Kontakty na pracovníkov ÚSŽZ

Mgr. Milan Ján PILIP

predseda ÚSŽZ

- štatutárny zástupca a generálny tajomník služobného úradu,
- komunikácia s parlamentom, vládou, samosprávou a úradmi v zahraničí,
- priame riadenie – podpredseda, interný kontrolór, hovorca, poradca, sekretariát predsedu;
Tel.: 00421/2/57 20 05 11
E-mail:  uszz@uszz.gov.sk 

 

PhDr. Peter PROCHÁCKA, veľvyslanec

podpredseda ÚSŽZ

- zastupuje predsedu v rozsahu jeho práv a povinností v čase jeho neprítomnosti,
- priamo riadi Odbor strategicko-politický (OSPO),
- komplexná gescia za tvorbu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a za zabezpečovanie výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí;
Tel.: 00421/2/57 20 05 61
E-mail:  peter.prochacka@uszz.gov.sk
 

Sekretariát predsedu

Mgr. Iveta BALOGHOVÁ
Tel:  00421/2/57 20 05 11
E-mail: uszz@uszz.gov.sk 

 

Odbor strategicko-politický (OSPO)

PhDr. Vilma PRÍVAROVÁ
00421/2/57 20 05 21
vilma.privarova@uszz.gov.sk
 

Mgr. art. Milina SKLABINSKI, PhD.
00421/2/57 20 05 23
milina.sklabinski@uszz.gov.sk
 

Ľudovít POMICHAL 
00421/2/57 20 05 30
ludovit.pomichal@uszz.gov.sk
 

Ing. Pavel MELEG  (zmluvný spolupracovník)
pavel.meleg@external.uszz.gov.sk

 

Odbor osvedčení a právny/osobný úrad (ODOP)

JUDr. Andrea GROSZOVÁ, riaditeľka
00421/2/57 20 05 26
andrea.groszova@uszz.gov.sk

(e-maily vo veci osvedčenia adresujte na e-mailovú adresu: osvedcenia@uszz.gov.sk )

 

Odbor teritoriálny a ekonomicko-dotačný (TEDO)

JUDr. Alexander IĽAŠČIK, veľvyslanec
riaditeľ
00421/2/57 20 05 20
alexander.ilascik@uszz.gov.sk
 

Ing. Darina HALAJOVÁ
- rozpočtová agenda, bankové prevody, štátna pokladnica
00421/2/57 20 05 19
darina.halajova@uszz.gov.sk


Ing. Jana HANÁKOVÁ
- vyúčtovanie dotácií, spracovanie dotácií za krajiny: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Grécko, Chorvátsko, Macedónsko, Moldavsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Turecko
00421/2/57 20 05 32
jana.hanakova@uszz.gov.sk


Ing. Janka TÖMÖL
- spracovanie dotácií za krajiny: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, štáty západnej Európy, Austrália, Kanada, USA, štáty Južnej Ameriky, štáty Afriky, štáty Ázie
00421/2/57 20 05 44 
janka.tomol@uszz.gov.sk

 

Daniel DEMJÉN
vodič, hospodársko – technická agenda ÚSŽZ
00421/2/57 20 05 42 
daniel.demjen@uszz.gov.sk
 

Eva PODOBA
- finančno – účtovná agenda  ÚSŽZ
00421/2/57 20 05 22
eva.podoba@uszz.gov.sk


 

 

 

 

 

 

 

Počet zobrazení: 20885x