Krajania vo svete

SOVA vo Viedni pozýva na "zamaskované fašiangy" pre tvorivé deti

Napriek pandémii koronavírusu COVID-19 a prísnych ohraničení sociálneho kontaktu sa krajanské spolky, vzdelávacie či kultúrne inštitúcie snažia všemožnými spôsobmi o to, aby aktivity - hoci "na diaľku" v prostrediach Slovákov žijúcich v zahraničí neustali. Aktuálnym príkladom je snaha vždy objavného Slovenského školského spolku SOVA vo Viedni. Z mailu, ktorý je…

CENA PRO CULTURA 2021: hold počinom Slovákov v prostrediach národnostných menšín i na Slovensku

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (Srbsko), Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku (Maďarsko) a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (Rumunsko) (zriaďovatelia Ceny Pro Cultura Slovaca) vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v Slovenskej republike, ktoré majú vo svojom predmete…

Youtuberky v pazovskom kroji: vynaliezavé Slovenky v srbskej Vojvodine

Klára a Emília. Dve mladé, šikovné staropazovčanky, z Vojvodiny, zo Srbska. Milujú folklór a keď kvôli koronavírusu nemohli chodiť na nácviky, vytvorili si kanál na youtube, aby sa opäť obliekali do pazovských krojov.  Ich kanál sa volá „Pazovské običaje“ (nie, nejde o gramatickú chybu, zámerne sa držali srbského pravidla – píš ako počuješ)…

Cena Ondreja Štefanka 2021

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Nadlaku vyzýva organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Ondreja Štefanka navrhli potenciálnych ocenených na rok 2021, a to najneskôr do 10. februára 2021.  Návrhy zasielajte mailom na kvsivankrasko@gmail.com…

EDITA PEČEŇOVÁ, riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy a kolégia v Békešskej Čabe, poctená Veľkou medailou sv. Gorazda ku Dňu učiteľov v SR v roku 2020

Pedagógom, iným osobám, občanom Slovenskej republiky, ako aj občanom iných štátnych príslušností, najmä zahraničným Slovákom, za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, na úseku vedy, starostlivosti o deti, mládež a šport a za prácu a výsledky celoštátneho i medzinárodného významu, ktoré robia dobré meno Slovenskej republike, udeľuje…

Združenie Slovákov v Turíne MY@VY prezentuje literárny počin talentovanej krajanky Michaely Šebőkovej Vannini

Združenie MY@VY, v ktorom sa aktivizujú naši krajania v talianskom Turíne, hneď skraja nového roka 2021 potešilo nielen nás v ÚSŽZ, ale aj priaznivcov literatúry a sympatizantov tvorivých Slovákov vo svete so sklonmi k písanému slovu rôznych žánrov, zaujímavou správou. Citujeme: "Dovoľujeme si vás informovať, že  naša členka a krajanka…

Školský spolok SOVA vo Viedni aj v roku 2021 s atraktívnou ponukou

Vážení priatelia, prajeme vám v novom roku nielen veľa zdravia, ale aj veľa lásky, porozumenia, priateľských stretnutí aj u nás v spolku SOVA. Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov podujatí v súvislosti s Covid-19 Vás prosíme, aby ste sa včas prihlásili na aktivity spolku mailom na adrese. Pokiaľ sa prihlásite, ale na podujatí sa nemôžete…

S Ivanou Mrázkovou, pedagogičkou a prekladateľkou, v Slovenskej mozaike aj o výchove proti predsudkom

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu ZET, si do aktuálneho vydania pozvala pred mikrofón IVANU MRÁZKOVÚ, všestrannú pedagogičku, prekladateľku a lektorku projektov zameraných na protipredsudkovú výchovu. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu ZET v sobotu a nedeľu – 16. a 17. januára 2021, v čase od 7.00 do…

ČAROSLOV - internetový časopis tvorivých žiakov vo Vojvodine: Ako sa varí s láskou - kuchárske rodinné dedičstvo

Ku koncoročným sviatkom a pred ukončením prvého polroka, čaroslováci opäť začarovali a  vydali 14. číslo internetového Čaroslovu. Tentoraz najnovšie číslo Čaroslovu je tematické – tradičné, rodinné, obľúbené, či osvedčené recepty z pera našich žiakov. Na 94 stranách Čaroslovu čaroslováci  čitateľom ponúkajú bohatý materiál. Na úvod sa čitateľom prihovára Mária Andrášiková,  autorka projektu.…

POHĽADY Slovákov v Rakúsku s optimistickým pohľadom do roku 2021!

Milí priatelia nášho časopisu, prajeme Vám v novom roku 2021 nielen veľa zdravia, ale aj veľa lásky, porozumenia a priateľských objatí, o ktoré sa budeme môcť bez akýchkoľvek obáv navzájom podeliť. Veríme, že všetko zlé sa raz skončí, že sa opäť deti budú môcť vrátiť do školských lavíc a k svojim…

ADVENTNÝ KALENDÁR ZVONČEK zaznamenal veľký ohlas a zaujal deti, ako aj ich rodičov a partnerov projektu

Milí priatelia, srdečne vás pozdravujem v novom roku 2021 a všetkým želám hlavne veľa zdravia a šťastia. Náš decembrový projekt Adventný kalendár Zvonček sme úspešne ukončili. Vyvrcholil tak naozaj úžasný projekt, na ktorý som veľmi hrdá. Dali sme si skutočne vysoký cieľ, ktorý sa nám k našej všeobecnej radosti podarilo aj splniť.    I.  24…

Jarmila Buchová za ISEIA: Nech je nový rok 2021 výzvou pre objavovanie a rozvíjanie talentu našich detí!

