Dotácie

Na tomto mieste Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, jeho odbor ODEK - Odbor dotácií a ekonomiky, prináša aktualizované informácie, usmernenia, pokyny, ale aj zaujímavosti z problematiky dotačnej činnosti ÚSŽZ v rámci podpory projektov krajanov v rámci zvyšovania národného povedomia, jazykovej  a kultúrnej identity, rozvoja vzdelanosti, podpory médií a edičnej činnosti organizácií, spolkov, inštitúcií, ako aj fyzických osôb v prostrediach Slovákov žijúcich v zahraničí.
 

DOTÁCIE 2019: Schválené a neschválené

žiadosti o dotácie 2019

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje všetkým žiadateľom o dotácie na rok 2019 konečné výsledky – protokoly schválených a neschválených žiadostí o dotácie na rok 2019.

VIAC:

https://www.uszz.sk/sk/stranka/4672/dotacie-2019--schvalene-a-neschvalene-ziadosti-o-dotacie-2019

Počet zobrazení: 3807x