Slovenčina bude opäť zvučať letnou Bratislavou

hlavná foto

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje osloviť s ponukou účasti na Letnej univerzite slovenského jazyka a kultúry 2017, ktorú inštitúcia organizuje pre zahraničných záujemcov (krajanov a cudzincov) o slovenský jazyk a kultúru už od roku 1990. Aj tento rok v dňoch 2. – 21. júla 2017 budeme SPÁJAŤ SVET SLOVENČINOU priamo v historickom centre hlavného mesta Slovenska, v Bratislave.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na jeden z troch programov:

·         Kurz slovenského jazyka a kultúry

·         Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov

·         Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov - maturantov

Počas 3-týždňového intenzívneho kurzu slovenského jazyka a kultúry budú mať účastníci možnosť získať alebo si prehĺbiť komunikačnú kompetenciu v slovenskom jazyku a rozšíriť poznatky v oblasti slovenskej lingvistiky, literatúry, histórie a kultúry. Pripravené sú jazykové kurzy na všetkých úrovniach znalosti jazyka od začiatočníkov až po pokročilých, špecializované semináre a odborné prednášky.


V rámci bohatého programu mimoškolských aktivít ani tento rok nebude chýbať 3-dňová exkurzia po vybraných regiónoch Slovenska, či stretnutia so slovenskými spisovateľmi, umelcami alebo inými významnými osobnosťami slovenskej vedy a kultúry.

Účastníkom sa budú venovať kvalifikovaní a  skúsení lektori slovenského jazyka ako cudzieho jazyka s dlhoročnou pedagogickou praxou a skúsenosťami, ktorí sú aktívnymi tvorcami vlastných učebníc. Tieto učebnice  bude možné zakúpiť priamo na mieste konania LU.

Prihlášku je potrebné podať do 31. mája 2017.

Počet miest je obmedzený. Po prijatí prihlášky budeme záujemcov kontaktovať.

Pri zaplatení poplatkov do 30. apríla 2017 poskytujeme záujemcom zľavu 10% zo školného.

Kurzy pre krajanov a krajanov – maturantov sú hradené zo štipendia MŠVVaŠ SR.

Viac informácií nájdete na:

http://cdv.uniba.sk/ujop/letna-univerzita/

Viac informácií o nás a našej inštitúcii:

Útvar pre jazykovú a odbornú prípravu
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Prosím, distribuujte túto ponuku Slovákom žijúcim v zahraničí, ako aj všetkým, ktorí majú záujem o výučbu slovenského jazyka. Ďakujeme.

 

RNDr. Dana Krajčiová

vedúca metodička / Chief Methodologist

Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov /

Language and academic preparation for foreign nationals and compatriots

Centrum ďalšieho vzdelávania / Centre for Continuing Education

Univerzita Komenského v Bratislave / Comenius University

Žižkova 10

811 02  Bratislava, Slovakia

 

E-mail: dana.krajciova@cdv.uniba.sk

Tel.: +421 2 54410377

Mobil: +421 911 100 080

www.cdv.uniba.sk

 

Galéria

Počet zobrazení: 80x