ZMENA stránkových hodín vo veci Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

hlavná foto

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí („úrad“) s ohľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s výskytom koronavírusu  a z dôvodu prijatých preventívnych opatrení  na zamedzenie šírenia prípadnej nákazy odporúča zvážiť návštevu úradu.

 

 

Na základe opatrení prijatých Ústredným krízovým štábom SR sa upravujú stránkové hodiny až do odvolania nasledovne:

PO:   od 9.00 do 11.00 h

STR:  od 9.00 do 11.00 h

 

V rámci stránkových hodín bude Odbor osvedčení vybavovať len urgentné žiadosti:

  • preberanie žiadostí o obnovenie platnosti osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí série „D“ (deti),

  • preberanie žiadostí z dôvodu zmeny mena, priezviska, adresy..... ,

  • preberanie vydaných osvedčení .

 

Dokumenty k doloženiu ktorých boli žiadatelia o vydanie osvedčenia vyzvaní Úradom pre Slováka žijúceho v zahraničí, je potrebné zasielať poštou.

 

Vstup do objektu sídla ÚSŽZ je povolený len v ochranných rúškach.

 

Žiadosti o priznanie postavenia Slováka žijúceho v zahraničí a o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí odporúčame do odvolania podávať na zastupiteľských úradoch, alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky v zahraničí.
 

Uvedený stav bude trvať do odvolania.
 

Za pochopenie ďakujeme.

Počet zobrazení: 1170x