Krajania vo svete

Do večnosti odišiel Pavel Pop, jedinečný výtvarník a skvelý človek v umeleckej rodine vojvodinských Slovákov v Srbsku

Bolestná zvesť prišla od našich krajanov v Srbsku. Vo štvrtok 4. júla 2019 v raňajších hodinách v Novom Sade skonal vo veku 70 rokov po ťažkej chorobe Pavel Pop (1.12.1948 - 4.7.2019), akademický maliar a grafik, rodák zo Starej Pazovy. V jeho osobnostnom rozmere, najmä však v umeleckom výtvarno-filozofickom prejave…

Slováci v Zakarpatsku odhalili M. R. Štefánikovi pamätnú tabuľu v obci Huta na Ukrajine

Vo štvrtok 27. júna 2019 odhalili Slováci žijúci v Zakarpatsku na Ukrajine pamätnú tabuľu venovanú jednej z najvýznamnejších osobností slovenských národných dejín - generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.  Pamätná tabuľa je umiestnená na budove miestneho kultúrneho strediska v obci Huta v okrese Užhorod. Podujatie zorganizoval Užhorodský spolok Slovákov pod vedením  predsedu Ivana Latka, ktorý už  niekoľko rokov…

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v Prahe medzi krajanmi

Už tradične prvá zahraničná cesta každého nového prezidenta Slovenskej republiky vedie do stovežatej Prahy. Kedysi "matka československých miest" si túto poctu vyslúžila od slovenských hláv štátu ako prejav spolupatričnosti Slovákov, Čechov a Moravanov v kedysi spoločnom štátnom zväzku. Prímer svojich mužských predchodcov zachovala aj prvá žena v Grasalkovičom paláci v…

Krajania v Melbourne poctia Deň zahraničných Slovákov pripomienkou

Už tradične sa organizovane aj spontánne pripájajú k pripomienke Pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí aj naši krajania v rozmanitých komunitách. Slováci v austrálskej Viktórii, ktorí sa na významných podujatiach spoločne stretávajú zásluhou Združenia austrálskych Slovákov vo Viktórii, si sviatok všetkých krajanov, ako aj ich rodinných príslušníkov a priateľov na Slovensku, v ich bývalej vlasti, priblížia…

Slováci v Maďarsku precítili v Jači hrdosť na slovenskosť zdedenú po predkoch

Tradične začiatkom júla, takmer v splynutí s Dňom zahraničných Slovákov, ktorý me si pripomenuli piatok 5. júla na Slovensku i v celom krajanskom svete, naši krajania pod pravým brehom Dunaja si každoročne celoštátnymi oslavami Dňa Slovákov v Maďarsku priblížili nielen kresťanské posolstvo Cyrila a Metoda, ale prejaviac vďaku svojim predkom za to,…

SLOVENSKÉ ZVESTI v Melbourne tvorivo aj informačne o živote krajanov v austrálskej Viktórii

Krajanské médiá - v štátoch západnej Európy a v zámorí najmä tlač a časopisecká slovotvorba - nesú v sebe dôležité posolstvá. Okrem kľúčového informačného aspektu je nemenej dôležitá aj oblasť samotného jazyka. Veď jednou z podstatných úloh médií, najmä tlačených, je približovanie slovenského jazyka všetkým generáciám krajanov najmä v tých komunitách, v ktorých sa dennodenne…

VÝZVA: Tvorivá škola žurnalistiky pre redaktorov krajanských médií: KRAJANSKÝ TELEROZHLAS KOŠICE 2019

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci svojej organizátorskej činnosti pre krajanov oslovuje redaktorov a spolupracovníkov slovenských médií s pôsobnosťou v krajanskom svete - záujemcov o TVORIVÚ ŠKOLU ŽURNALISTIKY 2019. Cieľom projektu je napomôcť odbornému a jazykovému rastu redaktorov, reportérov, publicistov, editorov, moderátorov a ďalších tvorcov v rámci zvyšovania kvality elektronických a internetových médií v slovenskom zahraničí. Počnúc zverejnením výzvy…

