Krajania vo svete

Životné jubileum zastihlo Annu Divičanovú v objatí permanentnej tvorivosti na prospech zveľaďovania slovenského ducha po hrdých predkoch

Ctí pokoru, pretože na Dolnej zemi to odjakživa patrí k výbave, s ktorou rodičia či starí rodičia vypravujú dietky do sveta. Z iskry v jej očiach vyžaruje ľudskosť, ktorou štedrou láskavosťou pohládza pohľadom i slovom každého, s ktorým sa pustí do reči. So starostlivosťou pre poriadok vecí neukladá iba myšlienky a motívy, ktoré nastavuje zrozumiteľne a zajedno aj…

Cena Ondreja Štefanka 2020

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Nadlaku vyzýva organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Ondreja Štefanka navrhli potenciálnych ocenených na rok 2020.  Návrhy môžu zasielať organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom…

SOVA vo Viedni s pestrou ponukou pre deti krajanov

Slovenský školský spolok SOVA vo Viedni už tradične po zimných sviatkoch a po oddychovom dovolenkovom čase prichádza s pestrou ponukou svojich aktivít a programov, v ktorých sú zahrnuté aj rozmanité vzdelávaco-poznávacie a kultúrne aktivity. V mesiacoch január a február 2020 tak budú môcť okrem „klasickej i hravej výučby slovenčiny“ navštíviť deti krajanov a ich rodičmi aj podnetné muzikálové predstavenie…

V Užhorode sa krajania nadchli tradičným XXII. Slovenským Betlehemom

V nedeľu 14. decembra 2019 v priestoroch nádherne vyzdobenej sály Zakarpatského oblastného akademického bábkového divadla BAVKA v Užhorode sa uskutočnil XXII. ročník tradičnej Oblastnej súťažnej prehliadky slovenských betlehemských hier, kolied a vinšov SLOVENSKÝ BETLEHEM 2019. Jeho organizátorom, ako i v predošlé roky, bola Kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská v Ukrajine. Na prehliadke sa zúčastnilo 12 súborov…

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku oslávila v Nadlaku 25.výročie svojho založenia

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (KVSIK) so sídlom v Nadlaku,  Rumunsko, zorganizovala v sobotu 14. decembra 2019 oslavu 25. výročia svojho založenia. Oslava sa niesla v duchu pripomenutia si významu a výsledkom práce spoločnosti za uplynulých 25 rokov činnosti a jej významu pre zachovanie a rozvoj slovenskej kultúry a jazyka na Dolnej zemi. Spoločnosť združuje…

Matica slovenská v Rijeke oslávila 25 rokov svojej činnosti, jej predsedníčka Miroslava Gržinićová prevzala Pamätnú medailu ÚSŽZ

Členovia Matice slovenskej v Rijeke si pripomenuli v stredu 3. decembra 2019 viacerými podujatiami, ktoré vyvrcholili slávnostnou kultúrno-spoločenskou akadémiou, 25. výročie vzniku Matice slovenskej v Rijeke, a teda aj mimoriadne pestré a inšpiratívne štvrťstoročie jej činnosti. Oslavná pripomienka pozostávala z niekoľkých spoločenských stretnutí a kultúrnych podujatí dokumentujúcich a potvrdzujúcich aktivity Slovákov organizovaných v centre Primorsko-goranskej župy v Chorvátskej republike. V hlavný…

Slovenské adventné tradície na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Osle

V nedeľu 8. decembra 2019 sa na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Osle konalo sviatočné adventné posedenie pre deti i dospelých na počesť Svätého Mikuláša. Podujatie bolo  príležitosťou pre slovenské rodiny žijúce v Nórsku, ale i nórskych a českých hostí, stretnúť sa v príjemnej čarovnej atmosfére adventu.  Podujatie obzvášť ocenili deti,…

Slovenskí evanjelici v Prahe pozývajú na adventné pookriatia

Čas adventu je odjakživa príznačný svojim stíšením, prípravou na príchod Spasiteľa. Predvianočné pookriatia a nastavenia príjemnosti mysle a pohody duše sú úzko späté aj s aktivitami krajanov v tomto období. V tomto roku Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe pozýva na dve podujatia s tematikou Mikuláša a Vianoc do kostola sv. Michala v Jirchářích. V piatok…

Matica slovenská v Rijeke si pripomína 25 rokov, Slováci v Chorvátsku slávia

V spolkovom krajanskom živote je štvrťstoročnica solídne jubileum. Pretože 25 rokov organizovanej činnosti na prospech kultivovania národného povedomia a utužovania kultúrnych hodnôt v krajanskom prostredí už možno prirovnať k vedomému a plnohodnotnému úsiliu  jednej generácie snažiacej sa o zotrvanie v slovenskosti za hranicami materskej domoviny. Tieto a im podobné aktivity…

Tradičné slovenské Vianoce vo Viedni aj so SĽUK-om!

