ZMENA stránkových hodín vo veci Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

hlavná foto

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) pri zabezpečení agendy vydávania osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí upravuje stránkové hodiny v priestoroch ÚSŽZ od pondelka 16. novembra 2020, ktoré budú v obmedzenom režime.

 

 

Dočasne platné stránkové hodiny:

PONDELOK:     9:00 h – 12:00 h

STREDA:        13:00 h – 15:00 h

 

UPOZORNENIE:  Vstup do objektu sídla ÚSŽZ je umožnený za podmienky dodržiavania prísnych hygienických opatrení. Upozorňujeme najmä na povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou alebo šálom, dezinfikovať si ruky a dodržiavať dvojmetrový odstup.

Klientom odporúčame sledovať webovú stránku ÚSŽZ, na ktorej ÚSŽZ bude aktualizovať informáciu o úprave stránkových hodín.

Za pochopenie ďakujeme.

 

INFORMÁCIA K ZMENE PLATNEJ od 1. januára 2021:

ÚSŽZ informuje, že v stránkové dni v čase 9:00 h - 10:00 h budú prednostne vybavovaní klienti na prevzatie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.

 

AKTUÁLNY OZNAM O ZRUŠENÍ

STRÁNKOVÝCH HODÍN

ÚSŽZ informuje, že do 24. januára 2021 (vrátane) budú stránkové hodiny zrušené!

 

Milí krajania,

napriek sociálnemu odlúčeniu vynúteného opatreniami v záujme ochrany zdravia nás všetkých, Vám úprimne prajeme  zdravý nádych, novú nádej a potrebné odhodlanie v ústrety úspešnému a priaznivému roku 2021!

Počet zobrazení: 3028x