Osvedčenia

SÚRNY OZNAM !!

ÚSŽZ oznamuje, že  budú ZRUŠENÉ stránkové hodiny  oddelenia pre vydávanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí  v dňoch od 2. 8. do 7. 8. 2017.

 

Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí sú popri dotačnej činnosti druhou kľúčovou aktivitou ÚSŽZ vo vzťahu ku krajanom. Problematikou sa zaoberá Odbor osvedčení a právny/osobný úrad (ODOP), ktorý v ostatnom roku zaznamenal rapídne stúpajúci počet podaných žiadostí, čím, prirodzene, rastie aj počet vydaných osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí. Celá agenda má viac rozmerov, vrátane primárneho právneho, ale aj ľudského, osobnostného. Preto ODOP pristupuje ku každej podanej žiadosti obzvlášť citlivo a s vysokou mierou profesionality a zodpovednosti.


 

Do pozornosti žiadateľom o osvedčenie

Slováka žijúceho v zahraničí

Odbor osvedčení  a právny odbor  Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí si dovoľuje upozorniť  krajanov na zmenu úradných hodín v rámci komunikácie ÚSŽZ s krajanmi vo veci prijímania žiadostí o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí a ich vydávania. V piatok 7. júla 2017 sú z technických dôvodov stránkové hodiny Odboru osvedčení a právneho odporu ÚSŽZ zrušené. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ďakuje krajanom za porozumenie.

 

O osvedčeniach na Rade vlády pre krajanské otázky
Rada vlády pre krajanské otázky sa na svojom prvom zasadnutí v roku 2017 (26.4.2017) zaoberala aj problematikou osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí. Ako vyplynulo z informácie z rady, jej členovia zobrali na vedomie rapídne rastúci záujem o vydávanie osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí v minulých rokoch. ÚSŽZ vydal 2207 osvedčení v roku 2016, pričom najviac krajanom zo Srbska a Ukrajiny, čo predstavuje bezmála dvojnásobný nárast oproti roku 2015. Stúpajúci záujem o osvedčenia pokračuje. Len za prvý štvrťrok tohto roka evidujeme už 588 žiadostí.

Počet zobrazení: 1633x