŠIANGY - OSTAKI 2019 v Krempachoch: Slávnosť folklóru Slovákov v Poľsku

Posledný februárový víkend patril v Kultúrnom dome v Krempachoch podujatiu Fašiangy -Ostatki 2019, ktoré zorganizoval Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Miestnou skupinou SSP v Krempachoch. Dvojdňové podujatie je pestrou prehliadkou spišského i oravského i slovenského folklóru, ľudových kapiel, ľudových spevákov, sólistov a skupín, ako aj ľudových rozprávačov. Vo veselej nálade, ako sa pri fašiangoch patrí, sa…

Do Kovačice na Medzinárodný deň materinského jazyka zavítala Ľubica Laššáková, ministerka kultúry SR

Kovačica sa stala vo štvrtok 21. februára 2019 stredobodom pozornosti v Srbsku. Už tradične, po devätnásty krát, tu usporiadali ústrednú oslavu Medzinárodného dňa materinského jazyka – UNESCO. Pri tejto príležitosti mestečko insity navštívili vysokí štátni predstavitelia z našej krajiny a zo zahraničia. V Slávnostnej sieni Zhromaždenia obce Kovačica sa úvodom prihovoril najprv Milan Garašević,…

Krajania z FS Slavik v Kanade poctili vystúpením čínsky Lunarfest vo Vancouveri

Pre slovenské komunity v zahraničí, nech by už to bolo v ktoromkoľvek kúte sveta, je dôležité z viacerých sociálno-spoločenských aspektov v ich domovskom štáte, aby prezentovali našu národnú kultúru, jej dominanty,  tradície a všetko to, čím môžu obohatiť okrem iných národných a etnických skupín aj väčšinový národ. Nie je tomu…

CERUZKY VO SVETE: Zimné pookriatie s internetovým časopisom pre deti krajanov v západnej Európe a v zámorí

Prvý tohtoročný pozdrav vo forme prezentácie nového čísla internetového časopisu CERUZKY VO SVETE nám poslala Jarmila Buchová z Mníchova, šéfredaktorka pre deti školského veku podnetného slovno-obrazového dielka, oslovujúceho krajanskú mlaď v prostrediach štátov západnej Európy a v zámorí. Zimné číslo magazínu zaujme okrem tematickej časti zameranej na slovenskú ľudovú rozprávku O dvanástich mesiačikoch…

Rok Milana Rastislava Štefánika - pocta znamenitej veličine slovenského národa vo vlasti i vo svete

Rok 2019 bude Rokom Milana Rastislava Štefánika. Na návrh Ministerstva kultúry (MK) SR to na rokovaní v stredu 6. februára 2019 schválila vláda. Vyhlásenie vzdáva hold jednej z najvýraznejších osobností novodobých slovenských dejín a zároveň reflektuje na výročie, ktoré si v prípade osobnosti Štefánika Slovensko pripomenie. "Tento rok 4. mája uplynie 100 rokov od…

Výtvarník Pavel Pop poctený Jánom Varšom Pamätnou medailou ÚSŽZ

Akademickému maliarovi a grafikovi Pavlovi Popovi, Slovákovi zo Srbska, odovzdal Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v piatok 18. januára 2019 v Novom Sade,  Pamätnú medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V sprievodnom liste sa uvádza, že Pavlovi Popovi sa Pamätná medaila ÚSŽZ udeľuje „za zásluhy a upevňovanie národného povedomia…

Cena Ondreja Štefanka 2019

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Nadlaku vyzýva organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Ondreja Štefanka navrhli potenciálnych ocenených na rok 2019.  Návrhy môžu zasielať organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom…

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí už tradične vyhlásili v jesennom termíne 2018…

SLOVENSKÉ ZVESTI z Melbournu sa prihovárajú Slovákom v Austrálii

Krajanská tlač a časopisecká slovotvorba nesú v sebe viaceré posolstvá. Okrem kľúčového informačného aspektu je nemenej dôležitá aj oblasť samotného jazyka. Veď jednou z podstatných úloh médií, najmä tlačených, je približovanie slovenského jazyka všetkým generáciám krajanov najmä v tých komunitách, v ktorých sa dennodenne musia vyrovnávať s faktorom dominancie jazyka domovského štátu. Citeľne sa táto problematika…

ČAROSLOV - časopis slovenských žiakov v Srbsku, v zrkadlení najkrajších sviatkov

Ku koncoročným sviatkom a pred ukončením prvého školského polroka Čaroslováci znovu začarovali a spoločnými silami vydali 11. číslo internetového tvorivého časopisu ČAROSLOV. Tentoraz oslovili čitateľov kalendárnymi zvykmi a sviatkami vojvodinských Slovákov. V úvode Čaroslovu sa čitateľom prihovára etnologička Anna Séčová-Pintírová, ktorá v počítačovej prezentácii píše o cykle kalendárnych obyčají. Prezentáciu ilustrovala bohatým archívnym materiálom z Múzea…

