V Jelisavci zazvučala slovenčina v prezentácii žiakov - Slovákov v Chorvátsku

hlavná foto

Jedno z najtradičnejších podujatí Slovákov v Chorvátsku konajúce sa v gescii Zväzu Slovákov, organizácie zastrešujúcej 16 Matíc slovenských v obciach a mestách, v ktorých žije slovenská národnostná menšina v Chorvátsku, rozozvučalo ľúbivou slovenčinou v sobotu 11. novembra 2017  Jelisavec. Obec neďaleko centra Slovákov v Chorvátsku - Našíc, ktorá je známa výnimočnými aktivitami matičiarov, ale aj úspechmi mladej generácie - žiakov ZŠ Ivana Brnika v Jelisavci, sa rovno na Martina vychystala do slávnostného šatu. Práve v priestoroch Základnej školy I. Brnika sa uskutočnila obľúbená súťaž SLOVENČINA MOJA. Medzi žiakmi základných i stredných škôl, v ktorých sa vyučuje slovenčina, ide o cenenú a populárnu literárno-recitačno-dramatickú prehliadku v interpretácii diel v slovenskom jazyku, pričom v prevažnej miere od slovenských autorov.

Súčasťou jednodňového podujatia, na ktorom sa zúčastňujú žiaci takmer všetkých škôl, v ktorých sa v Chorvátsku vyučuje aj slovenský jazyk, bola aj prezentácia v poradí trinásteho edičného počinu s názvom KVAPKY - súhrnného zborníka pôvodnej tvorby (básne a krátke prózy) najmladšej generácie Slovákov v Chorvátsku. Podujatie potešilo už tradične žičlivou atmosférou a spontánnosťou účastníkov, medzi ktorými nechýbali v početnom publiku spokojní učitelia, ako aj nadšení rodičia žiakov - mladých recitátorov a divadelníkov.

Galéria

Počet zobrazení: 393x