Budapeštianska slovenská škola oslávila 70 rokov jazykového, vzdelanostného a národno-vlasteneckého sebauvedomovania sa Slovákov v Maďarsku

Za prítomnosti predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbety Hollerovej Račkovej, hovorcu slovenskej národnosti v maďarskom parlamente Antona Paulika, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Jána Varša, veľvyslanca Slovenskej republiky Pavla Hamžíka, štátneho tajomníka rezortu ľudských zdrojov Zoltána Fürjesa, riaditeľky Slovenského inštitútu v Budapešti Ildikó Siposovej a ďalších významných reprezentantov…

K 70. výročiu slovenskej školy v Slovenskom Komlóši Strieborná pamätná plaketa Miroslava Lajčáka, šéfa diplomacie SR

Na Komlóši zasvietilo slniečko..., spieva sa v komlóšskej ľudovej piesni. Bol to zároveň aj názov galaprogramu, ktorým oslavovali v piatok 17. mája 2019 terajší, aj bývalí žiaci a, pravdaže, pedagógovia sedemdesiate výročie založenia Slovenskej dvojjazyčnej školy v Slovenskom Komlóši. Oslava tiež odštartovala vzdanie holdu ďalším slovenským školám v Madarsku, ktoré sa tohto…

Deň Petrovca - symbol slovenskosti, aj nádej na zblíženie a nastolenie novej súdržnosti Slovákov v Srbsku

Nie je zmyslom avíza sviatku nielen Petrovčanov, ale prakticky všetkých Slovákov v srbskej Vojvodine, ba aj ďalších spriaznených dolnozemských prostredí z Maďarska, Rumunska či Chorvátska, polemizovať hoci o tom, ktoré z najtradičnejších centier slovenskej Dolnej zeme sú tou "ozajstnou matkou slovenských dolnozemských miest". Pretože, ak by sme sa v tom najlepšom…

Pocta a poklona Viere Benkovej, jubilujúcej pevkyne slovenského slova, citu a ľudských zblížení v Báčskom Petrovci

V pondelok večer 13. mája 2019 Spolok petrovských žien prichystal vo svojom spolku posedenie s poetkou a spisovateľkou Vierou Benkovou. Ani silný lejak, ktorý sa spustil, neodradil hojnú návštevu večierka. Petrovské spolkárky radi vítajú hostí. Aj spisovateľku Vieru Benkovú radi vítajú. Nielen vtedy, keď jej tlačou vyjde nejaká nová kniha, ale aj…

Tri generácie Kňazovicovcov vystavujú insitné diela v Slovenskom inštitúte v Budapešti

Slovenský inštitút v Budapešti (SI), Slovenské národné múzeum – Historické múzeum v Bratislave a Galéria insitného umenia v Kovačici (GIU) pripravili na Rákócziho triede č. 15 zaujímavú výstavu malieb troch generácií Kňazovicovcov. O vernisáži výstavy informuje slovom i obrazom na portáli Ľudových novín - www.luno.hu reportér Zlatko Papuček. Z trojice insitných maliarov z Kovačice bola v utorok 7. mája na vernisáži…

Dolnozemských Slovákov spájajú aj gastro špeciality

S cieľom zachovať pred zabudnutím tradičné zabíjačkové hody, prezentovať svoje špeciality či jednoducho zviditeľniť svoju činnosť, spolok, mesto, kraj, v rumunskom Nadlaku prvý májový víkend venovali štipľavej pochúťke – klobáse, keď tamojší Spolok záhradkárov v čele s Alexandrom Grosom a Pavlom Krokošom v spolupráci s mestom Nadlak zorganizovali medzinárodný Festival čerstvej klbásy. O podujatí informuje na portáli…