Ján Fuzik, Slovák v Maďarsku, ocenený vyznamenaním Za národnosti

Ochudobnením ľudstva nazval podpredseda maďarskej vlády Zsolt Semjén stratu identity ktorejkoľvek národnosti na 24. ročníku odovzdania štátnych vyznamenaní Za národnosti reprezentantom v Maďarsku žijúcich minorít v Budapešti. Slávnosť sa konala v dvorane Národného filmového paláca Uránia 17. decembra. Medzi štrnástimi vyznamenanými bol aj predstaviteľ slovenskej národnosti, dlhoročný reportér a redaktor maďarskej verejnoprávnej televízie MTV, zakladateľ a šéfredaktor slovenskej…

Radosť detí v Novom Sade - Vianočný večierok

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov zorganizoval vianočný večierok pre deti a pripomenul si tak dôležitosť a krásu Vianoc. Večierok sa konal v piatok 21. decembra 2018 a zhromaždil zo 60 detí z Nového Sadu a okolia. Deti nadšene sledovali vianočný príbeh, ktorý pre ne prichystali divadelníci pri Kultúrnom centre Kysáč.…

Deň národností v Slovenskom Komlóši: pocta A. Hollerovej Račkovej a Z. Laukovej

V roku 1995 maďarská vláda, podľa deklarácie Organizácie spojených národov, 18. december vyhlásila za Deň národností. V tento deň v celej krajine oslavujú, spomínajú. V Slovenskom Komlóši tiež pri tejto príležitosti býva odovzdávanie vyznamenaní Za komlóšskych Slovákov. V tomto roku, ako záverečný program Mesiaca slovenskej kultúry, bola táto slávnosť 14. decembra v budove slovenskej…

Slováci v Zakarpatsku na tradičnom XXI. Slovenskom Betleheme v Užhorode

V sobotu 15. decembra 2018 v priestoroch nádherne vyzdobenej sály Zakarpatského oblastného akademického bábkového divadla BAVKA v Užhorode sa uskutočnil XXI. ročník tradičnej Oblastnej súťažnej prehliadky slovenských betlehemských hier, kolied a vinšov SLOVENSKÝ BETLEHEM 2018. Jeho organizátorom, ako aj v predchádzajúcich rokoch, bola Kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská v Ukrajine. Na prehliadke sa zúčastnilo 10 súborov z rôznych…

Vlásky česať, vrkoče zapletať... Národopisná výstava Slovákov v Maďarsku

Ak národnostná kultúrna inštitúcia našich krajanov v ich domovskom štáte dokáže vytvárať kultúrno-prezentačné hodnoty aj prostredníctvom spoločných projektov, podujatí či výstav s múzejnými, národopisnými a dokumentárnymi organizáciami väčšinového národa, ide o dobré znamenie kultúrno-historických a spoločensko-poznávacích prienikov života v konkrétnej krajine. Ak sa toto zbližovanie darí Slovákom v Maďarsku vo vzťahu k väčšinovému národu, ide vo všeobecnosti…

Nové vedenie NRSNM v snahe zveľadiť aktivity Slovákov v Srbsku

“Všetci my máme jednotný cieľ: umožniť tu žijúcim Slovákom v rámci štyroch hlavných oblastí – kultúry, jazyka, informovania a školstva – nielen zachovať svoju identitu, ale i presadzovať nové idey, umožniť slovenským spoločenstvám a jednotlivcom, aby zveľadili svoju tvorbu a aktivitu.” Takto prácu štvrtej zostavy Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vidí jej…

Drevenica v Markovci Našickom ožije tradíciami Vianoc Slovákov v Chorvátsku

Naši krajania prejavujú svoj vzťah ku kultúrnemu a duchovnému dedičstvu, ktoré im zanechali predkovia, aj v adventnom čase pred najkrajšími sviatkami kalendárneho roka. Veľmi často sa pri tom identifikujú s folkloristikou a zvykoslovím. Esenciu toho najlepšieho z tohto priehrštia kultúrnej výbavy prezentujú v dramaturgii svojich vystúpení aj Slováci v Chorvátsku, v ktorých v Markovci Našickom spája láska k ľudovej hudbe,…

K slovenským koledníkom v Bruseli sa pridá FS Ostroha z Dublinu

Podujatie „Vianoce predo dvermi“ sa pre Slovákov žijúcich a pôsobiacich v Bruseli, rovnako tak aj pre ich deti, stalo tradičnou prezentáciou našej folkloristiky v duchu najkrajších kresťanských sviatkov a zvykov v celoročnom kalendári. Nebude tomu inak ani v nedeľu 9. decembra 2018, keď Slovenská katolícka misia v Bruseli chystá v čase od 11.30 do 16.00 h pestrý…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 5589x