Literárne Košice Jána Štiavnického pre tvorivé talenty

hlavná foto

Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlásila 1. marca 2018 témy XXIII. ročníka súťaže pre mladé talenty, Literárne Košice Jána Štiavnického 2018. Organizátori súťaže prizývajú týmto do zapojenia sa do tvorivého písania aj mladých autorov z prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí, najmä v krajinách so slovenskými národnostnými školami.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí týmto apeluje na pedagógov, najmä slovenčinárov v slovenských školách a v školách s vyučovacím jazykom slovenským v Chorvátskej republike, Maďarsku, Poľskej republike, Rumunsku, Srbskej republike a na Ukrajine, aby svojim žiakom v tých vekových kategóriách, ktoré sa môžu do súťaže zapojiť, sprístupnili informácie a podnietili ich záujem o prezentáciu literárnych prvotín svojich zverencov.

Viera Ristvejová zo Sekcie knižničného fondu, bibliografie a komunikácie Knižnice pre mládež mesta Košice vyjadrila želanie, aby sa čo najviac tvorivých talentov z krajanských prostredí v slovenskom zahraničí do súťaže zapojilo. 

 

Témy pre poéziu a prózu pre rok 2018:

Keď si oblečiem plášť neviditeľnosti

Plastová krajina / Krajina, kde je všetko z plastu

Konečne som si našiel/našla skutočného priateľa/priateľku

Kto sa môže zúčastniť:
- Žiak 5. – 9. ročníka základných škôl
- Žiak 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

Termín doručenia:
Súťažné práce je potrebné odoslať v elektronickej podobe najneskôr do 28.3. 2018

Adresa pre doručenie:
sutazekniznica (@) gmail.com

Termín slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže:
3. máj 2018 o 10.00 h v pobočke LitPark, areál Kasární/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice

Porota:

- Andričík Marián, doc., PhDr., PhD. Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
- Andričíková Markéta, Mgr., PhD. Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
- Gavura Ján, doc., Mgr. et Mgr., PhD. Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
- Karpinský Peter, PhDr., PhD. Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Formálna úprava literárnych prác:

- Formát strany: A4 (297x210 mm)
- Okraje textu: normálne, t.j. 2,5 cm zhora; 2,5 cm zdola; 2,5 cm zľava; 2,5 cm sprava
- Riadkovanie: 1,5
- Veľkosť písma: 12 bodov, typ písma Times New Roman

Rozsah strán:

- Próza - maximálne 5 normostrán
- Poézia - maximálne 4 normostrany

Povinné údaje na 1. strane:

- Meno a priezvisko žiaka
- Názov témy
- Meno pedagóga
- Názov školy
- Trieda
- Vek

 

KLIKNITE AJ NA:

http://www.kosicekmk.sk/index.php/accordion-2/227-literarne-kosice-jana-stiavnickeho-2018

Galéria

Počet zobrazení: 436x