Poverený vedením ÚSŽZ

hlavná foto

 

 

 

 

 

PhDr. Peter Prochácka

Osobné údaje:

Rok narodenia: 1956
Národnosť: slovenská
Ženatý, dve dcéry a jeden syn

Pôsobenie a vzdelanie:

PhDr. Peter Prochácka je absolventom sociológie na FF UK v Bratislave, absolvoval aj Katedru jazykov SAV. Postupne pôsobil na Ústave filozofie a sociológie SAV ako asistent  a následne ako výskumný pracovník vo viacerých inštitúciách a ústavoch.

Od roku 1990 pôsobil ako poradca v Národnej rade Slovenskej republiky, od roku 1992 sa jeho profesijná činnosť spája s diplomaciou. V rokoch 1992-1996 pôsobil P. Prochácka na Ministerstve zahraničných vecí SR vo funkcii riaditeľa Odboru kultúrnych vzťahov a krajanov a neskôr vo funkcii riaditeľa Odboru ľudských práv.  Tento post zastával opakovane v rokoch 2000-2004, kým v rokoch 1996-2000 pôsobil ako prvý tajomník a zástupca veľvyslanca v Stálej misii SR pri OSN v Ženeve.

V rokoch 2004-2009 zastával Peter Prochácka post veľvyslanca SR v Austrálii s pôsobnosťou na Novom Zélande, Fidži a Papue Novej Guiney. Po návrate z diplomatickej misie pôsobil v rokoch 2009-2012 na Odbore ľudských práv Ministerstva zahraničných vecí SR, kde zúročoval svoje doterajšie skúsenosti na poli diplomacie a medzinárodných vzťahov na rôznych postoch vrátane riaditeľa odboru. Zároveň v rokoch 2010-2012 bol vedúcim delegácie SR na medzinárodnom fóre v rámci Pracovnej skupiny pre vzdelávanie, pripomínanie si a výskum holokaustu.

Vláda Slovenskej republiky na svojom 66. zasadnutí 3. júla 2013 menovala Petra Prochácku do funkcie podpredsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s účinnosťou od 1. augusta 2013. Na zasadnutí vlády SR 1. júla 2020 bol vymenovaný za povereného vedením Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Peter Prochácka využíva vo svojej pracovnej činnosti aktívnu znalosť anglického a nemeckého jazyka, dohovorí sa aj v ruštine. Je človekom všestranných voľnočasových záujmov, z ktorých ale uprednostňuje literatúru, klasickú hudbu a aktívny oddych pri rôznych druhoch športu. Zároveň je veľkým vyznávačom turistky a slovenskej prírody.

Počet zobrazení: 13720x