Krajania vo svete

Slovač v Maďarsku v Číve: 320 rokov pod Pilíšom!

Sériou podujatí oslávili v Číve pod pilíšskymi kopcami 320 rokov od príchodu Slovákov a založenia obce. Jubileum si pripomínali od piatku do nedele, od 13. do 15. septembra 2019. V piatok nielen slávnostne odovzdali zrekonštruovaný Osvetový dom Bélu Kálmánfiho, ale aj Slovenská národnostná samospráva prezentovala svoju 25-ročnú záslužnú činnosť. V sobotu dopoludnia sa…

SLOVENSKÉ ZVESTI v Melbourne o živote krajanov v austrálskej Viktórii

Krajanské médiá - v štátoch západnej Európy a v zámorí najmä tlač a časopisecká slovotvorba - nesú v sebe dôležité posolstvá. Okrem kľúčového informačného aspektu je nemenej dôležitá aj oblasť samotného jazyka. Veď jednou z podstatných úloh médií, najmä tlačených, je približovanie slovenského jazyka všetkým generáciám krajanov najmä v tých komunitách, v ktorých sa dennodenne…

Revitalizácia ZŠ M. Tita v Padine aj s podporou ÚSŽZ zlepší podmienky výučby detí a žiakov v najslovenskejšej obci v Srbsku

ZŠ M.Tita v Padine je so 410  žiakmi najväčšou slovenskou školou v zahraničí,  v prostredí, kde žijú Slováci. Celý vyučovací proces  sa realizuje v slovenskom jazyku. Základná budova školy bola postavená v roku 1966, súčasný stav budovy nevyhovuje technickým normám ani hygienickým požiadavkám. Taktiež stav vybavenia v triedach a kabinetoch neumožňuje vytvoriť kvalitné…

Za Vieroslavou Tímárovou, pedagogickou odborníčkou, vnímavou podporovateľkou slovenskosti v prostrediach krajanov v Rumunsku

V piatok 23. augusta 2019 Slovákov v Rumunsku, kolegov - pedagógov, ako aj spolkové, vedecké a literárne inštitúcie  slovenskej národnostnej menšiny v Rumunsku po ťažkej chorobe navždy opustila odborná inšpektorka Vieroslava TÍMÁROVÁ. Naši krajania od Nadlaku cez Bihor, Temešvár až po Bukurešť, ale aj kolegovia a priatelia z materského Slovenska, ktorí mali česť a príležitosť v pani…

Slováci v Poľsku na prvom národnom výstupe na Babiu horu

Babia hora vždy bola miestom, ktoré poskytovalo ochranu i neistotu, trvácnosť i nestálosť, materiálnu i duchovnú oporu. K nej sa utiekali naši predkovia, aby tu našli svoju obživu, novú silu a energiu vlievajúcu sa do žíl spolu so životodarným kyslíkom, ako aj úkryt v časoch, keď im bolo najhoršie a fakticky už nemali okrem svojej hrdosti čo…

Slováci v Chorvátsku na 20. ročníku Večera polesňakov v Markovci Našickom

Matica slovenská v Markovci  Našickom s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Rady pre národnostné menšiny Chorvátska a Mesta Našice usporiadala v sobotu 14. septembra 2019 v kultúrnom centre Drevenica tradičný, jubilejný 20. Večer polesňakov. Významné a originálne krajanské podujatie kolorované autentickou slovenskou folkloristikou (kľúčový organizačný i programový podiel na seba zobral jeden z…

Krajania v Melbourne prejavujú úctu k svojim seniorom

Je príjemné, ak sa mladšie generácie našich krajanov vo svete dokážu v záujme vzájomného rešpektu a spolupatričnosti prejaviť a s patričnou pozornosťou dokážu vnímať značnú časť tých Slovákov, ktorí svoju obetavosť, energiu, prostriedky  aj čas s dobre mienenými motívmi položili na oltár rozvíjania slovenskosti v zahraničí. Príbehy jednotlivých krajanských komunít iba potvrdzujú historicko-kultúrny a sociálno-spoločenský kontext poznania,…

Mnohotvárnosť portrétov Pavla Čániho prezentuje výstava v Novom Sade

Prvú tematickú výstavu podobizní akademického grafika a maliara Pavla Čániho otvorili v stredu 7. augusta vo večerných hodinách v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade. Výstava Portréty zahrňuje olejomaľby, na ktorých autor sportrétoval osobnosti verejného a kultúrneho života vojvodinských Slovákov a svojich rodinných príslušníkov.  O podujatí informuje na portáli týždenníka Slovákov v Srbsku Hlas ľudu…

Český a slovenský festival hudby a jedla v Detroite

V dňoch 20. A 21. Júla 2019 sa v Detroite konal český a slovenský festival hudby a jedla organizovaný miestnym kultúrnym centrom Sokol Detroit. Návštevníci sa mohli oboznámiť s tradičnými českými a slovenskými jedlami, kúpiť si drobné suveníry a aj si zatancovať zaspievať pri živej dychovke, ktorá zahrala české a slovenské piesne. Sokol Detroit je nezisková organizácia, člen Severovýchodného…

Do večnosti odišiel Pavel Pop, jedinečný výtvarník a skvelý človek v umeleckej rodine vojvodinských Slovákov v Srbsku

Bolestná zvesť prišla od našich krajanov v Srbsku. Vo štvrtok 4. júla 2019 v raňajších hodinách v Novom Sade skonal vo veku 70 rokov po ťažkej chorobe Pavel Pop (1.12.1948 - 4.7.2019), akademický maliar a grafik, rodák zo Starej Pazovy. V jeho osobnostnom rozmere, najmä však v umeleckom výtvarno-filozofickom prejave…

