Osvedčenia

Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí sú popri dotačnej činnosti druhou kľúčovou aktivitou ÚSŽZ vo vzťahu ku krajanom. Problematikou sa zaoberá Odbor osvedčení a právny/osobný úrad (ODOP), ktorý v ostatnom roku zaznamenal rapídne stúpajúci počet podaných žiadostí, čím, prirodzene, rastie aj počet vydaných osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí. Celá agenda má viac rozmerov, vrátane primárneho právneho, ale aj ľudského, osobnostného. Preto ODOP pristupuje ku každej podanej žiadosti obzvlášť citlivo a s vysokou mierou profesionality a zodpovednosti.


 

ZRUŠENÉ TERMÍNY

vybavovania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho Odbor osvedčení a právny/osobný úrad si dovoľuje žiadateľov o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, ako aj všetkých krajanov konajúcich vo veci vydávania predmetného osvedčenia informovať, že v dňoch 20. – 23. februára 2018 ÚSŽZ ruší pre technické príčiny svoje stránkové hodiny.

Odbor osvedčení a právny/osobný úrad ÚSŽZ zároveň oznamuje, že od pondelka 26. februára 2018 budú stránkové dni a hodiny vo veci vybavovania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí v tom režime, ako informuje úvodná stránka webového sídla ÚSŽZ – www.uszz.sk .

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ďakuje krajanom za porozumenie.

 

X                                   X                                 X

 

O osvedčeniach na Rade vlády pre krajanské otázky

Rada vlády pre krajanské otázky sa na svojom prvom zasadnutí v roku 2017 (26.4.2017) zaoberala aj problematikou osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí. Ako vyplynulo z informácie z rady, jej členovia zobrali na vedomie rapídne rastúci záujem o vydávanie osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí v minulých rokoch. ÚSŽZ vydal 2207 osvedčení v roku 2016, pričom najviac krajanom zo Srbska a Ukrajiny, čo predstavuje bezmála dvojnásobný nárast oproti roku 2015. Stúpajúci záujem o osvedčenia pokračuje. Len za prvý štvrťrok tohto roka evidujeme už 588 žiadostí.

Počet zobrazení: 3969x