STÁLA KONFERENCIA SLOVENSKÁ REPUBLIKA A SLOVÁCI ŽIJÚCI V ZAHRANIČÍ 2018

hlavná foto

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje v dňoch 26.-27. októbra 2018 v Bratislave Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018 na tému

 

 

Generačné výzvy pri posilňovaní národného

povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Účasť na konferencii predpokladá zaslanie príspevku na uvedenú tému v rozsahu do 5 normostrán (textový editor: Word, typ písma: Times News Roman - veľkosť 12) do 15. septembra 2018 na adresu: konferencia@uszz.gov.sk.

Ubytovacie kapacity v objekte konania konferenciu (Centrum účelových zariadení - Stredisko SUZA Bratislava, Drotárska cesta 46) sú limitované na počet 80 účastníkov, ktorým bude uhradené ubytovanie (25., 26. a 27. októbra 2018) a strava.

Na základe zaslaných príspevkov pozve ÚSŽZ účastníkov na konferencie so zreteľom na zachovanie vyváženosti teritoriálneho zastúpenia a kapacitu ubytovacieho zariadenia.

O programe konferencie a jeho sprievodných podujatiach budeme informovať priebežne. Kontaktnou osobou je Pavel Meleg (pavel.meleg@uszz.gov.sk).

Pre účastníkov Stálej konferencie pripravuje ÚSŽZ aj návštevu divadelného predstavenia v Slovenskom národnom divadle (hra Fanny a Alexander) vo štvrtok  25. októbra 2018. Keďže vstupenky v množstve 80 kusov sú rezervované do 17. septembra 2018, prosíme záujemcov z radov účastníkov Stálej konferencie, aby sa do 15. septembra vyjadrili, či majú záujem o účasť na tomto divadelnom predstavení!

NÁVRATKA účastníka Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018

 

Bratislava 8. marec 2018

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Galéria

Počet zobrazení: 969x