Rada pre krajanov pri Matici slovenskej zasadá v Martine

hlavná foto

Zhodnotením plnenia záverov ostatného zasadnutia sa v stredu 7. novembra 2018 začína rokovanie Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej v jej sídle v Martine. Účastníkom zasadnutia sa v jeho úvode prihovorí predseda MS Marián Gešper. Na rokovaní zaoberajúcom sa nastavením spolupráce Matice slovenskej s krajanskými komunitami, spolkami a organizáciami vo svete, ako aj s inštitúciami na Slovensku, vrátane Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, predmetom činnosti ktorých je tematika posilňovania národného povedomia, jazykovej a kultúrnej identity krajanov, sa zúčastňuje aj Ján Varšo, predseda ÚSŽZ.

V programe rokovacieho dňa v Martine je okrem zasadnutia (od 14.00 h v II. budove MS na Mudroňovej ul. v Martine) aj predpoludňajšia exkurzia do Neografie. Počas pracovného rokovania odznejú informácie členov Rady a predstaviteľov krajanských komunít o momentálnom stave komunít Slovákov žijúcich v zahraničí v predmetných štátoch, ako aj sformulované návrhy a podnety o realizácii konkrétnych podujatí, ako aj nadčasovej činnosti a aktivít krajanov v spolupráci s Maticou slovenskou.

Počet zobrazení: 50x