Krajania vo svete

Slováci v Melbourne chystajú piknik na Mikuláša

Už tradične sa v slovenských krajanských komunitách poslednom mesiaci kalendárneho roka množia tradičné podujatia pretkané so zvykoslovím a obyčajami, ktoré si starostlivo (zatiaľ) uchovávame a generáciami pestujeme aj v slovenskom svete. Príkladom ako utužovať vzťahy a súdržnosť Slovákov v najvzdialenejšom kúte zemegule od domoviny, sú v tomto nepochybne Slováci v Austrálii, frekvenciou spoločných podujatí najmä krajania v Melbourne. Jedna…

CERUZKY VO SVETE opäť pozývajú k čítaniu skrze najmladších Slovákov v zahraničí celé generácie krajanov

S listopadom (ak už máme obrazne a stručne definovať jesenný čas) akosi mimovoľne, ale aj prirodzene - ovplyvnení dlhšími večerami, siahame po písanom slove. Obdobie knihomoľov, ale aj tých, ktorí sa radi prehŕňajú múdrosťami rôzneho druhu v časopisoch bezrozmerného zamerania, je tu. Na radosť a povzbudenie v objavovaní užitočnosti vzdelávania najmladšej generácie našich krajanov v slovenskom…

V Turíne sa prezentuje slovenský kultúrny i kulinársky kumšt

V rámci medzinárodného projektu Prezentácie štátov v Cookin’Factory Claudie Fraschini si ZDRUŽENIE PRIATEĽOV SLOVENSKA MY&VY v Turíne dovoľuje pozvať krajanov žijúcich či pôsobiacich v Taliansku na COOKIN‘TOUR SLOVENSKO. Slovenský večer s prezentáciou kultúrnych tradícií, kulinárskeho a vinárskeho umenia pod záštitou Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Taliansku a Slovenského Inštitútu v Ríme a za…

Pivničania laureátmi jubilejného 50. Divadelného vavrína v Starej Pazove

Záverečným ceremoniálom a udelením cien najúspešnejším jednotlivcom a súborom v nedeľu 3. novembra 2019 sa v Starej Pazove ukončila 50. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín. Pozdravy z Veľvyslanectva SR priniesol Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne SR, ktorý podotkol, že divadlo je kľúčovým pilierom kultúrnych aktivít, ale aj garantom čistoty…

Hravé obrázky Juraja Martišku v Prahe

Prezentácia slovenskej kultúry a umenia v Českej republike je nielen potvrdením vysokej úrovne kumštu vytváraného Slovákmi, ale aj skvelej skúsenosti permanentného ľudského i spoločensko-kultúrneho dialógu dvoch bratských národov, Slovákov a Čechov. V tomto kontexte vyznievajú aj aktivity Občianskeho združenia BONA FIDE, ktoré v spolupráci s Mestom Piešťany, Mestskou knižnicou mesta Piešťany, Literárnym informačným centrom a Muzeom hlavního města…

Gymnázium v Békešskej Čabe 70: Pec ako symbol návratu k hodnotám i pocty predkom

Nie je nič lepšie ako si vracať pamäť predkov skrze predmety každodennej potreby, ktoré sa stali hodnotovou súčasťou kultúry života v konkrétnom priestore a v konkrétnej komunite. Ak je reč o dolnozemských Slovákoch, potom by tieto predmety, zariadenia, náradia a náčinia vydali spolu s príbehmi, ktoré sa k nim viažu,…

Slováci v Maďarsku: Alžbeta Hollerová Račková opäť na poste predsedníčky CSSM

V pondelok 28. októbra 2019 prevzali mandáty v priestoroch Národnej verejnoprávnej univerzity v Budapešti poslanci celoštátnych národnostných samospráv. V ten istý deň sa uskutočnilo aj ustanovujúce zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM), na ktorom novozvolení poslanci zvolili za predsedníčku Alžbetu Hollerovú Račkovú. Za staronovú predsedníčku, ktorá začína…

HLAS ĽUDU – týždenník Slovákov v Srbsku, si pripomenul 75. výročie vzniku na slávnostnej akadémii v Novom Sade

Sú míľniky, ktoré nikdy nezapadnú prachom času. Naopak, čím na nich pribúdajú jubilejné roky, akoby motivačne s objavnou vervou vháňali do žíl, umu a rúk, novú energiu. Ak je reč o tlačenom slove, ktoré má v živote slovenských národnostných menšín v ich domovských štátoch v prostrediach Dolnej zeme mimoriadny, až životodarný význam, potom v kontexte 75. jubilea…

Pamätnú tabuľu Ľudovíta Štúra slávnostne odhalili Slováci v obci Storožnica na Zakarpatsku

V sobotu 9. októbra 2019 bola v obci Storožnica slávnostne odhalená pamätná tabuľa s reliéfom veľkého slovenského národovca, kodifikátora slovenského jazyka Ľudovíta Štúra. Tabuľa je umiestnená na budove kultúrneho strediska v obce Storožmica. Podujatie zorganizoval Užhorodský spolok Slovákov, organizácia, ktorá si kladie za cieľ  priblížiť slovenskej národnostnej menšine v Užhorode a jeho okolí význam dejinných…

Deň slovenských novinárov v Maďarsku v tvorivej atmosfére pod Pilíšom

Patrí sa uctiť vypovedané, oceniť napísané a pochváliť zobrazené, ak svojim myšlienkovým posolstvom a motivačným dopadom nielen informačne obohacuje, ale vytvára aj mobilizujúcu inšpiráciu tak pre priamych čitateľov, poslucháčov či divákov pohrúžených do médií slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku, ako aj pre celú slovenskú komunitu od Pilíša cez Novohrad, Zemplín až…

