ZRUŠENÉ TERMÍNY vybavovania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

hlavná foto

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho Odbor osvedčení a právny/osobný úrad si dovoľuje žiadateľov o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, ako aj všetkých krajanov konajúcich vo veci vydávania predmetného osvedčenia informovať, že v dňoch 20. – 23. februára 2018 ÚSŽZ ruší pre technické príčiny svoje stránkové hodiny.

Odbor osvedčení a právny/osobný úrad ÚSŽZ zároveň oznamuje, že od pondelka 26. februára 2018 budú stránkové dni a hodiny vo veci vybavovania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí v tom režime, ako informuje úvodná stránka webového sídla ÚSŽZ – www.uszz.sk .

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ďakuje krajanom za porozumenie.

Počet zobrazení: 647x