Monografiu o Imrichovi Kružliakovi predstaví v Mníchove Pavel Pollák, autor knihy a priateľ krajanskej legendy

hlavná foto

Mimoriadne podnetné, pričom z aspektu významu pre celú slovenskú krajanskú pospolitosť vo svete aj výnimočné podujatie, sa uskutoční v stredu 18. apríla 2018 v Mníchove. V bavorskej metropole Nemecka sa na pôde Generálneho konzulátu Slovenskej republiky o 18.00 h stretnú priaznivci memoárovej literatúry a spisby a zajedno aj priatelia uchovávajúci si v úcte celoživotný prínos pána Imricha Kružliaka, 103-ročnej krajanskej legendy. Detviansky rodák, ktorý sa aj počas dlhovekosťou požehnanej jesene života teší v Mníchove záujmu priateľov zo Slovenska i krajanov, je vďaka jeho vkladu do spoločensko-politického, spolkového, literárno-duchovného, publicistického a intelektuálneho rozvoja slovenského sveta za hranicami našej vlasti žiarivým a nasledovania hodným prímerom odhodlania, nádeje i obety za "slovenskú vec". Osobitý osobnostný vklad a rozsiahle ideovo-vlastenecké a hodnotové dielo všestranného krajanského doyena a jeho úprimný príklon k slovenskosti i rodisku pod Poľanou sa podujal knižne priblížiť historik Pavel Pollák v monografii Vyznávač kráľovstva ľudského Imrich Kružliak.

Prezentáciu knihy pripravili Generálny konzulát SR v Mníchove a krajanský Slovensko-nemecký kultúrny klub. Na pôde GK SR v Mníchove sa za hostiteľa pozvaným hosťom prihovorí Ján Voderadský, generálny konzul SR, v mene našich krajanov v Mníchove Viera Horchová, predsedníčka SNKK. Na milom stretnutí a predstavení monografie o Imrichovi Kružliakovi sa okrem autora publikácie Pavla Polláka zúčastní aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Pavel Pollák, osobný priateľ a detailný znalec životných osudov a diela I. Kružliaka (spoločne pôsobili o. i. aj v tíme poradcov prezidenta Michala Kováča), pútavým spôsobom v príbehu poskladanom v mozaike myšlienok, výrokov, najmä však faktografie,  podporenej dejinnými míľnikmi a ívermi príbehov z verejného i súkromného života krajanského aktivistu, filozofa, novinára a spisovateľa, približuje emblematickú osobnosť krajanského sveta v publikácii, ktorá sa vďaka Vydavateľstvu Matice slovenskej v Martine objavila na knižných pultoch s názvom "Vyznávač kráľovstva ľudského Imrich Kružliak" v tohtoročnom predjarí.

Práve JUDr. Pavel Pollák, CSc., s porozumením a podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zozbieral a bibliograficky zdokumentoval dielo, knižné počiny, publicistickú a literárnu činnosť, ako aj mimoriadne plodotvornú a vzácnu listovú korešpondenciu Imricha Kružliaka. Možno povedať, že výsledky jeho práce, vrátane aktuálnej knižnej monografie, sú v súčasnosti pýchou knižničného fondu ÚSŽZ.

V anotácii o diele VYZNÁVAČ  KRÁĽOVSTVA ĽUDSKÉHO IMRICH KRUŽLIAK vydaného Maticou slovenskou sa o. i. píše: 

Imrich Kružliak patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského exilu. Jeho pôsobenie sa  úzko spája s prelomovými kapitolami dejín Slovenska v 20. storočí. Počas vojny bol vedúcim Úradu slovenskej tlače, ale aj účastníkom SNP. Roku 1947 ho komunisti zatkli a mučili, na Silvestra 1949 ušiel do slobodného sveta. V Mníchove bol šéfredaktorom slovenského kultúrneho vysielania Rádia Slobodná Európa a viedol časopis Horizont, angažoval sa vo Svetovom kongrese Slovákov. Výberová bio-bibliografia, doplnená autentickými fotodokumentmi,  približuje Kružliakov pohnutý život a rozsiahlu literárnu tvorbu.

 

Na titulnej fotografii:

Imrich Kružliak v Mníchove v decembri 2014 počas osláv jeho životnej storočnice.

Na snímkach vo fotogalérii:

Pavel Pollák, osobný priateľ I. Kružliaka a autor knihy VYZNÁVAČ KRÁĽOVSTVA ĽUDSKÉHO IMRICH KRUŽLIAK,  bol v spoločnosti svojej manželky jedným z gratulantov v decembri 2014 v Mníchove na oslave 100. narodenín Imricha Kružliaka.

Titulná strana publikácie VYZNÁVAČ KRÁĽOVSTVA ĽUDSKÉHO IMRICH KRUŽLIAK, autorom ktorej je Pavel Pollák.

Galéria

Počet zobrazení: 73x