Krajania vo svete

K 70. výročiu slovenskej školy v Slovenskom Komlóši Strieborná pamätná plaketa Miroslava Lajčáka, šéfa diplomacie SR

Na Komlóši zasvietilo slniečko..., spieva sa v komlóšskej ľudovej piesni. Bol to zároveň aj názov galaprogramu, ktorým oslavovali v piatok 17. mája 2019 terajší, aj bývalí žiaci a, pravdaže, pedagógovia sedemdesiate výročie založenia Slovenskej dvojjazyčnej školy v Slovenskom Komlóši. Oslava tiež odštartovala vzdanie holdu ďalším slovenským školám v Madarsku, ktoré sa tohto…

Deň Petrovca - symbol slovenskosti, aj nádej na zblíženie a nastolenie novej súdržnosti Slovákov v Srbsku

Nie je zmyslom avíza sviatku nielen Petrovčanov, ale prakticky všetkých Slovákov v srbskej Vojvodine, ba aj ďalších spriaznených dolnozemských prostredí z Maďarska, Rumunska či Chorvátska, polemizovať hoci o tom, ktoré z najtradičnejších centier slovenskej Dolnej zeme sú tou "ozajstnou matkou slovenských dolnozemských miest". Pretože, ak by sme sa v tom najlepšom…

Pocta a poklona Viere Benkovej, jubilujúcej pevkyne slovenského slova, citu a ľudských zblížení v Báčskom Petrovci

V pondelok večer 13. mája 2019 Spolok petrovských žien prichystal vo svojom spolku posedenie s poetkou a spisovateľkou Vierou Benkovou. Ani silný lejak, ktorý sa spustil, neodradil hojnú návštevu večierka. Petrovské spolkárky radi vítajú hostí. Aj spisovateľku Vieru Benkovú radi vítajú. Nielen vtedy, keď jej tlačou vyjde nejaká nová kniha, ale aj…

Tri generácie Kňazovicovcov vystavujú insitné diela v Slovenskom inštitúte v Budapešti

Slovenský inštitút v Budapešti (SI), Slovenské národné múzeum – Historické múzeum v Bratislave a Galéria insitného umenia v Kovačici (GIU) pripravili na Rákócziho triede č. 15 zaujímavú výstavu malieb troch generácií Kňazovicovcov. O vernisáži výstavy informuje slovom i obrazom na portáli Ľudových novín - www.luno.hu reportér Zlatko Papuček. Z trojice insitných maliarov z Kovačice bola v utorok 7. mája na vernisáži…

Dolnozemských Slovákov spájajú aj gastro špeciality

S cieľom zachovať pred zabudnutím tradičné zabíjačkové hody, prezentovať svoje špeciality či jednoducho zviditeľniť svoju činnosť, spolok, mesto, kraj, v rumunskom Nadlaku prvý májový víkend venovali štipľavej pochúťke – klobáse, keď tamojší Spolok záhradkárov v čele s Alexandrom Grosom a Pavlom Krokošom v spolupráci s mestom Nadlak zorganizovali medzinárodný Festival čerstvej klbásy. O podujatí informuje na portáli…

Cenu Pro Cultura Slovaca odovzdali laureátom z prostredí Dolnej zeme v Slovenskom Komlóši

V slávnostnej sieni Základnej umeleckej školy v Slovenskom Komlóši sa v sobotu 27. apríla 2019 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie spoločného vyznamenania Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska, Ceny Pro Cultura Slovaca. Zriaďovatelia ceny - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z…

Slováci v Markovci Našickom: 140 rokov od príchodu predkov a osídlenia nového domova v dnešnom Chorvátsku

Tiahli z Horných Uhier – v 19. storočí sa z hornatého kraja Oravy a Kysúc pobrali dolu v nádeji za lepším životom. Ich príbehy, životný fortieľ, ale aj osudový údel sú dnes súčasťou nehmotného aj hmotného kultúrneho a duchovného dedičstva Slovákov, ktorí už v ikstej generácii žijú a zveľaďujú odkaz aj dary ich slovenských predkov v obci Markovec…

