Predseda úradu

hlavná foto

 

 

 

 

JUDr. Ján Varšo, CSc.

 

Osobné údaje:
Dátum narodenia: 19. 5. 1951
Národnosť: slovenská
Ženatý, dve dcéry

Pôsobenie a vzdelanie:
od 1. októbra 2015  predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Bratislava
2011 – 2015 Veľvyslanectvo SR v Srbskej republike, Belehrad, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR
2007 – 2011  Ministerstvo zahraničných vecí SR, Bratislava, riaditeľ Odboru pre OSN a medzinárodné organizácie systému OSN
2002 – 2007 Veľvyslanectvo SR v Cyperskej republike, Nikózia, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
1999 – 2002  Ministerstvo zahraničných vecí SR, Bratislava, generálny riaditeľ Sekcie medzinárodno-právnej a konzulárnej
1997 – 1998  Stála misia SR pri OSN v New Yorku, New York, vedúci misie
1996 – 1999  Stála misia SR pri OSN v New Yorku, New York, právny poradca, zástupca stáleho predstaviteľa SR pri OSN
1994 – 1996  Ministerstvo zahraničných vecí SR, Bratislava, generálny riaditeľ Sekcie medzinárodno-právnej a konzulárnej
1993 – 1994  Stála misia SR pri EÚ, NATO a Západoeurópskej únie, Brusel, vedúci misie a chargé d´affaires Veľvyslanectva SR v Belgickom kráľovstve a Luxembursku
1991 – 1992  Veľvyslanectvo ČSFR v Belgickom kráľovstve, Brusel, zástupca veľvyslanca
1987 – 1991  Federálne ministerstvo zahraničných vecí ČSSR /ČSFR, Praha, generálny sekretariát, riaditeľ legislatívneho oddelenia
1975 – 1987  Právnická fakulta UPJŠ Košice – Katedra medzinárodného práva a politiky, asistent
1970 – 1975  Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice, študent
1966 – 1969  Stredná všeobecno-vzdelávacia škola, Kežmarok, študent

Jazykové znalosti:
francúzština, angličtina, ruština

 

Počet zobrazení: 13414x