Krajania na Slovensku

Jesenné práce v krajanskom folklóre v relácii Slováci vo svete v RSI RTVS

V nasledujúcich minútach vám priblížime krajanské práce viažuce sa ku koncu leta a začiatku jesenných dní, ktoré súviseli so zberom a odkladaním úrody na zimné obdobie. Mnohé z týchto zvykov z krajanského sveta sa zachovali dodnes vďaka folklórnym súborom zo Srbska, Maďarska, Poľska, Francúzska, Rumunska a Česka. Ich členovia ich…

Divadelníčka Vladislava Fekete vo vysielaní RSI RTVS

Vladislava Fekete sa síce narodila za hranicami Slovenska, ale profesionálny život spojila s našou krajinou. Rodáčka z Vojvodiny šéfuje v súčasnosti Divadelnému ústavu v Bratislave a v akademickom prostredí, v ktorom kedysi študovala, pôsobí ako pedagóg. Na VŠMU, na Katedre divadelných štúdii vyučuje teóriu drámy. Pred mikrofón Rádia Slovakia International pozvala Vladislavu Fekete redaktorka…

Hodžov novinový článok 2020: 13. ročník celoslovenskej literárnej súťaže

ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a s vydavateľstvom VEDA rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzniku každoročne preberá záštitu úradujúci predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí…

MAĽUJEME TIMRAVU – príležitosť aj pre výtvarné talenty, žiakov a deti našich krajanov!

Starosta obce Polichno vyhlasuje 9. ročník výtvarnej súťaže MAĽUJEME TIMRAVU. Poslaním súťaže je formou výtvarných prác upriamiť pozornosť žiakov základných škôl na život a dielo Boženy Slančíkovej Timravy, ako aj jej rodnú obec Polichno. Organizátori okrem toho chcú dostať do povedomia širokej verejnosti významný prínos tejto osobnosti regiónu. Maľovať môžu…

Viera Kučerová, rodáčka z Očovej, o svojom živote, záujmoch a tvorivom publicisticko-režisérskom a hereckom zábere v Prahe vo vysielaní Rádia Devín RTVS

Slovensko sa pýši mnohými výnimočnými rodákmi, ktorí, zvoliac si za miesto svojho študijného a následne aj profesijného pôsobenia kedysi dominantnejšiu časť spoločnej vlasti - Československa, zotrvajúc v Česku, v tom najlepšom dobyli aj stovežatú. Nepochybne sa k nim radí aj MgA Viera Kučerová, rodáčka z rázovitej Očovej, ktorá je nielen…

Zomrel don Štefan Turanský, bývalý provinciál saleziánov

Slovenskí saleziáni s bolesťou prijali správu, že neočakávane zomrel v stredu 12. augusta 2020 vo veku nedožitých 64 rokov ThDr. Štefan Turanský, PhD. SDB, bývalý provinciál Saleziánov don Bosca na Slovensku a bývalý člen hlavnej rady saleziánov. V Cirkvi a v saleziánskej spoločnosti prežil 44 rokov rehoľného a 35 rokov…

Slováci z Chorvátska vystavujú v Galante: Výtvarné prejavy našich babičiek - textilné nápisové nástenky

Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Galante prezentuje autorskú výstavu  pod názvom Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek. Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 6. augusta 2020 o 16.30 h v priestoroch Vlastivedného múzea v Galante, Hlavná ul. 976/8. Vyšívaná textilná nápisová nástenka, kuchynská nástenka, nástenná „kucharka“, vyšívaná „kucharka“ alebo…

Za Vladimírom Dolinayom, kultivovaným človekom a empatickým priateľom krajanov, podporovateľom sebavedomia a jedinečnej kultúry dolnozemských Slovákov

Sú veci a javy vyvolávajúce v nás v okamihu ich zvestovania, ktoré už, žiaľ, nejde vrátiť či zvrátiť, nielen zotrvanie v nemom úžase, hroznom šoku, ale najmä krehkú spomienku na človeka, ktorý sa z minúty na minútu vytratil z našej blízkosti, kruhu spolupracovníkov, priateľov. Nevraviac o obrovskom bôli, ktorý tragická…

Úspešný program o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi v Prahe

K blížiacemu sa 140. výročiu narodenia Milana Rastislava Štefánika pripravil spolok  BONA FIDE v spolupráci so Spoločnosťou M. R. Štefánika v Českej republike vo štvrtok 9. júla 2020 v priestoroch Slovenského inštitútu na Námestí republiky v Prahe 1 program pod názvom „Žil som krásny život. Prežíval som večnosť v sekundách“. Podvečer moderovala MgA.  Viera Kučerová, v programe…

Gerbócova literárna Snina – príležitosť pre tvorivé talenty!