Slováci v Zakarpatsku odhalili M. R. Štefánikovi pamätnú tabuľu v obci Huta na Ukrajine

Vo štvrtok 27. júna 2019 odhalili Slováci žijúci v Zakarpatsku na Ukrajine pamätnú tabuľu venovanú jednej z najvýznamnejších osobností slovenských národných dejín - generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.  Pamätná tabuľa je umiestnená na budove miestneho kultúrneho strediska v obci Huta v okrese Užhorod. Podujatie zorganizoval Užhorodský spolok Slovákov pod vedením  predsedu Ivana Latka, ktorý už  niekoľko rokov…

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v Prahe medzi krajanmi

Už tradične prvá zahraničná cesta každého nového prezidenta Slovenskej republiky vedie do stovežatej Prahy. Kedysi "matka československých miest" si túto poctu vyslúžila od slovenských hláv štátu ako prejav spolupatričnosti Slovákov, Čechov a Moravanov v kedysi spoločnom štátnom zväzku. Prímer svojich mužských predchodcov zachovala aj prvá žena v Grasalkovičom paláci v…

Krajania v Melbourne poctia Deň zahraničných Slovákov pripomienkou

Už tradične sa organizovane aj spontánne pripájajú k pripomienke Pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí aj naši krajania v rozmanitých komunitách. Slováci v austrálskej Viktórii, ktorí sa na významných podujatiach spoločne stretávajú zásluhou Združenia austrálskych Slovákov vo Viktórii, si sviatok všetkých krajanov, ako aj ich rodinných príslušníkov a priateľov na Slovensku, v ich bývalej vlasti, priblížia…

Slováci v Maďarsku precítili v Jači hrdosť na slovenskosť zdedenú po predkoch

Tradične začiatkom júla, takmer v splynutí s Dňom zahraničných Slovákov, ktorý me si pripomenuli piatok 5. júla na Slovensku i v celom krajanskom svete, naši krajania pod pravým brehom Dunaja si každoročne celoštátnymi oslavami Dňa Slovákov v Maďarsku priblížili nielen kresťanské posolstvo Cyrila a Metoda, ale prejaviac vďaku svojim predkom za to,…

SLOVENSKÉ ZVESTI v Melbourne tvorivo aj informačne o živote krajanov v austrálskej Viktórii

Krajanské médiá - v štátoch západnej Európy a v zámorí najmä tlač a časopisecká slovotvorba - nesú v sebe dôležité posolstvá. Okrem kľúčového informačného aspektu je nemenej dôležitá aj oblasť samotného jazyka. Veď jednou z podstatných úloh médií, najmä tlačených, je približovanie slovenského jazyka všetkým generáciám krajanov najmä v tých komunitách, v ktorých sa dennodenne…

Budapeštianska slovenská škola oslávila 70 rokov jazykového, vzdelanostného a národno-vlasteneckého sebauvedomovania sa Slovákov v Maďarsku

Za prítomnosti predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbety Hollerovej Račkovej, hovorcu slovenskej národnosti v maďarskom parlamente Antona Paulika, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Jána Varša, veľvyslanca Slovenskej republiky Pavla Hamžíka, štátneho tajomníka rezortu ľudských zdrojov Zoltána Fürjesa, riaditeľky Slovenského inštitútu v Budapešti Ildikó Siposovej a ďalších významných reprezentantov…

K 70. výročiu slovenskej školy v Slovenskom Komlóši Strieborná pamätná plaketa Miroslava Lajčáka, šéfa diplomacie SR

Na Komlóši zasvietilo slniečko..., spieva sa v komlóšskej ľudovej piesni. Bol to zároveň aj názov galaprogramu, ktorým oslavovali v piatok 17. mája 2019 terajší, aj bývalí žiaci a, pravdaže, pedagógovia sedemdesiate výročie založenia Slovenskej dvojjazyčnej školy v Slovenskom Komlóši. Oslava tiež odštartovala vzdanie holdu ďalším slovenským školám v Madarsku, ktoré sa tohto…

Deň Petrovca - symbol slovenskosti, aj nádej na zblíženie a nastolenie novej súdržnosti Slovákov v Srbsku

Nie je zmyslom avíza sviatku nielen Petrovčanov, ale prakticky všetkých Slovákov v srbskej Vojvodine, ba aj ďalších spriaznených dolnozemských prostredí z Maďarska, Rumunska či Chorvátska, polemizovať hoci o tom, ktoré z najtradičnejších centier slovenskej Dolnej zeme sú tou "ozajstnou matkou slovenských dolnozemských miest". Pretože, ak by sme sa v tom najlepšom…

Pocta a poklona Viere Benkovej, jubilujúcej pevkyne slovenského slova, citu a ľudských zblížení v Báčskom Petrovci

V pondelok večer 13. mája 2019 Spolok petrovských žien prichystal vo svojom spolku posedenie s poetkou a spisovateľkou Vierou Benkovou. Ani silný lejak, ktorý sa spustil, neodradil hojnú návštevu večierka. Petrovské spolkárky radi vítajú hostí. Aj spisovateľku Vieru Benkovú radi vítajú. Nielen vtedy, keď jej tlačou vyjde nejaká nová kniha, ale aj…

Tri generácie Kňazovicovcov vystavujú insitné diela v Slovenskom inštitúte v Budapešti

Slovenský inštitút v Budapešti (SI), Slovenské národné múzeum – Historické múzeum v Bratislave a Galéria insitného umenia v Kovačici (GIU) pripravili na Rákócziho triede č. 15 zaujímavú výstavu malieb troch generácií Kňazovicovcov. O vernisáži výstavy informuje slovom i obrazom na portáli Ľudových novín - www.luno.hu reportér Zlatko Papuček. Z trojice insitných maliarov z Kovačice bola v utorok 7. mája na vernisáži…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 5879x