V Osijeku slávia krajania 3. Dni slovenskej kultúry v Chorvátsku

Na inom mieste webového sídla ÚSŽZ prinášame informáciu o jubilejnom 25. ročníku detskej prehliadky slovenského folklóru v Chorvátsku, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. mája 2019 v Osijeku. V centre Slavónie sa však už deň predtým – v piatok 10. mája - odvinie program 3. Dní slovenskej kultúry v Osijeku. Počas pestrého kultúrno-spoločenského programu, ktorý vyvrcholí …

Sviatok slovenského folklóru v Chorvátsku: 25. ročník detskej prehliadky v Osijeku

Tradície kultúrneho dedičstva Slovákov mimo územia materskej krajiny sa po stáročia nielen zachovávajú, ale aj rozvíjajú najmä skrze spev, hudbu, tanec, zvykoslovie. Naša národná kultúra sa pýši žánrovou mnohorakosťou a bohatou rozmanitosťou v jej rýdzom ľudovom podaní. Aj preto je folkloristika a všetko s ňou spojené jedným z klenotov Slovákov nielen medzi Tatrami a Dunajom, ale…

Z Mlynkov na vrchol Pilíša: pocta Slovákov v Maďarsku pamiatke diplomata a priateľa Juraja Migaša

Máj nie je iba lásky čas, ale aj akurátna príležitosť do sýtosti si vychutnať farby, vône a všeobjímajúcu vľúdnosť jarnej prírody. Ak sa všetkými zmyslami pohrúžite do týchto slastí aj v spoločnosti priateľov rovnakej „krvnej skupiny“, v tomto prípade silno okysličenej slovenskosťou so všetkými jej prejavmi (slovom, vravou, piesňou, írečitým jedlom a pod.), potom…

Stopy Ľudovíta Štúra oživujú v srbskej Pivnici žiaci v slovenskej škole

Bedlivý Ľudorob, Boleslav Záhorský, Brat Sloven. Aj takéto pseudonymy používal Ľudovít Štúr, politik, filozof, jazykovedec, významný predstaviteľ slovenského národného života a najmä kodifikátor slovenského spisovného jazyka. Ľudovít Štúr zanechal stopy aj v slovenskom svete. Mnohé krajanské spolky nesú jeho meno, krajania pomenovali po ňom ulice a o Štúrovi sa učia…

Margarétka z Paríža – vzdelávanie detí krajanov vo Francúzsku

Vzdelávacie centrá Slovákov žijúcich v krajinách západnej Európy a zámoria sa stali neoceniteľnými „baštami slovenskosti“ v procese výchovy najmladšej generácie krajanov.  V priebehu ostatného obdobia sa s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí darí v slovenských komunitách napĺňať programy vzdelanostno-poznávacieho charakteru, ktorých podstata spočíva najmä v ovládnutí slovenského jazyka a osvojenia si reálií o Slovensku. Víkendové vzdelávacie…

Pocta krajanov M. R. Štefánikovi v Rutherfordovej knižnici v Edmontone

Slovensko žije v roku 2019, podobne ak aj pred rokom, viacerými výročiami a historickými pripomienkami udalostí a osobností, ktoré významovo ovplyvnili aj našu súčasnosť. V tomto kontexte sa výnimočná osobnosť Milana Rastislava Štefánika a posolstvá jeho mnohých jedinečných politických aktivít na poli sebaidentifikácie slovenského národa v spoločenstve národov sveta, dosah jeho diplomatických snažení, bádateľskej vedeckej činnosti,…

