Krajania vo svete

Skvostná prehliadka folkloristiky a tradícií Slovákov v Poľsku: jubilejné 25. Fašiangy - Ostatki v Krempachoch

Spišská obec Krempachy počas druhého februárového víkendu ožila slovenským slovom, spevom, hudbou i tancami. Do miestneho kultúrneho domu totiž už po dvadsiaty piaty krát zavítali Fašiangy-Ostatki – dvojdňová súťažná prehliadka slovenských umeleckých zoskupení a jednotlivcov pôsobiacich v Poľsku, ktorú organizuje miestna skupina Spolku Slovákov v Krempachoch v spolupráci s Ústredným výborom…

Opustili nás Jozef Valihora a Ján Struhár, významné osobnosti vedeckého, literárno-publicistického a žurnalistického života Slovákov vo Vojvodine

Až v skľučujúcej atmosfére, v akej sa ocitla nielen už celá Európa, ba celá planéta, predsa len život pokračuje,  ide ďalej. Musí. Taký je totiž fundamentálny zákon nášho prežitia. Napriek tomu aj zo slovenského krajanského zahraničia, žiaľ, v ostatnom čase pribúdajú smutné zvesti o odchodoch do večnosti známych, vzácnych a…

Ladislav Petro, zanietený a obetavý aktivista Slovákov v Maďarsku, dlhoročný a fundovaný pedagóg a bývalý riaditeľ slovenskej školy v Budapešti, odišiel do večnosti

Slováci v Maďarsku prežívajú trúchlivé dni. Ešte sa nestihli v bôli rozlúčiť s Alexandrom „Šaňom“ Kormošom, básnikom a svojráznou osobnosťou slovenskej kultúry v Maďarsku (pohreb sa koná v stredu popoludní 25. marca v Santove), a už nás z Budapešti zastihla ďalšia smutná zvesť. Ako uvádzajú Ľudové noviny, týždenník Slovákov v Maďarsku, na svojom portáli luno.hu, „po dlho trvajúcej zákernej chorobe…

Prestížne ocenenie Ondrejovi Csasztvanovi, riaditeľovi Cervinus Teátrum v Sarvaši, z rúk prezidenta Maďarska Jánosa Ádera

Prezident Maďarska János Áder pri príležitosti štátneho sviatku odovzdal v nedeľu 15. marca 2020 ONDREJOVI CSASZTVANOVI, riaditeľovi Neziskovej umeleckej s. r. o. Cervinus Teátrum v Sarvaši, Cenu Maďarského zlatého záslužného kríža občianskeho radu ako uznanie jeho výnimočnej práce v pozícii vedúceho inštitúcie a za výsledky dosiahnuté na poli zachovávania maďarských a slovenských…

Slovenské ZVESTI z Melbournu oslovujú krajanov v Austrálii

Opodstatnenosť vydávania krajanskej tlače je nespochybniteľná aj v čase, keď mediálno-komunikačnému svetu si nárokujú vládnuť a udávať tón najmä pohotovejšie, priam bleskurýchle elektronické a internetové médiá. Aj preto dobrou správou pre tých, ktorí to radi klasicky - v papierových novinách či časopise, Slováci žijúci v zahraničí, dbajúci o rozvíjanie chvályhodnej…

Do večnosti odišiel Alexander Kormoš, básnik a pevec hĺbavej autenticity Slovače v Maďarsku pod Pilíšom

Sú zvesti ktoré, hoci sa na ich definitívnu trúchlivosť človek hoci aj mentálne podvedome nachystá, predsa ho rania, zaskočia, zarmútia. Vari iba pred pár týždňami mi v jednej z našich pravidelných telefónnych dišpút na linke Bratislava - Mlynky skrz-naskrz o všetkom, čím Slovač  Maďarsku žije, dýcha a borí sa, Imriško…

Pocta Výskumnému ústavu Slovákov v Maďarsku v Békešskej Čabe pri príležitosti 30. jubilea jeho záslužnej činnosti

Skúmať, monitorovať a spracúvať históriu, jazyk a kultúrnu antropológiu Slovákov v Maďarsku, upevňovať, zachovávať a ďalej reprodukovať slovenské národné povedomie slovenskej minority žijúcej v Maďarsku. S týmito pohnútkami a motiváciou vznikol pred tromi desaťročiami v Békešskej Čabe Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. Vo svojom nemennom sídle počas tohto obdobia rukolapne (najmä vedecko-bádateľskou a výskumnou činnosťou v teréne, materializovaním získaných poznatkov v množstve…

Šimon a Juda v Mlynkoch sa lúčili s fašiangami

Poslednú fašiangovú nedeľu veriacich Mlynčanov pod Pilíšom aj v tomto roku čakalo už tradičné prekvapenie, keď vychádzali z kostola po omši. Pred kostolom bol voz plný muzikantov a na veselú slovenskú hudbu za vozom tancovali Šimon a Juda, symbolizujúci posledný tanečný pár, ktorý sa svojím tancom lúči s fašiangami. Vozenie…

Prezentácia výstavy a značky GOOD IDEA SLOVAKIA na MTT Vroclav

Slovenský inštitút vo Varšave zorganizoval prezentáciu výstavy a značky GOOD IDEA SLOVAKIA na Medzinárodnom turistickom veľtrhu MTT Vroclav. Veľtrh sa konal od 28. februára do 1. marca 2020 v priestoroch štadióna mesta Vroclav. Počas medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu mala svoje miesto aj expozícia Slovenskej republiky. Slovenských vystavovateľov pod záštitou Ministerstva dopravy…