Cenu Pro Cultura Slovaca odovzdali laureátom z prostredí Dolnej zeme v Slovenskom Komlóši

V slávnostnej sieni Základnej umeleckej školy v Slovenskom Komlóši sa v sobotu 27. apríla 2019 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie spoločného vyznamenania Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska, Ceny Pro Cultura Slovaca. Zriaďovatelia ceny - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z…

Slováci v Markovci Našickom: 140 rokov od príchodu predkov a osídlenia nového domova v dnešnom Chorvátsku

Tiahli z Horných Uhier – v 19. storočí sa z hornatého kraja Oravy a Kysúc pobrali dolu v nádeji za lepším životom. Ich príbehy, životný fortieľ, ale aj osudový údel sú dnes súčasťou nehmotného aj hmotného kultúrneho a duchovného dedičstva Slovákov, ktorí už v ikstej generácii žijú a zveľaďujú odkaz aj dary ich slovenských predkov v obci Markovec…

V Osijeku slávia krajania 3. Dni slovenskej kultúry v Chorvátsku

Na inom mieste webového sídla ÚSŽZ prinášame informáciu o jubilejnom 25. ročníku detskej prehliadky slovenského folklóru v Chorvátsku, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. mája 2019 v Osijeku. V centre Slavónie sa však už deň predtým – v piatok 10. mája - odvinie program 3. Dní slovenskej kultúry v Osijeku. Počas pestrého kultúrno-spoločenského programu, ktorý vyvrcholí …

Sviatok slovenského folklóru v Chorvátsku: 25. ročník detskej prehliadky v Osijeku

Tradície kultúrneho dedičstva Slovákov mimo územia materskej krajiny sa po stáročia nielen zachovávajú, ale aj rozvíjajú najmä skrze spev, hudbu, tanec, zvykoslovie. Naša národná kultúra sa pýši žánrovou mnohorakosťou a bohatou rozmanitosťou v jej rýdzom ľudovom podaní. Aj preto je folkloristika a všetko s ňou spojené jedným z klenotov Slovákov nielen medzi Tatrami a Dunajom, ale…

Z Mlynkov na vrchol Pilíša: pocta Slovákov v Maďarsku pamiatke diplomata a priateľa Juraja Migaša

Máj nie je iba lásky čas, ale aj akurátna príležitosť do sýtosti si vychutnať farby, vône a všeobjímajúcu vľúdnosť jarnej prírody. Ak sa všetkými zmyslami pohrúžite do týchto slastí aj v spoločnosti priateľov rovnakej „krvnej skupiny“, v tomto prípade silno okysličenej slovenskosťou so všetkými jej prejavmi (slovom, vravou, piesňou, írečitým jedlom a pod.), potom…

Stopy Ľudovíta Štúra oživujú v srbskej Pivnici žiaci v slovenskej škole

Bedlivý Ľudorob, Boleslav Záhorský, Brat Sloven. Aj takéto pseudonymy používal Ľudovít Štúr, politik, filozof, jazykovedec, významný predstaviteľ slovenského národného života a najmä kodifikátor slovenského spisovného jazyka. Ľudovít Štúr zanechal stopy aj v slovenskom svete. Mnohé krajanské spolky nesú jeho meno, krajania pomenovali po ňom ulice a o Štúrovi sa učia…

Margarétka z Paríža – vzdelávanie detí krajanov vo Francúzsku

Vzdelávacie centrá Slovákov žijúcich v krajinách západnej Európy a zámoria sa stali neoceniteľnými „baštami slovenskosti“ v procese výchovy najmladšej generácie krajanov.  V priebehu ostatného obdobia sa s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí darí v slovenských komunitách napĺňať programy vzdelanostno-poznávacieho charakteru, ktorých podstata spočíva najmä v ovládnutí slovenského jazyka a osvojenia si reálií o Slovensku. Víkendové vzdelávacie…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 5800x