Sviatok slovenského folklóru v Chorvátsku: 25. ročník detskej prehliadky v Osijeku

hlavná foto

Tradície kultúrneho dedičstva Slovákov mimo územia materskej krajiny sa po stáročia nielen zachovávajú, ale aj rozvíjajú najmä skrze spev, hudbu, tanec, zvykoslovie. Naša národná kultúra sa pýši žánrovou mnohorakosťou a bohatou rozmanitosťou v jej rýdzom ľudovom podaní. Aj preto je folkloristika a všetko s ňou spojené jedným z klenotov Slovákov nielen medzi Tatrami a Dunajom, ale aj všade tam, kde začuť slovenskú vravu, melódiu, zvuk fujary či gájd, kde zrak spočinie na ornamentoch krojovej výšivky víriacej v rytme tancov. Cennosť týchto tradícií sa umocňuje v ich rozvíjaní, kreatívnom prístupe zanietencov z radov fokloristov pri zrode nových a často objavných choreografií.

V prostrediach Slovákov žijúcich v zahraničí patrí k dominantným šíriteľom tradičnej folkloristiky oblasť dolnozemských Slovákov zasahujúca historicko-kultúrnou spätosťou až do oblasti Slavónie v Chorvátsku. A práve v jej centre – Osijeku sa v sobotu 11. mája 2019 uskutočnil jubilejný 25. ročník detskej prehliadky slovenského folklóru v Chorvátsku.

Podujatie, ktoré prezentovalo okrem kultúrno-umeleckého aspektu aj starostlivosť Zväzu Slovákov v Chorvátsku a jednotlivých miestnych odborov Matice slovenskej v Chorvátsku o šírenie folklórnych tradícií v radoch nastupujúcej generácie slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku, organizačne zabezpečil Zväz Slovákov v Chorvátsku a MS Osijek.

Na jubilejnej prehliadke slovenských detských folklórnych súborov v Chorvátsku sa zúčastnil aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Galéria

Počet zobrazení: 230x