Informácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí o vydaných osvedčeniach

Informácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí o vydaných osvedčeniach Slováka žijúceho v zahraničí

Táto forma informácie o vydaných osvedčeniach Slováka žijúceho v zahraničí sa vzťahuje len pre žiadateľov, ktorí v žiadosti uviedli, že si vydané osvedčenie prevezmú osobne na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Palisády 29/A, 817 80 Bratislava 15.

Informácie o vydaných osvedčeniach Slováka žijúceho v zahraničí pre žiadateľov, ktorí v žiadosti o vydanie osvedčenia uviedli, že si žiadajú doručiť vydané osvedčenie prostredníctvom ZÚ SR/GK SR podá príslušný ZÚ SR/GK SR v zahraničí.


Archív vydaných osvedčení r. 2019 Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je TU:

Archív vydaných osvedčení r. 2018 Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je TU:

Archív vydaných osvedčení r. 2017 Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je TU:

Archív vydaných osvedčení do r. 2016 Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je TU:

Vydané „osvedčenie“ – číslo žiadosti:

2. týždeň

18108/19 (073222-KOCS-42)
18369/19 (039797-UAKO-404)
18370/19 (039797 UAKO-405)
18381/19 (039797-UAKO-407)
18390/19                                        
18393/19
18395/19 (073222-KOCS-27)
18396/19 (073222-KOCS-28)
18397/19 (073222-KOCS-29)
18398/19 (073222-KOCS-30)
18399/19 (073222-KOCS-31)
18400/19 (073222-KOCS-34)
18401/19 (073222-KOCS-35)
18404/19 (073222-KOCS-38)
18403/19 (073222-KOCS-37)
18405/19 (073222-KOCS-39)
18406/19 (073222-KOCS-41)
18407/19 (073222.KOCS-40)
18409/19 (073222-KOCS-44)
18412/19
18413/19
18414/19
18415/19
18416/19
18417/19
18420/19
18421/19
18422/19
18423/19 (073222-KOCS-43)
18425/19 (073222-KOCS-46)
18426/19 (073222-KOCS-47)
18427/19 (073222-KOCS-48)
18428/19 (073222-KOCS-49)
18429/19 (073222-KOCS-50)
18430/19

 

Počet zobrazení: 53946x