Dotácie

ODEK na novej adrese!

Na tomto mieste Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, jeho odbor ODEK - Odbor dotácií a ekonomiky, prináša aktualizované informácie, usmernenia, pokyny, ale aj zaujímavosti z problematiky dotačnej činnosti ÚSŽZ v rámci podpory projektov krajanov v rámci zvyšovania národného povedomia, jazykovej  a kultúrnej identity, rozvoja vzdelanosti, podpory médií a edičnej činnosti organizácií, spolkov, inštitúcií, ako aj fyzických osôb v prostrediach Slovákov žijúcich v zahraničí.
Aktuálne ODEK ÚSŽZ nedisponuje relevantnou informáciou z oblasti poskytovania dotácií krajanom.Krajania, ODEK je na novej adrese!
Doteraz boli krajania, ktorí v rámci vyúčtovania projektov, konzultácií či vyhotovenia zmlúv navštevovali referentov - teritorialistov pre jednotlivé krajiny, zvyknutí na adresu časti ÚSŽZ na Podjavorinskej ulici. 
V marci sa ODEK, rovnako aj knižnica nášho úradu, presťahovali do komplexu budov na Palisádoch. Oznamujeme to preto, že mnohí z krajanov sa ešte "zatúlajú" na starú adresu, a aby sa predišlo strate ich času, spresňujeme novú adresu Odboru dotácií a ekonomiky: Palisády 31, 817 80 Bratislava.

Počet zobrazení: 3410x