Krajania vo svete

Slovákov v Maďarsku opustil Ján Šutinský, pitvarošský rodák, významný kultúrny dejateľ, pedagóg a hudobný tvorca. Clivo je na slovenskej Dolnej zemi v Maďarsku.

Dni akosi pomalšie plynú, a tak v tichu premýšľaní, na rozdiel od nedávnej „nekoronovej minulosti“ teraz  odosobnených od našich vnuknutí a priamych stretnutí s priateľmi, oveľa bolestivejšie nás zasiahnu zvesti o odchodoch kľúčových osobností v našich krajanských prostrediach. V tomto stíšení, iba pár dní pred „dušičkami“, nás v stredu 21. októbra 2020 po dlhotrvajúcej chorobe vo veku 76…

Do večnosti sa pobral Ján Molitoris (1927-2020) - krajania v Poľsku smútia

Smutná správa o odchode do večnosti významného krajanského aktivistu a čestného predsedu Spolku Slovákov v Poľsku Jána Molitorisa zasiahla v nedeľu 18. októbra 2020 krajanské hnutie v Poľsku. „Zosnulý krajan bol verným Slovákom, zaslúžilým a aktívnym členom Spolku Slovákov v Poľsku. Lúči sa s ním celé krajanské hnutie a vyjadruje mu poďakovanie za celoživotný podiel na formovaní, upevňovaní…

Jan Rychlík, historik a univerzitný profesor, hosťom Slovenskej mozaiky

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu ZET, si do najnovšieho vydania pozvala pred mikrofón prof. PhDr. Jana Rychlíka, DrSc.,  historika a univerzitného profesora, ktorý predstaví knihu   Korešpondencia  T. G. Masaryk – slovenskí verejní činitelia 1918-1937. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu ZET v sobotu a nedeľu…

V obci Onkovce bola odhalená pamätná tabuľa M. R. Štefánikovi.

Užhorodský spolok Slovákov dňa 8.októbra 2020 v obci Onkovce, okres Užhorod, slávnostne odhalil pamätnú tabuľu venovanú veľkému slovenskému dejateľovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Napriek nepriaznivej situácii v spojitosti s pandémiou Covidu 19, sa odhalenia tabule zúčastnili starosta obce Onokovce  Pavol  Mašika, predseda krajského spolku slovenskej inteligencie Ernest Horvat, sochár Eduard Aleksij, predseda Užhorodského spolku…

Za Máriou Pacherovou, obetavou pedagogičkou a manažérkou v prostredí slovenskej krajanskej komunity v Írskej republike

Iba pred pár týždňami, v polovici augusta tohto roku, zavítala Mária Pacherová, jedna z popredných pedagogičiek, ktoré vniesli svoj nespochybniteľný vklad do vzniku a rozvoja Vzdelávacích centier pre deti našich krajanov v štátoch západnej Európy a v zámorí, na pôdu ÚSŽZ. Riaditeľka Vzdelávacieho centra pre slovenské deti v Írsku v Dubline v…

Milan Ján Pilip v debate na portáli STORYTELLER, podnetnej platforme publicistky Vladimíry Dorčovej Valtnerovej, Slovenky v Srbsku

Internetový portál STORYTELLER, prostredníctvom ktorého prezentuje Vladimíra Dorčová Valtnerová aj mnohé nekonvenčné spoločensko-politické a kultúrno-sociologické témy vrátane života slovenskej národnostnej menšiny v srbskej Vojvodine, patrí k najpozoruhodnejším počinom Slovákov žijúcich v zahraničí v oblasti médií v ostatných rokoch. A tak aj nielen z tohto aspektu dávame do pozornosti informačne pestrý…

Priority vzdelávania budúcnosti: wellbeing, konektivita a inovácie

Aké deti by mali vychádzať zo škôl, aby boli pripravené na život? Čo prezrádzajú v súčasnosti dostupné dáta napríklad o motivácii žiakov a uplatnení našich absolventov na trhu práce? Je možné zjednotiť snahy z rôznych sektorov, aby sa v školstve urobili zmeny? Aj na tieto otázky sa zameriavajú medzisektorové debaty o vzdelávaní budúcnosti…

Kamil Peteraj, jedinečný básnik a textár, hosťom Slovenskej mozaiky

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu ZET, si do najnovšieho vydania pozvala pred mikrofón vzácneho hosťa – jubilujúceho KAMILA PETERAJA, slovenského básnika a textára piesní viacerých špičkových interpretov populárnej hudby, ktorý sa nedávno dožil v skvelej forme 75 rokov. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu ZET…

Chorvátsky premiér Andrej Plenković a ministerka kultúry a médií Nina Obuljenová Koržineková navštívili Slovenské kultúrne centrum Našice

Počas svojho pracovného pobytu v Našiciach predseda vlády Chorvátskej republiky Andrej Plenković a ministerka kultúry a médií Nina Obuljenová Koržineková navštívili v pondelok 5. októbra 2020 Slovenské kultúrne centrum Našice a Zväz Slovákov v Chirvátsku. Vzácnych hostí privítali predseda Zväzu Slovákov  v Chorvátsku Mirko Vavra a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Sandra Kraljová…

Jubileum Slovenského kultúrneho centra Našice poctil návštevou Peter Susko, veľvyslanec SR v Chorvátsku

Pri príležitosti 10. výročia založenia Slovenského kultúrneho centra Našice JE Peter Susko, veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku, v sprievode konzulky Lindy Karášovej, navštívil v pondelok 5. októbra 2020 sídlo kľúčovej kultúrnej inštitúcie slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku. V súlade s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami sa na stretnutí zúčastnili aj poslanec pre českú…

