Stála konferencia 2002 - Fotoarchív

Business Forum

SK2002_1
Z rokovania Business Fóra

SK2002_2
PETER BRŇO (štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR), CLAUDE BALÁŽ, JÁN JURSA (riaditeľ Odboru medzinárodných ekonomických organizácii MZV SR)

1. rokovací deň

SK2002_3
RUDOLF SCHUSTER
prezident SR

SK2002_4
ĽUBOMÍR FOGAŠ
podpredseda vlády SR pre legislatívu

SK2002_5
CLAUDE BALÁŽ
splnomocnenec vlády SR pre zahraničných Slovákov

SK2002_6
ĽUBO ROMAN
predseda Bratislavského samosprávneho kraja

SK2002_7
JOZEF MARKUŠ
predseda Matice slovenskej

SK2002_8
JÁN SOKOL
arcibiskup trnavský a metropolita katolíckej cirkvi v SR

SK2002_9
ĽUBOMÍR FOGAŠ, DUŠAN KLIMO

SK2002_10
MILAN GACÍK (štátny tajomník MK SR), JAROSLAV CHLEBO (štátny tajomník MZV SR), PETER WEISS (predseda zahraničného výboru NR SR)

2. rokovací deň
Z rokovania sekcií

SK2002_11
Sekcia organizačná a legislatívno-právna

SK2002_12
Sekcia kultúrneho dedičstva a umenia

SK2002_13
Sekcia vedy, školstva, mládeže a športu

SK2002_14
Sekcia mediálna, informačná a edičná

SK2002_15
Sekcia vzťahov a spolupráce medzi SR a slovenským zahraničím

Z rokovania Mandátovej a Návrhovej komisie

SK2002_16
DUŠAN KLIMO (Nemecko), VALÉRIA COMPERNOLLE (Belgicko), JOZEF HAJNIŠ (Ukrajina), JÁN FUZIK (Maďarsko)   

SK2002_17
PETER LIPTÁK (ČR), ARISTID ZELENAY (Švajčiarsko), DUŠAN DAUČÍK (Švédsko), PAVOL HLÁSNIK (Rumunsko)

SK2002_18
VLADIMÍR SKALSKÝ (ČR), JÁN HANÍK (Juhoslávia)

SK2002_19
MILAN ČUBA (USA), PETER LIPTÁK, ARISTID ZELENAY

SK2002_20
Predsednícky stôl

SK2002_21
Z rokovania o stanovách

SK2002_22
MILAN GACÍK, STANISLAV MIČEV (zástupca Združenia nezávislých expertov)

SK2002_23
Tlačová konferencia. CLAUDE BALÁŽ, ĽUBOMÍR FOGAŠ, DUŠAN KLIMO (predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí), JURAJ ČERVENÁK (podpredseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí)

 


Počet zobrazení: 2145x