Milí priatelia, ctení krajania. V mene učiteliek, detí a rodičov zo slovenských vzdelávacích centier Vás  srdečne pozdravujem v novom roku 2021. Máme za sebou naozaj špeciálny rok 2020. Taký, aký tu doteraz ešte nebol. Rok plný strachu, nespokojnosti, izolácie, dištančného vzdelávania, najmä ale prerušenia priamych kontaktov. Rok obmedzení a zákazov. Napriek tomu sme však…

Anna Kyppö, krajanka vo Fínsku, aj o tom, ako zvučí slovenčina v univerzitnom Jyväskylä

Fínske mesto Jyväskylä  sa nachádza necelých 300 kilometrov severne od hlavného mesta krajiny, Helsínk. Mesto je známe svojou univerzitou, ktorá je zaujímavá aj tým, že sa tu takmer 40 rokov vyučuje slovenčina. Vyučuje ju Anna Kyppö, rodáčka z Banskej Bystrice. Vďaka nej sa fínski študenti zoznamujú so slovenskou literatúrou a…

Jánošík, slovenská obec v Srbsku, očami i dušou jej rodáčky Kataríny Mosnákovej Bagľašovej

Dedina bez dejín je ako strom bez koreňov. Svoju históriu si v roku 2020 pripomenuli intenzívnejšie ako po iné dni aj obyvatelia Jánošíka, slovenskej obce v srbskej Vojvodine. Vznikla pred 210 rokmi. A prečo ju pomenovali po najznámejšom slovenskom zbojníkovi v Horných Uhrách? A čím je zvláštna, jedinečná? Niet veru lepšej,…

SLOVÁCI V POĽSKU: Mikulášska nádielka pre menšie a väčšie deti v Kacvíne a Novej Belej

Povedzte - kto sa neteší na mikulášske prekvapenie? Jeho príchod túžobne očakávajú deti na celom svete, a ani tie naše na Spiši či Orave nie sú výnimkou. Už dlhodobejšie písali listy, alebo iným spôsobom vyjadrovali svoje túžby a sny. Niekedy sú tieto sny veľkolepé a inokedy zasa také obyčajne a nenápadné. Stačí, aby Mikuláš…

ZA NAŠU NÁRODNOSŤ: Slováci v Maďarsku ocenili tradičnou poctou tých, ktorí sú predvojom starostlivosti o zachovanie dedičstva predkov

V roku 2020 sa pre pandemickú situáciu spôsobenú novým druhom koronavírusu väčšina kultúrnych podujatí neuskutočnila. Tak to bolo aj v prípade najväčšieho sviatku slovenskej národnostnej menšiny - Dňa Slovákov v Maďarsku. Na tejto slávnosti sa odovzdáva aj cena Za našu národnosť – a to tým jednotlivcom a kolektívom, ktoré sa pričinili…

Publicista Martin Mázor hosťom rozhlasovej Slovenskej mozaiky z Prahy

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu ZET, si do najnovšieho vydania pozvala pred mikrofón MARTINA MÁZORA, publicistu a organizátora kultúrnych podujatí. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu ZET v sobotu a nedeľu – 19. a 20. decembra 2020, v čase od 7.00 do 8.00 h. „Hosťom Slovenskej mozaiky…

Adventná a Mikulášska besiedka nadchla deti v Slovenskom kostole Sv. Michala v Prahe

Čochvíľa si rok s rokom opäť ruku podá. Znovu a zas sa ocitáme v obklopení dní potvrdzujúcich blízkosť našich najmilších, a to všetko znásobené silou najkrajších a najemotívnejších sviatkov. Čas sa zvoľní, myseľ ovlaží príjemnosť chvíle, ktorá azda aspoň teraz postojí. Napriek tristnej atmosfére v sociálnom odlúčení spôsobeného nezvaným „hosťom“ -  koronavírusom COVID-19, ktorý sa do…

Ľudomíra Molitorisa zo Spolku Slovákov v Poľsku ocenil Slovenský inštitút vo Varšave

Generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris bol v piatok 4. decembra 2020 poctený Pamätnou plaketou pri príležitosti 25. výročia otvorenia Slovenského inštitútu vo Varšave za spoluprácu pri prezentácii Slovenska v Poľsku.  Plaketu mu odovzdal riaditeľ SI vo Varšave Adrián Kromka. Ako informuje Agáta Jendžejčíková, šéfredaktorka mesačníka ŽIVOT (vydáva…

Online adventný kalendár so slovenčinou pre deti

Milí priatelia slovenčiny, srdečne Vás pozdravujem v najkrajšom období roka. Všetky centrá sa s deťmi vždy veľmi intenzívne pripravovali na Vianoce. No tento rok je to však iné. Korona nám, bohužiaľ, nedovoľuje stretávať sa a pripravovať na najkrajšie sviatky roka spoločne. Musíme odložiť naše každoročné spievanie kolied, výrobu vianočných pohľadníc, darčekov pre rodičov a ozdôb…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 6844x