ZVLÁDNEME TO! SÚŤAŽ PRE DETI krajanov motivuje pieseň Mira Jaroša

hlavná foto

Hoci prežívame týždne a mesiace sociálneho odlúčenia, naši krajania sa všemožne snažia motivačne podchytiť aj najmladšie generácie. Je to aj ambícia projektu súťaže pre bystré a učenlivé deti, ktoré vyhlasuje ISEIA - Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských  vzdelávacích centier. Samotná riaditeľka tejto vzdelávacej inštitúcie  pre deti krajanov v západnej  Európe a zámorí Jarmila Buchová sa nadchla myšlienkou takto „spevavo a hravo“ deti nielen vzdelávať, ale zajedno aj nabádať k zdravej súťaživosti. Rozmeňme teda celý nápad „na drobné“.

Touto cestou ISEIA slovami jej riaditeľky vyhlasuje súťaže pre deti s pesničkou Mira Jaroša Zvládneme to na stránkach úradu. Pesnička TOP 1 – má chytľavá melódiu a okrem toho jej text je ideálny na obsahový a jazykový rozbor. Bohatý je pritom na slovné druhy, písmená ä, ô, vybrané slová, druhy viet, pády, rýmy ... Naozaj široký záber. Slohovo je text vhodný na opis činnosti (výroba rúška zo servítky v klipe) a mnoho bodov na úvahu k aktuálnym témam. Radosť pracovať so slovami textu pesničky – je to radosť pre deti a aj učiteľa, resp. rodiča. Téma pesničky spája v tomto čase ozaj nás všetkých!

V prílohe nájdete plagát súťaže a aj ukážky pracovných listov.

Podmienky súťaže: 

Termín: 25.7.2020 

Materiál obsahuje 45 strán s 36 úlohami k pesničke :-) Podmienkou zaradenia do súťaže je vypracovanie minimálne 5 úloh.

Informácie  a pracovné listy: slovencina.iseia@gmail.com 

Linka na pesničku: https://www.youtube.com/watch?v=m5kF_UB1SS4

FB: ISEIA Materiály na vyučovanie  

 

Srdečné pozdravy celému kolektívu

Jarmila

 

Ing. Jarmila Buchová, PhD.

ISEIA - International Slovak Educational Institution and Association

ISEIA -  Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských  vzdelávacích centier  

http://www.iseia.eu/ 

http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/ 

Galéria

Počet zobrazení: 1405x