Ján Varšo medzi Slovákmi v Poľsku o živote a potrebách krajanov na Spiši a Orave

Koncom februára navštívil Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), v sprievode teritorialistky pre Poľsko Moniky Ďurčaťovej a redaktorky Rádia Slovakia International RTVS Ingrid Slaninkovej, severný Spiš a hornú Oravu. Okrem účasti na našom tradičnom podujatí Fašiangy-Ostatki v Krempachoch, o ktorom informujeme na inom mieste, sa stretol s predstaviteľmi Spolku Slovákov v Poľsku na Spiši…

SLOVENSKÉ ZVESTI o krajanoch v Melbourne aj v príbehu Daniely Bučkovej

Krajanská tlač a časopisecká slovotvorba nesú v sebe viaceré posolstvá. Okrem kľúčového informačného aspektu je nemenej dôležitá aj oblasť samotného jazyka. Veď jednou z podstatných úloh médií, najmä tlačených, je približovanie slovenského jazyka všetkým generáciám krajanov najmä v tých komunitách, v ktorých sa dennodenne musia vyrovnávať s faktorom dominancie jazyka domovského štátu. Citeľne sa táto problematika…

FAŠIANGY - OSTAKI 2019 v Krempachoch: Slávnosť folklóru Slovákov v Poľsku

Posledný februárový víkend patril v Kultúrnom dome v Krempachoch podujatiu Fašiangy -Ostatki 2019, ktoré zorganizoval Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Miestnou skupinou SSP v Krempachoch. Dvojdňové podujatie je pestrou prehliadkou spišského i oravského i slovenského folklóru, ľudových kapiel, ľudových spevákov, sólistov a skupín, ako aj ľudových rozprávačov. Vo veselej nálade, ako sa pri fašiangoch patrí, sa…

Do Kovačice na Medzinárodný deň materinského jazyka zavítala Ľubica Laššáková, ministerka kultúry SR

Kovačica sa stala vo štvrtok 21. februára 2019 stredobodom pozornosti v Srbsku. Už tradične, po devätnásty krát, tu usporiadali ústrednú oslavu Medzinárodného dňa materinského jazyka – UNESCO. Pri tejto príležitosti mestečko insity navštívili vysokí štátni predstavitelia z našej krajiny a zo zahraničia. V Slávnostnej sieni Zhromaždenia obce Kovačica sa úvodom prihovoril najprv Milan Garašević,…

Krajania z FS Slavik v Kanade poctili vystúpením čínsky Lunarfest vo Vancouveri

Pre slovenské komunity v zahraničí, nech by už to bolo v ktoromkoľvek kúte sveta, je dôležité z viacerých sociálno-spoločenských aspektov v ich domovskom štáte, aby prezentovali našu národnú kultúru, jej dominanty,  tradície a všetko to, čím môžu obohatiť okrem iných národných a etnických skupín aj väčšinový národ. Nie je tomu…

CERUZKY VO SVETE: Zimné pookriatie s internetovým časopisom pre deti krajanov v západnej Európe a v zámorí

Prvý tohtoročný pozdrav vo forme prezentácie nového čísla internetového časopisu CERUZKY VO SVETE nám poslala Jarmila Buchová z Mníchova, šéfredaktorka pre deti školského veku podnetného slovno-obrazového dielka, oslovujúceho krajanskú mlaď v prostrediach štátov západnej Európy a v zámorí. Zimné číslo magazínu zaujme okrem tematickej časti zameranej na slovenskú ľudovú rozprávku O dvanástich mesiačikoch…

Rok Milana Rastislava Štefánika - pocta znamenitej veličine slovenského národa vo vlasti i vo svete

Rok 2019 bude Rokom Milana Rastislava Štefánika. Na návrh Ministerstva kultúry (MK) SR to na rokovaní v stredu 6. februára 2019 schválila vláda. Vyhlásenie vzdáva hold jednej z najvýraznejších osobností novodobých slovenských dejín a zároveň reflektuje na výročie, ktoré si v prípade osobnosti Štefánika Slovensko pripomenie. "Tento rok 4. mája uplynie 100 rokov od…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 5729x