Slovensko číta českým deťom: nevšedné stretnutie s malými čitateľmi v Prahe

Scénické, divadelné čítanie s veľkým odstupom od detí, s rúškom, všetkými covidovými opatreniami , ale s dobrou náladou a prianím stráviť krásne chvíle s knihami a literárnymi príbehmi. Týmito slovami nadpísala Viera Kučerová z občianskeho združenia BONA FIDE fotoreportáž, ktorú zverejnila vo svojom statuse na facebooku. Zachytili bezprostrednú atmosféru  s malými čitateľmi v Prahe, ktorí…

Slovenské kultúrne centrum Našice slávi 10 rokov, zrkadlí tvorivé aktivity Slovákov v Chorvátsku

Pekné jubileum - 10. výročie založenia Slovenského kultúrneho centra Našice - si v piatok 2. októbra 2020 pripomínajú naši krajania v Chorvátsku. V ľútom čase pandémie COVID-19 sú vynútení pripomenúť si výnimočný deň so svojimi priateľmi, sympatizantmi a podporovateľmi na diaľku - online vernisážou výstavy Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov.  Výstava…

Krajania v Poľsku žijú XXVII. dňami slovenskej kultúry v Malopoľsku

Krakov, Kacvín, Nedeca, Nová Belá, Fridman, Podvlk, Vyšné Lapše, Jablonka. Všetko prostredia, v ktorých je koncentrovaná významná slovenská stopa, najmä však čulý kultúrno-spoločenský život Slovákov v Poľsku. Každoročne sa prejavuje aj v tomto jesennom období, ktoré, hoci aktuálne poznamenané celosvetovou  pandémiou COVID-19, predsa len v opatreniami vymedzenom sociálnom kontakte, umožňuje organizáciu jedného z kľúčových podujatí…

Krojovaný ples Slovákov vo Švajčiarsku ozdobil v družnej atmosfére FS Kolečko

Napriek tomu, že pandémia koronavírusu COVID-19 v rôznej miere a rozsahu negatívne ovplyvnila kultúrne aktivity a spoločenský život našich krajanov, sme radi, keď sa od slovenských komunít v západnej Európe dozvedáme o ich snahe, najmä však úspešne zvládnutých podujatí. Aktuálne sa nám ozvala Renáta Krempaská, ktorá ďalším krajanom vo svete i nám sprostredkúva atmosféru KROJOVANÉHO PLESU…

Pocta Kamilovi Peterajovi v profilovej črte Andreja Bučka vo vysielaní Rádia SBS Slovak v Austrálii

Andrej Bučko, publicista, reportér a moderátor slovenského vysielania v austrálskom Rádiu SBS SLOVAK v Melbourne, sa každú nedeľu prihovára našim krajanom žijúcim v Austrálii a na Novom Zélande. Jeho mozaikové hodinovky sú inšpirujúce, keďže sa v publicistických formátoch, venuje nielen aktuálnym udalostiam krajanského sveta, ale aj podnetným a hlavne prínosným osobnostiam našej histórie i súčasnému dianiu na…

Za Pavlom Číčelom, charizmatickým človekom veľkého srdca, krajanom, ktorý bude veľmi chýbať Slovákom v Prahe i Českej republike

V utorok 22. septembra 2020, v prvý jesenný deň v tomto roku, náhle skonal vo veku 80 rokov Pavel Číčel, dlhoročný kurátor a správca Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe, predseda Spoločnosti Jána Kollára v ČR, člen Spoločnosti M. R. Štefánika v ČR , člen Revíznej komisie Klubu slovenskej kultúry v ČR. Slováci v Prahe…

Umelecký fotograf Vasil Stanko hosťom Slovenskej mozaiky

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu ZET, sa v jej najnovšom vydaní venuje fenoménu fotografie. K mikrofónu si pozvala VASILA STANKA, umeleckého fotografa, ktorí patrí do skupiny fotografov slovenskej „Novej vlny“.  Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu ZET v sobotu a nedeľu – 26. a 27. septembra 2020,…

V novohradskej Banke sa rozhostili slovenské ľudovky: folklórny festival Slovákov v Maďarsku napriek obmedzeniam COVID-19 na skvelej úrovni

Žijeme čudný svet, ktorý raz – majúc na zreteli „časokrok“ 2020 – budú skúmať nielen historici, ale už aj epidemiológovia, ba možno i psychiatri. Pravda, až po tom, keď raz na svetlo Božie vyjde možno aj to, akými stúpajúcimi krivkami vďaka „neviditeľnému zabijakovi“ – koronavírusu COVID-19 nás kvárila pandémia, kto z nej…

Dni slovenskej kultúry v Osijeku v pestrom programe osláv Slovákov v Chorvátsku

Aj tohto roku členovia Matice slovenskej Osijek 12. septembra  organizovali  tradičnú kultúrnu manifestáciu Dni slovenskej kultúry v Osijeku. Slávnosti sa uskutočnili na otvorenom priestore v starom meste v Osijeku v Tvrđi, na námestí Svätej Trojice. Organizátor dostal povolenie organizovať túto kultúrnu manifestáciu od Civilnej ochrany a dodržiaval pravidlá, ktoré sú nastavené v záujme ochrany zdravia počas…

Obec Jánošík: v SR ju nehľadajte, ale Slováci v Srbsku oslávili už 210. výročie založenia slovenskej dediny Jánošík!

Miestny odbor Matice slovenskej Jánošík organizoval v sobotu 12. septembra 2020  v poradí už 2. kolóniu insitných maliarov a slávnostnú Akadémiu pri príležitosti založenia dediny Jánošík. Okrúhle výročia sú udalosti slávnostné nielen v živote človeka, ale aj organizácie. Sú vhodnou príležitosťou spomínať, bilancovať, plánovať, ale tiež príležitosťou dať o sebe…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 6640x