Insitný kumšt Jána Bačúra v Bratislave: Schody života

hlavná foto

Jedinečnú udalosť spojenú s oslavou insitného maliarskeho umenia vojvodinských Slovákov v Srbsku môžu zažiť ctitelia a obdivovatelia tohto výnimočného kumštu vychodivšieho z ľudovej spontánnosti a bezprostredného dotyku umelca so svojím prostredím, atmosférou dedinského a sedliackeho života, ponorov do detskej fantázie, farbistej palety prežívaní každučkého dňa, emotívnych poryvov rodinných príbehov, mozoľnatých všedných skorých brieždení i sviatočných nedeľných rozjímaní za Tranosciom. To a mnohé rozvetvené v nespočetnosti tém, námetov a skíc, ktoré iba plnosť života prináša, vyžaruje z obrazov Jána Bačúra, padinského rodáka, ktorý vlani v októbri oslávil nádhernú osemdesiatku.

Od pondelka 15. januára 2018 vernisážou v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR na Námestí SNP v Bratislave sa od 16.00 h výpravnou prierezovou výstavou predstavuje Ján Bačúr publiku na Slovensku.

Medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA, Galéria Babka v Kovačici a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí touto výstavou vzdávajú hold umelcovi, ktorý tak svojim dielom, ako aj ľudským rozmerom patrí ku kľúčovým osobnostiam súčasnej insitnej tvorby Slovákov vo Vojvodine.

Výstava s názvom Schody života potrvá do 31. januára 2018.

 

KTO JE JÁN BAČÚR

Narodil sa 22. októbra 1937 v Padine. Základnú školu skončil v rodnej dedine a stretnú administratívnu školu v Belehrade. Po dôchodok v roku 1993 pracoval ako matrikár v Padine. V roku 1950 ako trinásť ročný chlapec vystavoval svoje obrazy na prvej kolektívnej výstave v Padine. V roku 1962 prvýkrát sa zúčastnil na podujatí Kovačický október, kedy bol navrhnutý za člena Galérie. 

Avšak, láska k futbalu prevážila, takže maľovanie na istý čas prerušil. Pokračoval v roku 1979 a od vtedy aktívne maľuje. V roku 1980 so skupinou insitných maliarov sa zúčastnil v zakladaní  maliarskej pobočky pri Dome kultúry. Stálym členom kovačickej Galérie sa stal v roku 1985. Odvtedy sa zúčastňuje početných výtvarných kolónií a výstav v štáte a vo svete.

V jeho tvorbe dominujú motívy vzťahujúce sa na rodnú Padinu, jej ulice a polia. Avšak, v jeho tvorbe nie je dominantný slovenský folklór a zvyky, ako je to zvyčajné u iných maliarov  kovačickej a padinskej insity. Tak dôkladne, ako počas pracovnej doby, keď sa staral o matrikárske knihy snažil sa zaznamenať rurálnu architektúru svojej vlasti - padinské nádvoria a polia. Takže, jeho maľby sú svojráznou kronikou vlasti. 

Ján Bačúr maľoval aj mŕtvu prírodu a enteriér. Zaujímavosťou v jeho práci je cyklus portrétov, do ktorého patria aj portréty členov Galérie insitného umenia. 

Podstatou Bačúrovho výtvarného prejavu je filigránsky presná maľba. Ona dáva určitú dynamiku každému obrazu, kde sú prázdne miesta vyplnené pastelovými farbami, ktoré nie sú intenzívne a istým spôsobom sú tónované. V jednom cykle Bačúrových malieb dominujú len jedna alebo dve farby. 

Zdroj: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Foto: kulpin.net

Galéria

Počet zobrazení: 72x