Informácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí o vydaných osvedčeniach

Informácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí o vydaných osvedčeniach Slováka žijúceho v zahraničí

Táto forma informácie o vydaných osvedčeniach Slováka žijúceho v zahraničí sa vzťahuje len pre žiadateľov, ktorí v žiadosti uviedli, že si vydané osvedčenie prevezmú osobne na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Palisády 29/A, 817 80 Bratislava 15.

Informácie o vydaných osvedčeniach Slováka žijúceho v zahraničí pre žiadateľov, ktorí v žiadosti o vydanie osvedčenia uviedli, že si žiadajú doručiť vydané osvedčenie prostredníctvom ZÚ SR/GK SR podá príslušný ZÚ SR/GK SR v zahraničí.


Archív vydaných osvedčení r. 2018 Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je TU:

Archív vydaných osvedčení r. 2017 Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je TU:

Archív vydaných osvedčení do r. 2016 Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je TU:

Vydané „osvedčenie“ – číslo žiadosti:

2. týždeň

16289/18
16311/18
16312/18
16313/18
16316/18
16317/18
16321/18 (0148346)
16322/18 (0146786)
16323/18 (0146778)
16326/18 (0146791)
16328/18 (0148330)
16330/18 (0148320)
16331/18 (0150033)
16332/18 (0150055)
16333/18 (0149950)
16334/18 (0150047)
16335/18 (0149938)
16338/18 (0150917)
16339/18 (0150910)
16341/18
16342/18
16343/18
16344/18
16345/18
16348/18
16349/18
16352/18
16354/18
16355/18
16356/18
16192/18

1. týždeň

16089/18 (0127460)
16126/18
16213/18
16215/18
16246/18
16267/18 (0145659)
16268/18 (0145616)
16274/18
16278/18 (0141749)
16280/18 (0135285)
16282/18
16290/18 (0143629)
16291/18 (0142750)
16292/18 (0142740)
16293/18 (0142757)
16295/18 (0142720)
16296/18 (0142716)
16298/18 (0142691)

 

Počet zobrazení: 42372x