Prezentácia práce slovenského archeologického tímu v Kuvajte

Zastupiteľský úrad SR v Kuvajte zorganizoval dňa 21.2. pre Slovákov žijúcich v Kuvajte a českú komunitu spoločenské podujatie spojené s výletom na ostrov Fajlaka, kde v súčasnosti pôsobí výskumný tím Archeologického ústavu SAV Nitra pod vedením riaditeľa ústavu doc. PhDr. Mateja Ruttkaya, CSc. Skupina 71 Slovákov a Čechov mala možnosť…

Pocta jubileám: storočnicu Čabianskeho kalendára a Národného kalendára si dolnozemci a hostia pripomenuli v Békešskej Čabe

V jubilejnom výročnom roku vzniku dvoch najstarších ročeniek - 100. výročia prvého vyjdenia Čabianskeho kalendára (1920 - prvým vydavateľom bol čabiansky evanjelický farár Ľudovít Samuel Szeberényi) a 100. výročie Národného kalendára (1920 - prvým editorom bol v Báčskom Petrovci Samuel Štark, tamojší evanjelický farár a neskôr biskup), sa v Dome…

Veľvyslanec SR v Chorvátsku Peter Susko v Slovenskom kultúrnom centre Našice

Slovenské kultúrne centrum Našice po prvý raz navštívili veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku Peter Susko a konzulka Linda Karašová. Keďže sa rekonštrukcia objektu vo vlastníctve Zväzu Slovákov, a ktorý používa Slovenské kultúrne centrum Našice, blíži ku koncu, nastal čas na konkrétnu spoluprácu na vzdelávacích a kultúrnych programoch, čo bolo nosnou…

Chorvátski pedagógovia slovenského jazyka na pracovnom stretnutí

Prvé pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka v roku 2020 sa uskutočnilo v sobotu 8. februára v Osijeku. Na stretnutí sa v prítomnosti Andriju Kurica, školského dozorcu – poradcu pre výučbu slovenského materinského jazyka a Sandry Kraljovej Vukšićovej, riaditeľky Slovenského kultúrneho centra Našice, stretli učitelia slovenského jazyka, ktorí pôsobia v Chorvátsku na základných a stredných…

Krajania v Chorvátsku sa na pôde ZÚ SR v Záhrebe stretli s Oľgou Nachtmannovou, štátnou tajomníčkou rezortu školstva SR

V rámci programu polročného predsedníctva Chorvátskej republiky v Rade EÚ sa v Záhrebe v dňoch 3.-4. februára 2020 uskutočnilo „Neformálne stretnutie ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť – Veda“ (Informal Meeting of ministers responsible for Competitiveness – Research). Delegáciu Slovenskej republiky na uvedenom rokovaní viedla Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej…

SOVA vo Viedni s pestrou jarnou ponukou pre deti krajanov

Slovenský školský spolok SOVA vo Viedni už tradične po zimných mesiacoch prichádza s pestrou ponukou svojich aktivít a programov aj na vytúženú jar. V programe na mesiace marec – apríl 2020 sú zahrnuté aj rozmanité vzdelávaco-poznávacie a kultúrne aktivity, pričom pre všetkých bude akiste ťahákom celodenný zájazd do Bratislavy 25. apríla spojený s baletným predstavením…

Storočnicu Čabianskeho kalendára a Národného kalendára si dolnozemci pripomenú v Békešskej Čabe, jednom z kľúčových centier slovenskosti vo svete

Patrí sa pripomínať hrdú históriu, ktorú písali naši predkovia v priestranstvách, ktorým dnes prislúcha prívlastok „slovenské zahraničie.“ Jeho spätosť,  neoddeliteľná priľnavosť až súzvuk so všetkým, čo je nám najvzácnejšie v našej domovine pod Tatrami, najmä vďaka nášmu spoločnému materinskému jazyku – slovenčine, ktorá nás napriek nie vždy priaznivým dejinným míľnikom stále zjednocuje…

Slováci v Poľsku sa v Krempachoch zídu na jubilejných 25. Ostatkoch - Fašiangoch

V spolupráci s Miestnou skupinou Spolku Slovákov v Krempachoch organizuje SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU  počas víkendu 8.-9. februára 2020 tradičné podujatie Ostatki – Fašiangy. Ide o jubilejný 25. ročník krásneho a v slovenskej krajanskej zomknutosti podnetného podujatia, na ktoré v mene celého Spolku Slovákov v Poľsku úprimne pozýva jeho generálny tajomník Ľudomír Molitoris. Počas obľúbenej akcie…

Krajanov v Poľsku opäť osloví Radio Krakow v slovenčine!

S potešiteľnou správou sa na nás obrátila naša novinárska kolegyňa Agáta Jendrzejczyková z Poľska, šéfredaktorka mesačníka ŽIVOT, ktorý vydáva Spolok Slovákov v Poľsku. Inak aj členka Komisie pre médiá a vydavateľskú činnosť Slovákov žijúcich v zahraničí, je sama nadšená opätovným návratom slovenského vysielania Radia Krakow. „Úprimne sa tešíme z obnovenia rozhlasového vysielania slovenskej relácie na…

Životné jubileum zastihlo Annu Divičanovú v objatí permanentnej tvorivosti na prospech zveľaďovania slovenského ducha po hrdých predkoch

Ctí pokoru, pretože na Dolnej zemi to odjakživa patrí k výbave, s ktorou rodičia či starí rodičia vypravujú dietky do sveta. Z iskry v jej očiach vyžaruje ľudskosť, ktorou štedrou láskavosťou pohládza pohľadom i slovom každého, s ktorým sa pustí do reči. So starostlivosťou pre poriadok vecí neukladá iba myšlienky a motívy, ktoré nastavuje zrozumiteľne a zajedno aj…

Cena Ondreja Štefanka 2020

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Nadlaku vyzýva organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Ondreja Štefanka navrhli potenciálnych ocenených na rok 2020.  Návrhy môžu zasielať organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 6237x