O úlohe cirkvi v živote dolnozemských Slovákov na konferencii v Nadlaku

hlavná foto

Súčasne s udeľovaním Ceny Ondreja Štefanka v dňoch 16. - 17. marca 2018 v Nadlaku v Rumunsku organizujú Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku spoločne s Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku  aj Medzinárodnú konferenciu s názvom Úloha cirkvi v živote dolnozemských Slovákov v Nadlaku. 

Cieľom konferencie, ako organizátori uvádzajú v pozvánke, je poskytnutie  priestoru na vytvorenie komplexného obrazu pôsobenia cirkvi na život, kultúru a národnostné jestvovanie slovenských komunít v politicko-historickom  a kultúrno-geografickom priestore Dolnej zeme. Skúmanie života Slovákov na Dolnej zemi z tohto aspektu sa uskutočňuje a zajedno aj prezentuje prostredníctvom poznatkov aktuálneho interdisciplinárneho bádania s akcentom na historické, religiózne, teologické, antropologické, etnologické, kulturologické, jazykovedné, slavistické, filozoficko-axiologické a umenovedné disciplíny. Prezentované práce organizátori konferencie plánujú vydať v zborníku.

Prihlášky na danú tému možno zasielať do 12. februára 2018

na email: hlasznik@gmail.com .

Prihláška na konferenciu

 

Na titulnej fotografii:

Symboly dolnozemského života a ducha v etnodome v Nadlaku dokumentujúceho pozoruhodnú minulosť a príbehy Slovákov v jednom z kľúčových centier slovenskosti v priestoroch Dolnej zeme.

Na snímkach vo fotogalérii:

Evanjelický kostol v Nadlaku.

Evanjelický kostol v Kovačici.

Evanjelický kostol v Padine – aj s duchovným dedičstvom predkov.

Evanjelický kostol v Sarvaši, kde pôsobil ako kňaz i pedagóg Samuel Tešedík, ktorý v živote dolnozemských Slovákov na súčasnom území Maďarska zanechal významnú duchovno-pedagogickú a osvetovú stopu a posolstvá.

 

FOTO: ĽUDO POMICHAL

Galéria

Počet zobrazení: 133x