Chorvátski pedagógovia slovenského jazyka na pracovnom stretnutí

hlavná foto

Prvé pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka v roku 2020 sa uskutočnilo v sobotu 8. februára v Osijeku. Na stretnutí sa v prítomnosti Andriju Kurica, školského dozorcu – poradcu pre výučbu slovenského materinského jazyka a Sandry Kraljovej Vukšićovej, riaditeľky Slovenského kultúrneho centra Našice, stretli učitelia slovenského jazyka, ktorí pôsobia v Chorvátsku na základných a stredných školách – Marija Pejaková, Ana Maroševićová, Boženka Dasovićová a Vlatko Miksad.

Úvodná časť stretnutia, ktoré viedli Andrej Kuric a vedúca aktívu učiteľov Ana Maroševićová, bola venovaná stručnej analýze realizácie plánu práce, k čomu bola podaná aj finančná správa za rok 2019. Stručnú správu z Koordinačnej porady, ktorú organizovala Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 31. januára 2020 v Bratislave, podali poradca A. Kuric a riaditeľka SKC Našice S. Kraljová Vukšićová. Následne účastníci zasadnutia prerokovali návrh projektov na rok 2019 a prípravu už ustálených projektov na aktuálny rok.

Hostiteľom celoštátneho podujatia s medzinárodnou účasťou Slovenčina moja, ktoré sa uskutočňuje s podporou Ministerstva vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky, bude  v tomto roku  14. novembra Základná škola Ivana Brnika Slováka v Jelisavci.

 

Na snímke vo fotogalérii:

Účastníci stretnutia pedagógov slovenského jazyka v Osijeku.

Galéria

Počet zobrazení: 94x