Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

hlavná foto

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí už tradične vyhlásili v jesennom termíne 2018 v poradí 27. ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO.  Vyhlasovateľom súťaže je Štátny pedagogický ústav.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných, špeciálnych a stredných škôl na území Slovenska a prostredníctvom škôl, vzdelávacích centier, spolkov a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí aj žiaci základných a stredných škôl, ako aj víkendových škôl našich krajanov žijúcich v prostrediach menšín a komunít.

Uzávierka dodania prác žiakov z krajanských prostredí je 15. februára 2019.

Cieľom súťaže je podchytiť, rozvíjať a prehĺbiť záujem detí a mládeže o slovenčinu a Slovensko, o významných dejateľov Slovenska a svojho kraja, o miestne spoločenské a kultúrne problémy a nárečia formou slohových úloh, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žánrov a básní.

 

INFORMÁCIE A PODMIENKY SÚŤAŽE

NA PORTÁLI ŠPÚ:

vyhlásenie súťaže

prihláška

 

V prípade ďalších informácií sa obráťte na mail jana.kovalova@statpedu.sk

Galéria

Počet zobrazení: 261x