S blížiacimi sa sviatkami Vianoc sa v slovenskom svete aktivizujú aj naši krajania. Je celkom pochopiteľné, že krehkosť nádeje, ktorá sa okrem iných cností a radostí spája v prečudesnom sviatku kresťanov aj s príchodom Spasiteľa, sa stáva tradičným inšpiračným motívom na ľudské zblíženia, zomknutosť a prejavy žičlivej spolupatričnosti. Týmito pozoruhodnými a vzácnymi epitetami zvýrazňujúcimi podobenstvá ľudskej dobroty…

Slováci v Melbourne chystajú piknik na Mikuláša

Už tradične sa v slovenských krajanských komunitách poslednom mesiaci kalendárneho roka množia tradičné podujatia pretkané so zvykoslovím a obyčajami, ktoré si starostlivo (zatiaľ) uchovávame a generáciami pestujeme aj v slovenskom svete. Príkladom ako utužovať vzťahy a súdržnosť Slovákov v najvzdialenejšom kúte zemegule od domoviny, sú v tomto nepochybne Slováci v Austrálii, frekvenciou spoločných podujatí najmä krajania v Melbourne. Jedna…

CERUZKY VO SVETE opäť pozývajú k čítaniu skrze najmladších Slovákov v zahraničí celé generácie krajanov

S listopadom (ak už máme obrazne a stručne definovať jesenný čas) akosi mimovoľne, ale aj prirodzene - ovplyvnení dlhšími večerami, siahame po písanom slove. Obdobie knihomoľov, ale aj tých, ktorí sa radi prehŕňajú múdrosťami rôzneho druhu v časopisoch bezrozmerného zamerania, je tu. Na radosť a povzbudenie v objavovaní užitočnosti vzdelávania najmladšej generácie našich krajanov v slovenskom…

V Turíne naši krajania prezentovali slovenský kultúrny i kulinársky kumšt

V rámci medzinárodného projektu Prezentácie štátov v Cookin’Factory Claudie Fraschini ZDRUŽENIE PRIATEĽOV SLOVENSKA MY&VY v Turíne pozvalo našich krajanov žijúcich či pôsobiacich v talianskom Turíne a blízkom okolí, ako aj ich priateľov, na COOKIN‘TOUR SLOVENSKO.  Slovenský večer s prezentáciou kultúrnych tradícií, kulinárskeho a vinárskeho umenia pod záštitou Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Taliansku a…

Pivničania laureátmi jubilejného 50. Divadelného vavrína v Starej Pazove

Záverečným ceremoniálom a udelením cien najúspešnejším jednotlivcom a súborom v nedeľu 3. novembra 2019 sa v Starej Pazove ukončila 50. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín. Pozdravy z Veľvyslanectva SR priniesol Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne SR, ktorý podotkol, že divadlo je kľúčovým pilierom kultúrnych aktivít, ale aj garantom čistoty…

Hravé obrázky Juraja Martišku v Prahe

Prezentácia slovenskej kultúry a umenia v Českej republike je nielen potvrdením vysokej úrovne kumštu vytváraného Slovákmi, ale aj skvelej skúsenosti permanentného ľudského i spoločensko-kultúrneho dialógu dvoch bratských národov, Slovákov a Čechov. V tomto kontexte vyznievajú aj aktivity Občianskeho združenia BONA FIDE, ktoré v spolupráci s Mestom Piešťany, Mestskou knižnicou mesta Piešťany, Literárnym informačným centrom a Muzeom hlavního města…

Gymnázium v Békešskej Čabe 70: Pec ako symbol návratu k hodnotám i pocty predkom

Nie je nič lepšie ako si vracať pamäť predkov skrze predmety každodennej potreby, ktoré sa stali hodnotovou súčasťou kultúry života v konkrétnom priestore a v konkrétnej komunite. Ak je reč o dolnozemských Slovákoch, potom by tieto predmety, zariadenia, náradia a náčinia vydali spolu s príbehmi, ktoré sa k nim viažu,…

Slováci v Maďarsku: Alžbeta Hollerová Račková opäť na poste predsedníčky CSSM

V pondelok 28. októbra 2019 prevzali mandáty v priestoroch Národnej verejnoprávnej univerzity v Budapešti poslanci celoštátnych národnostných samospráv. V ten istý deň sa uskutočnilo aj ustanovujúce zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM), na ktorom novozvolení poslanci zvolili za predsedníčku Alžbetu Hollerovú Račkovú. Za staronovú predsedníčku, ktorá začína…

HLAS ĽUDU – týždenník Slovákov v Srbsku, si pripomenul 75. výročie vzniku na slávnostnej akadémii v Novom Sade

Sú míľniky, ktoré nikdy nezapadnú prachom času. Naopak, čím na nich pribúdajú jubilejné roky, akoby motivačne s objavnou vervou vháňali do žíl, umu a rúk, novú energiu. Ak je reč o tlačenom slove, ktoré má v živote slovenských národnostných menšín v ich domovských štátoch v prostrediach Dolnej zeme mimoriadny, až životodarný význam, potom v kontexte 75. jubilea…

Pamätnú tabuľu Ľudovíta Štúra slávnostne odhalili Slováci v obci Storožnica na Zakarpatsku

V sobotu 9. októbra 2019 bola v obci Storožnica slávnostne odhalená pamätná tabuľa s reliéfom veľkého slovenského národovca, kodifikátora slovenského jazyka Ľudovíta Štúra. Tabuľa je umiestnená na budove kultúrneho strediska v obce Storožmica. Podujatie zorganizoval Užhorodský spolok Slovákov, organizácia, ktorá si kladie za cieľ  priblížiť slovenskej národnostnej menšine v Užhorode a jeho okolí význam dejinných…

Deň slovenských novinárov v Maďarsku v tvorivej atmosfére pod Pilíšom

Patrí sa uctiť vypovedané, oceniť napísané a pochváliť zobrazené, ak svojim myšlienkovým posolstvom a motivačným dopadom nielen informačne obohacuje, ale vytvára aj mobilizujúcu inšpiráciu tak pre priamych čitateľov, poslucháčov či divákov pohrúžených do médií slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku, ako aj pre celú slovenskú komunitu od Pilíša cez Novohrad, Zemplín až…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 6098x