Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, na pracovnej návšteve krajanov v piatich štátoch severnej Európy

hlavná foto

Od soboty 13. mája do utorka do utorka 23. mája 2017 uskutočňuje Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pracovnú návštevu v prostrediach a komunitách Slovákov v štátoch severnej Európy.  Počas svojho 11-dňového pracovného programu sa bližšie oboznámi so životom krajanov a aktivitami kľúčových spolkov, organizácií a inštitúcií Slovákov, ako aj ich komunikáciou a spoluprácou so zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky v  Dánsku, Nórsku, Švédsku, Nemecku a Poľsku. Súčasťou programu predsedu ÚSŽZ budú aj stretnutia a rozhovory s predstaviteľmi štátnych orgánov a ministerstiev niektorých z navštívených krajín, oboznámenie sa s činnosťou víkendových škôl s výučbou slovenského jazyka pre krajanské deti a mládež, účasť na okrúhlych stoloch s krajanmi, kultúrno-spoločenských podujatiach a výstavách organizovaných na pôde Veľvyslanectiev SR v predmetných štátoch, ako aj v Slovenskom inštitúte v Berlíne.

V nedeľu 14. mája predseda ÚSŽZ navštívi slovenskú školu pre deti našich krajanov v Kodani, následne sa stretne za okrúhlym stolom na pôde Veľvyslanectva SR v Kodani s predstaviteľmi Slovákov žijúcich v Dánsku. V pondelok 15. mája sa Ján Varšo v popoludňajších hodinách zúčastní v Osle na otvorení výstavy, ktorému bude predchádzať rokovanie s veľvyslancom SR v Nórsku Františkom Kašickým. Vo večerných hodinách je plánované neformálne stretnutie s predstaviteľmi Spolku Slovákov v Nórsku na pôde Veľvyslanectva SR v Osle.  V utorok a stredu - 16. a 17. mája - navštívi predseda ÚSŽZ Slovákov vo Švédsku. V druhý deň návštevy krajanov v Štokholme sa stretne na pôde ZÚ SR s predsedami spolkov a kultúrno-spoločenských organizácií Slovákov, ktorí sa aktivizujú a vyvíjajú činnosť v hlavnom meste tejto škandinávskej krajiny.

Od 18. do 20. mája má Ján Varšo v programe návštevu našich krajanov žijúcich v Nemeckej spolkovej republike. Vo štvrtok podvečer sa na pôde Veľvyslanectva SR v Berlíne stretne s predstaviteľmi spolkov a organizácií Slovákov žijúcich v hlavnom meste krajiny, vo večerných hodinách sa zúčastní v Slovenskom inštitúte v Berlíne na výstave venovanej dielu a tvorbe majstra Pavla z Levoče, ako aj histórii a významu jedného z najznamenitejších miest našej vlasti. V piatok 19. mája predseda ÚSŽZ absolvuje počas pracovného obeda rokovanie s Brunhilde Reitmeier-Zwick, predsedníčkou Združenia Karpatských Nemcov v Nemeckej spolkovej republike. V rámci pracovnej návštevy Nemecka zavíta Ján Varšo v sobotu 20. mája medzi krajanov do Hamburgu, kde sa zúčastní na kultúrno-spoločenskom podujatí slovenskej krajanskej komunity.

Pracovná návšteva Jána Varša medzi krajanmi v štátoch severnej Európy vyvrcholí stretnutiami a rokovaniami s predstaviteľmi slovnskej národnostnej menšiny v Poľsku v dňoch 21.-23. mája. V pondelok sa predseda ÚSŽZ počas pobytu vo Varšave stretne so štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra Poľskej republiky  Sebastianom Chwalekom, popoludní navštívi Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky, kde bude mať rozhovory so štátnym tajomníkom rezortu zahraničia Janom Dziedziczakom. V utorok 23. mája sa Ján Varšo v rámci návštevy krajanov v Krakove stretne na pôde Spolku Slovákov v Poľsku s jeho generálnym tajomníkom Ľudomírom Molitorisom, s ktorým prerokuje okruh viacerých tém dotýkajúcich sa aktuálneho spolkového, vzdelanostného, vydavateľského a kultúrno-spoločenského života a aktivít Slovákov v krajine nášho severného suseda.

 

O programe a stretnutiach Jána Varša v prostrediach slovenských krajanských komunít v Dánsku, Nórsku, Švédsku, Nemecku a Poľsku prinesieme podrobnejšie informácie na našom webovom sídle po návrate predsedu ÚSŽZ z  jeho pracovnej cesty.

 

Na titulnej fotografii:

K najtradičnejším organizáciám našich krajanov v štátoch na severe Európy patrí Švédsko-slovenský spolok, ktorý sídli v Štokholme. Počas pracovnej návštevy slovenskej komunity sa za okrúhlym stolom s predstaviteľmi Slovákov žijúcich vo Švédsku stretne predseda ÚSŽZ Ján Varšo na pôde Veľvyslanectva SR v Štokholme aj so zakladateľom Švédsko-slovenského spolku a jeho bývalým dlhoročným, dnes čestným predsedom, Dušanom Daučíkom.

Galéria

Počet zobrazení: 103x