Informácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí o vydaných osvedčeniach

OZNAM

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí („úrad“) s ohľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s výskytom koronavírusu  a z dôvodu prijatých preventívnych opatrení  na zamedzenie šírenia prípadnej nákazy odporúča zvážiť návštevu úradu. V rámci stránkových hodín bude Odbor osvedčení vybavovať len urgentné žiadosti:

  • preberanie žiadostí o obnovenie platnosti osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí série „D“ (deti),
  • preberanie žiadostí z dôvodu zmeny mena, priezviska, adresy..... ,
  • preberanie vydaných osvedčení .

Žiadosti o priznanie postavenia Slováka žijúceho v zahraničí a o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí odporúčame do odvolania podávať na zastupiteľských úradoch, alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky v zahraničí.
Uvedený stav bude trvať do odvolania.
Za pochopenie ďakujeme.

 

Informácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí o vydaných osvedčeniach Slováka žijúceho v zahraničí

Táto forma informácie o vydaných osvedčeniach Slováka žijúceho v zahraničí sa vzťahuje len pre žiadateľov, ktorí v žiadosti uviedli, že si vydané osvedčenie prevezmú osobne na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Palisády 29/A, 817 80 Bratislava 15.

Informácie o vydaných osvedčeniach Slováka žijúceho v zahraničí pre žiadateľov, ktorí v žiadosti o vydanie osvedčenia uviedli, že si žiadajú doručiť vydané osvedčenie prostredníctvom ZÚ SR/GK SR podá príslušný ZÚ SR/GK SR v zahraničí.

 

Archív vydaných osvedčení r. 2020 Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je TU:

Archív vydaných osvedčení r. 2019 Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je TU:

Archív vydaných osvedčení r. 2018 Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je TU:

Archív vydaných osvedčení r. 2017 Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je TU:

Archív vydaných osvedčení do r. 2016 Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je TU:

Vydané „osvedčenie“ – číslo žiadosti:

 

3. týždeň

19532/20 (064886/2020-KOCS-12)
19534/20 (064886/2020-KOCS-16)
19599/20 (229/2020)
19600/20 (230/2020)
19601/20 (231/2020)
19603/20 (233/2020)
19605/20 (235/2020)
19612/20
19613/20

 

2. týždeň

19386/20 (164/2020)
19417/20
19511/20 (171/2020)
19538/20 (064886/2020-KOCS-18)
19586/20
19595/20
19641/20 (069122/2020-KOCS-1)
19642/20 (069122/2020-KOCS-2)

 

1. týždeň

19572/20 (120332/2020-KORU-064330)
19576/20 (225/2020)
19578/20 (227/2020)
19579/20 (209/2020)
19580/20 (210/2020)
19581/20 (211/2020)
19582/20 (212/2020)
19587/20
19590/20 (217/2020)
19591/20 (219/2020)
19592/20 (220/2020)
19593/20 (221/2020)
19596/20 
 

Počet zobrazení: 59793x