Mesto Snina a Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina vyhlasuje 19. ročník autorskej literárnej súťaže GERBÓCOVA LITERÁRNA SNINA. Autorská literárna súťaž Gerbócova literárna Snina je podujatie celoeurópskeho významu, v ktorom začínajúci autori prostredníctvom súťaže prezentujú svoju tvorbu v oblasti poézie, prózy a eseje.  Do súťaže sa môžu zapojiť aj naši krajania – zahraniční…

Ingrid Brocková, štátna tajomníčka MZVaEZ SR, rokovala s predstaviteľmi občianskych združení o krajanskej problematike

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková prijala v pondelok 6. júla 2020 na pôde MZVaEZ SR Bratislave pánov Claude Baláža a Jána Bilika, predstaviteľov Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov, Občianskeho združenia Migrácia SK a Nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva.…

XXV. Gorazdov literárny Prešov - súťaž s akcentom na duchovné hodnoty kresťanskej kultúry

Uskutočnením slávnostného Dňa sv. Gorazda v Kútoch v roku 1990 ako prvého podujatia Svätogorazdovských dní na Slovensku sa zaznamenal zrod novodobej duchovno-kultúrnej, národno-vlasteneckej svätogorazdovskej tradície. V roku 2020 si pripomíname jubilejné XXX. výročie jej zrodu. Súťaž GORAZDOV LITERÁRNY PREŠOV nie je tematicky ohraničená. Autori by sa však vo svojich literárnych prácach…

Letné prázdninové tábory pre krajanské deti a mládež na Slovensku v roku 2020 zrušené

Už v informácii na webe Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z 25. marca 2020 po zasadnutí krízového štábu ÚSŽZ bolo pravdepodobné, že "čiernu dieru" v kalendári krajanských podujatí na Slovensku rozšíri aj z roka na rok stále obľúbenejší projekt letných prázdninových táborov pre žiakov slovenských škôl a vzdelávacích centier…

Slovenská kultúra, umenie a krásy našej vlasti v nežičlivosti času sa prezentujú na internetových weboch a portáloch

Koronavírus COVID-19 nám znemožňuje prirodzené sociálne kontakty, všetky oblasti nášho hospodárskeho, spoločensko-politického, ako aj kultúrneho života doslova trpia nútenými zásahmi do ich dennodenného pulzu v mene ochrany toho najcennejšieho - nášho zdravia a životov. Možno iba predpokladať termíny postupného uvoľňovania prísnych obmedzení, aby sa aj všetky odnože "živej kultúry", na…

Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa v roku 2020 neuskutočnia - organizátori ich presunuli na budúci rok

Pandémia COVID-19 spôsobila, že z kalendárov kultúrnych podujatí na rok 2020 sú, žiaľ, iba nič nehovoriace zdrapy papiera. Niektoré organizátori presunuli na neskorší termín, iné zrušili úplne. „Folklórne slávnosti pod Poľanou, pre ktoré bol v Detve vyhradený druhý júlový víkend, sa tento rok konať nebudú," informuje na webovej stránke mesta…

Slovenskí žiaci z Vojvodiny najviac oceňovaní v 28. ročníku súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

V súvislosti s rastúcim rizikom šírenia koronavírusu COVID-19 a vydaním 3. Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 9.3.2020, ktoré ruší a zakazuje v bode 4 okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach, vás chceme aj za Úrad pre…

Dolnozemské zlaté pero: literárnu tvorbu našich krajanov vyhlasuje Spolok Slovákov z Bulharska

Krajania na Dolnej zemi, ale aj tí, ktorí ste potomkami dolnozemských Slovákov a žijete na Slovensku! Jar je časom, keď sa nielen zakladá nová úroda, ale keď v sebe cítime aj rozpuk tvorivých myšlienok. Vari aj to bol jeden z motívov, prečo skrsla v organizátoroch súťaže pre nové, ešte neprejavivšie…

Cena ministerky kultúry SR aj krajanom: Pavlovi Babkovi, galeristovi insity z Kovačice, výtvarníkovi Stanislavovi Dusíkovi in memoriam

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková v pondelok 24. februára 2020 v Dvorane ministerstva slávnostne udelila jedenástim laureátom Cenu ministerky kultúry v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2019. Ocenenie udeľuje každoročne ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý či celoživotný prínos v…

Slováci z Maďarska prezentovali v Bratislave vydavateľskú tvorbu: Spoločnosť SlovakUm pri CSSM, Náš kalendár a Ľudové noviny ako na dlani!

O tom, že „kalendárna kultúra“ má celkom prirodzený nárok i ďalej pretrvať, a to aj bez toho, že by o túžbe okázalo bubnovala, dávajú na známosť v lone slovenskej menšiny v Maďarsku inštitucionálne zastrešenej Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku a jej Neziskovou verejnoprospešnou spoločnosťou SlovakUm, ako aj Čabianskou organizáciou Slovákov dve ročenky: Náš kalendár a Čabiansky kalendár.…

Majster Stanislav Dusík nám v posolstvách výtvarných výjavov zanechal aj význam obete v mene dobra a lásky k blížnym

V Katedrále svätého Šebastiána sa konala vo štvrtok 30. januára 2020 zádušná sv. omša za zosnulého Majstra Stanislava Dusíka. Celebroval ju predseda Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru Mons. František Rábek, koncelebrovali Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, Bartolomej Juhás, generálny vikár Ordinariátu OS a OZ SR, otcovia Ján Ďurica, SJ, Šebastián Košút…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 5778x