VÝZVA na účasť v programoch 45. Krajanskej nedele a 5. Krajanského dvora počas 53. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve

hlavná foto

Milí krajania, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje 45. Krajanskú nedeľu a 5. Krajanský dvor v rámci 53. folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, ktoré sa uskutočnia v termíne od 6. do 8. júla 2018.

Témou 45. Krajanskej nedele je ČAS PLNÝCH KOMÔR. Účasť v programe Krajanskej nedele je podmienená programovým číslom (tancom, zvykom, spevom, hudbou) súboru, skupiny, ktoré by tematicky zapadalo do zámeru Krajanskej nedele. 

V poradí 5. Krajanský dvor bude miestom, na ktorom návštevníkom predstavíme tradície Slovákov zo zahraničia, najmä ich miestne gastronomické špeciality, staré remeslá či tradičnú kultúru (sólový a skupinový spev, hra na hudobnom nástroji...). Privítame účasť tímov, ktoré sa Krajanského dvora doposiaľ nezúčastnili.

ÚSŽZ preto pozýva krajanské folklórne súbory, spolky, skupiny resp.  ženské spolky remeselníkov a jednotlivcov, aby sa zapojili do prípravy programov 45. Krajanskej nedele a 5. Krajanského dvora v rámci 53. FSP v Detve. Svoje projekty môžete zasielať najneskôr do 30. novembra 2017 v súlade s pravidlami dotačného systému http://www.uszz.sk/sk/dotacie-2018).

 

Pokyny k programu Krajanskej nedele

Vzhľadom na to, že program je časovo obmedzený na 90 minút, jedno programové číslo by nemalo presiahnuť 6 minút. Odporúčanie: Každý kolektív môže do programu pripraviť a ponúknuť niekoľko programových čísiel zameraných na uvedenú tematiku.  

Odpovede na otázky, ktoré súvisia s projektom Krajanskej nedele prosíme odosielať na emailovú adresu:  milina.sklabinski@uszz.gov.sk alebo  fabisik@atlas.cz 

 

Zameranie k téme Čas plných komôr

Koniec leta a jeseň je pestrá a bohatá na úrodu. Zvyky a obrady v tomto období patrili  k najdôležitejším z celého výročného zvykoslovného cyklu. Je to čas dozretých plodov namáhavej práce, ale i spoločných osláv,  oberačkových slávností, hodov, poďakovania za úrodu a zakáľačiek. Gazdovia, gazdiné bolí síce veľmi unavení, ale tešili sa bohatej úrode, zásobám na zimu, plným komorám, stodolám, sypárňam i pivniciam. Nezabúdali ani na piesne, zvyky, tance a obrady, ktoré sa viazali k tomuto obdobiu.

Kosenie sena

Dary lesa

Žatva

Dožinky a dožinkové vence

Oberanie ovocia

Varenie lekváru

Zber zemiakov (krumplí, erteplí, švábkov, banduriek, grulí, komperí )

Víno, vinobranie, oberačkové slávnosti

Pálenô, palenô, buď pozdravenô

Zberanie ľanu a konope

Do zásoby strukoviny

Mlyn, mlynár, múka

Hody, kermeš, kirmeš, odpust

Priadky a páračky

Nakladanie kapusty

Zabíjačka, zakáľačka

Katarínska zábava

Galéria

Počet zobrazení: 184x