Ročenky Slovákov v Maďarsku - Čabiansky kalendár a Náš kalendár a prezentácia Slovenského svetového kalendára 2018 v Univerzitnej knižnici v Bratislave

hlavná foto

Prínosná, podnetná a aj z aspektov kultúrno-historického, duchovného a nepochybne aj vydavateľsko-literárneho života Slovákov v Maďarsku i vo svete udalosť sa uskutoční v Bratislave v deň s dátumom, ktorí najmä poverčivejší z nás vnímajú s rešpektom. V piatok 13. apríla 2018 sa o 16.00 h v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave na Ventúrskej ulici 11 uskutoční 3. ročník prezentácie vydavateľskej kalendárovej tvorby Slovákov v Maďarsku (Náš kalendár 2018 a Čabiansky kalendár na rok 2018), ku ktorej sa po prvý raz pridruží aj predstavenie Slovenského svetového kalendára na obyčajný rok 2018. Podujatie organizujú Celoštátny slovenská samospráva v Maďarsku, Čabianska organizácia Slovákov, Obchodná spoločnosť SlovakUm, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Univerzitná knižnica v Bratislave.

Keď Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, myšlienkou prezentovať tradičné a obľúbené ročenky Slovákov v MaďarskuČabiansky kalendár a Náš kalendár na Slovensku v tom najlepšom oslovila pred dvoma rokmi Annu Polckovú, zborovú farárku Evanjelickej cirkvi a. v.  v bratislavskom Starom Meste, vnímala to nielen ako možnosť šírenia dobrej zvesti o vydavateľských počinoch Slovače v Maďarsku v ich materskej krajine, ale aj ako nový rozmer otvorenia sa našich krajanov odbornej kultúrnej, vedeckej, literárnej a vydavateľskej, ale aj laickej verejnosti. Už samotný fakt, že na jar 2016 a 2017 sa podnetná spoločensko-kultúrna udalosť konala v príjemnom ovzduší v priestoroch Starého evanjelického lýcea na Konventnej ulici v Bratislave, v ktorom genius loci  (budova bola postavená v roku 1783) je sprítomnený veličinami národovcov zaslúživších sa o kultúrne a duchovné pozdvihnutie Slovákov, dodal zakaždým programu osobitú hodnotu.

Do tretice sa v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí dostane priestoru a pocty tradičnej kalendárovej tvorbe krajanom v Maďarsku, ale premiérovo aj zostavovateľom Slovenského svetového kalendára v hlavnom meste všetkých Slovákov, pričom na pôde inštitúcie, ktorá je nositeľkou vzdelanosti a vysokej kultúry vedeckej a literárno-dokumentárnej knižnej tvorby Slovákov naprieč stáročiami.  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí aj z tohto pohľadu oceňuje permanentný vklad našich krajanov zo štátov juhovýchodnej Európy, v ktorých inštitúcie, organizácie a najmä produktívni publicisti, literáti a vedecko-kultúrni odborníci pevne držiac liace slovenskosti v prostredí slovenských národnostných menšín, v tom najlepšom nadväzujú rok čo rok na tradície zasiate ich predchodcami.

V piatok 13. apríla od 16.00 h v Univerzitnej knižnici v Bratislave predstavia odbornej i laickej verejnosti v spoločnosti pozvaných hostí jednotlivé ročenky traja recenzenti: Náš kalendár 2018 predstaví vedecký pracovník, historik a diplomat PhDr. Ján Hovorka, Čabiansky kalendár na rok 2018 vedúci kabinetu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Anton Paulik a Slovenský svetový kalendár na obyčajný rok 2018 šéfredaktor portálu Slovenské zahraničie Ľudo Pomichal.

Hostí podujatia privítajú Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a PhDr. Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V kultúrnom programe účinkujú citaristi kapely Strapce z Békešskej Čaby Agneša Priškinová, Viktória Czirbuľová a Alexander Kis.

V atmosfére podujatia, čo potvrdili aj jeho predchádzajúce dva ročníky, nemožno opomenúť účastníkov a pozvaných hostí. Viacerí z nich totiž v prezentácii "slovenskej kalendárnej klasiky" - a veď ako inak nazvať najmä časozbernú rukoväť Slovákov v Maďarsku, ktorá sa odvíja prvým vydaním Čabianskeho kalendára už od roku 1920! - vnímajú aj pridanú hodnotu stretávky nadšencov i vlastencov, z ktorých mnohých spája téma oživotvorenia slovenskej stopy v Maďarsku a vôbec v priestranstve celej slovenskej Dolnej zeme vrátane Rumunska, Srbska či Chorvátska. Historici, etnológovia, pedagógovia, diplomati, literáti a publicisti venujúci sa s veľkou oddanosťou a objavnými prístupmi slovensko-slovenskému dialógu v rámci kultúrno-historického a duchovného aspektu nedeliteľnosti jedného slovenského národa, určite aj tentoraz ocenia netradičný prístup a s ním aj vklad Slovákov z Maďarska, ako aj ďalších krajanov vo svete aj cez prizmu rok čo rok ožívavšieho historického "kalendárneho posolstva" do rozvíjania tvorivých odborných a intelektuálnych, ale aj prirodzených ľudských vzťahov.

 

ĽUDO POMICHAL

 

DO POZORNOSTI

POZVÁNKA  VO FOTOGALÉRII

Galéria

Počet zobrazení: 783x