Združenie Slovákov vo Švajčiarsku 50 rokov svojej činnosti ukončí slávnosťou v Zürichu, zúčastní sa na nej aj Ján Varšo, predseda ÚSŽZ

hlavná foto

Nebýva zvykom, aby  sa na slávnosti, ktorú pripomína vzácne číslo 50, niečo definitívne končilo. Skôr sme na výročných podujatiach primkli k spoločenskému formátu, na ktorom sa bilancuje, hodnotí, vylupujú najradostnejšie okamihy, pospomína. Na ľudí, činy, na všetko to, čo zostáva a mobilizuje, ďalej motivuje. Päťdesiatka v živote Združenia Slovákov vo Švajčiarsku je ale v deň jej slávnostnej pripomienky - v nedeľu 6. októbra  v Zürichu, žiaľ, aj konečnou.

Krajanskú komunitu, ktorú spojilo úsilie emigračnej vlny Slovákov z roku 1968 k vytvoreniu najväčšieho organizovaného spolku vo Švajčiarsku, postihol a teda aj dobehol generačný problém. Jednoducho niet už v súčasných radoch mladšej a strednej generácie typologicky, nezištne manažérsky a, nebojme sa to povedať,  aj vlastenecky nastavených mladých ľudí - Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku aj ako aktuálne migrujúcich "Európanov" - prejavujúcich hlbší záujem o spolkový krajanský život a aktivity, ktoré by zveľadili viaceré obdivuhodné, obetavé a slovenskosť vo všetkých jej prejavoch ukotvené hodnoty pričinivších sa doyenov.

Z vari desiatky tých, ktorí položili fundament pred 50 rokmi, žije dnes, ako sa on sám v časopise Slovenské zvesti vyjadril, už iba jediný - Aristid Zelenay. Obdiv a uznanie si však zaslúžia aj ďalší, ktorí v priebehu piatich desaťročí oduševňovali slovenskú komunitu skrze aktivity Združenia ako jeho lídri: Margita Trusková, Monika Švajlenová, Bohumil Šťastný a desiatky, ba stovky nemenovaných Slovákov vo Švajčiarsku, ktorí prispeli k pulzujúcemu vzdelanostnému, kultúrno-spoločenskému  i duchovno-vlasteneckému vyžitiu sa slovenskej krajanskej komunity nielen v Zürichu, ale v celom Švajčiarsku, v ktorom našli svoj nový domovský štát. Bez toho, aby čo i len na okamih zabudli či nebodaj zanevreli na svoju domovinu - Slovensko.

Na záverečnom podujatí Združenia Slovákov vo Švajčiarsku sa zúčastní  a svojou prítomnosťou krajanskú komunitu v Zürichu poctí aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

DO POZORNOSTI:

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3007/krajania-vo-svajciarsku-na-50-rocniku-narodnej-pute-slovakov-do-mariasteinu

 

Galéria

Počet zobrazení: 993x