O rodine Pejačević a kultúrno-historických vzťahov Chorvátov a Slovákov

Rodina Pejačević mala významnú úlohu v politickom, spoločenskom, hospodárskom a kultúrnom živote Chorvátska počas 18., 19. a začiatkom 20. storočia, a zvlášť sa zaslúžila za vývoj Našíc a našického kraja. Rodina Pejačiević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov – taký je názov výstavy Slovenského kultúrneho centra Našice a Vlastivedného múzea…

Seredné na Ukrajine v krajanskej atmosfére Slovenskej veselice 2019

V obci Seredné v Zakarpatskej oblasti sa v nedeľu 22. septembra 2019 uskutočnila tradičná slávnosť slovenského ľudového umenia Slovenská veselica 2019 – vrcholné podujatie zakarpatských Slovákov. Hlavným organizátorom podujatia, podobne ako aj v predošlých rokoch, bola Kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská v Ukrajine v spolupráci so Zakarpatskou oblastnou štátnou administratívou, obecným úradom v Serednom a inými inštitúciami. Podujatie sa…

Vo víre tanca Slovákov v Maďarsku v dolnozemskom Sarvaši

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku usporiada v sobotu 12. októbra 2019 v Sarvaši Celoštátnu kvalifikačnú prehliadku slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov „Vo víre tanca”. V rámci podujatia, ako informuje Katarína Király, riaditeľka  Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM),  organizuje ÚKSM stretnutie vedúcich umeleckých kolektívov, aby spoločne prediskutovali možnosti rozvoja a uchovávania našej tanečnej kultúry po roku…

Deň slovenských novinárov v Maďarsku oslavne aj pracovne v Mlynkoch

Ak je niečo elixírom, životobudičom, motiváciou a zajedno aj láskavým pohladením pre zveľaďovanie slovenskosti v krajanských prostrediach nášho slovenského sveta, okrem džavotu detí a lúskania slovenskej abecedy v školách, potechy kultúrnych, najmä folkloristických činov ako pocty dedičstvu predkov či ponorenia sa do riadkov "odprášených"  literárnych dokumentov i živej beletrie a…

Slováci z Chorvátska prezentujú vo Viedni vzťahy Chorvátov a Slovákov výstavou o rodine Pejačevićovcov

Slovenské kultúrne centrum Našice, ktoré svoje aktivity koordinuje a rozvíja v organizačnom začlenení Zväzu Slovákov v Chorvátsku, sa prejavuje nielen v domovskom štáte našich krajanov, ale aj mimo jeho územia. Už viacero pozoruhodných podujatí vrátane umeleckých výstav či historicko-dokumentárnych prezentácií v ostatných rokoch uskutočnila spomínaná inštitúcia na Slovensku – a to nielen v Bratislave, ale aj v iných…

Slovač v Maďarsku v Číve: 320 rokov pod Pilíšom!

Sériou podujatí oslávili v Číve pod pilíšskymi kopcami 320 rokov od príchodu Slovákov a založenia obce. Jubileum si pripomínali od piatku do nedele, od 13. do 15. septembra 2019. V piatok nielen slávnostne odovzdali zrekonštruovaný Osvetový dom Bélu Kálmánfiho, ale aj Slovenská národnostná samospráva prezentovala svoju 25-ročnú záslužnú činnosť. V sobotu dopoludnia sa…

SLOVENSKÉ ZVESTI v Melbourne o živote krajanov v austrálskej Viktórii

Krajanské médiá - v štátoch západnej Európy a v zámorí najmä tlač a časopisecká slovotvorba - nesú v sebe dôležité posolstvá. Okrem kľúčového informačného aspektu je nemenej dôležitá aj oblasť samotného jazyka. Veď jednou z podstatných úloh médií, najmä tlačených, je približovanie slovenského jazyka všetkým generáciám krajanov najmä v tých komunitách, v ktorých sa dennodenne…

Revitalizácia ZŠ M. Tita v Padine aj s podporou ÚSŽZ zlepší podmienky výučby detí a žiakov v najslovenskejšej obci v Srbsku

ZŠ M.Tita v Padine je so 410  žiakmi najväčšou slovenskou školou v zahraničí,  v prostredí, kde žijú Slováci. Celý vyučovací proces  sa realizuje v slovenskom jazyku. Základná budova školy bola postavená v roku 1966, súčasný stav budovy nevyhovuje technickým normám ani hygienickým požiadavkám. Taktiež stav vybavenia v triedach a kabinetoch neumožňuje vytvoriť kvalitné…

Za Vieroslavou Tímárovou, pedagogickou odborníčkou, vnímavou podporovateľkou slovenskosti v prostrediach krajanov v Rumunsku

V piatok 23. augusta 2019 Slovákov v Rumunsku, kolegov - pedagógov, ako aj spolkové, vedecké a literárne inštitúcie  slovenskej národnostnej menšiny v Rumunsku po ťažkej chorobe navždy opustila odborná inšpektorka Vieroslava TÍMÁROVÁ. Naši krajania od Nadlaku cez Bihor, Temešvár až po Bukurešť, ale aj kolegovia a priatelia z materského Slovenska, ktorí mali česť a príležitosť v pani…

Slováci v Poľsku na prvom národnom výstupe na Babiu horu

Babia hora vždy bola miestom, ktoré poskytovalo ochranu i neistotu, trvácnosť i nestálosť, materiálnu i duchovnú oporu. K nej sa utiekali naši predkovia, aby tu našli svoju obživu, novú silu a energiu vlievajúcu sa do žíl spolu so životodarným kyslíkom, ako aj úkryt v časoch, keď im bolo najhoršie a fakticky už nemali okrem svojej hrdosti čo…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 5995x