Komisia pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

SEKCIA: Západná Európa a zámorie

Na jeseň 2014 (29. októbra) sa v Bratislave uskutočnilo 1. zasadnutie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ. Na rokovaní sa zúčastnili členovia sekcie, zástupcovia krajanských komunít pre oblasť vzdelávania z Argentíny, Francúzska, Írska, Kanady, Luxemburska, Nemecka, Švajčiarska, Švédska, USA a Veľkej Británie, zástupcovia MŠVVaŠ SR a ÚSŽZ.

Kľúčovými témami 1. zasadnutia sekcie, ktoré otvoril Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, boli: aktuálny stav, formy, možnosti, doterajšie skúsenosti a potreby pri výučbe slovenského jazyka  a ďalších predmetov v slovenskom jazyku v krajinách západnej Európy a zámoria, aktivity a podujatia krajanských inštitúcií, ich pôsobenie a vplyv pri udržiavaní národnej kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, formy a možnosti podpory vzdelávania krajanov zo strany ich domovských krajín, ako aj dištančná výučba slovenského jazyka formou e-learningu.

Činnosť samotnej Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ sa premietne každý rok do dvoch pracovných rokovaní, pričom problematika vzdelávania, školstva v zahraničí a vyučovacieho procesu s akcentom na podporu výučby slovenského jazyka, sa uskutoční v dvoch sekciách. Prvou je Sekcia pre Strednú, Južnú a Východnú Európu, druhou Sekcia pre Západnú Európu a zámorie.

 

AKTIVITY, ROKOVANIA, SEMINÁRE

1.zasadnutie sekcie
http://www.uszz.sk/sk/1-zasadnutie-sekcie-pre-zapadnu-europu-a-zamorie-komisie-pre-skolstvo-a-vzdelavanie-uszz-3404

2. zasadnutie sekcie

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3605/rokovanie-sekcie-pre-zapadnu-europu-a-zamorie-komisie-pre-skolstvo-a-vzdelavanie-uszz-potvrdilo-zaujem-krajanov-o-aktivne-rozvijanie-slovenskosti

 

ANALÝZY, ŠTÚDIE, REFERÁTY

Medzinárodný deň materinského jazyka 2015 - Inklúzia prostredníctvom vzdelania: Jazyk sa počíta

Podpora vydania osvedčenia o ukončení vzdelania v Írsku

 

MÉDIÁ

SEKCIA PRE ZÁPADNÚ EURÓPU A ZÁMORIE NA FACEBOOKU

https://www.facebook.com/pages/Sloven%C4%8Dina-vo-svete/743228705730899


Vzdelávacie projekty pre krajanské deti v štátoch západnej Európy a v zámorí
http://www.uszz.sk/sk/vzdelavacie-projekty-pre-krajanske-deti-v-statoch-zapadnej-europy-a-v-zamori

 

ČASOPIS CERUZKY VO SVETE:  http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/

CERUZKY VO SVETE 3

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3789/ceruzky-vo-svete-napisali-krasnu-tretiu-kapitolu

 

KONTAKTY

ZOZNAM SLOVENSKÝCH VZDELÁVACÍCH CENTIER V ZÁPADNEJ EURÓPE A ZÁMORÍ

http://www.iseia.eu/zoznam-centier

 

Počet zobrazení: 778x