Deň zahraničných Slovákov si pripomenieme 5. júla v petržalskom Sade Janka Kráľa

hlavná foto

V nedeľu 5. júla 2020 v kontexte Štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda si nielen na Slovensku, ale v celom slovenskom zahraničí pripomíname pamätný Deň zahraničných Slovákov.  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v snahe spájať krajanov nielen za hranicami Slovenska, ale aj priamo vo vlasti ich predkov či v ich niekdajšej domovine, si v tomto roku (poznačenom pandémiou koronavírusu COVID-19 a príslušnými opatreniami v záujme ochrany zdravia našich občanov) uctí  Deň zahraničných Slovákov slávnostnou pripomienkou, ktorá sa uskutoční v nedeľu 5. júla 2020 v Bratislave, na tradičnom mieste pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva v petržalskom Sade Janka Kráľa.

Deň zahraničných Slovákov je sviatkom státisícov našich krajanov, žijúcich po rôznych historických etapách vysťahovalectva, emigrácie či súčasnej ekonomickej migrácie mimo svojej vlasti či domoviny predkov. Slováci takto splynuvší so svetom však, našťastie v prevažnej miere, nezabúdajú na svoje korene, pôvod, jazyk, reč a kultúru. Zveľaďujú svoju slovenskosť, dbajú o zachovávanie národného povedomia a kultúrnej identity. Deje sa tak prakticky už od začiatku 18. storočia, keď začali osídľovať Dolnú zem a jej oblasti v dnešnom Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Chorvátsku. Deň zahraničných Slovákov ako sviatok všetkých našich krajanov si pripomíname od roku 1993, teda od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

ÚSŽZ pozýva všetkých krajanov, z ktorých mnohí využívajú začiatok leta na dovolenkový pobyt či návštevu rodín a priateľov na Slovensku, na tradičné stretnutie v Sade Janka Kráľa v Petržalke. V nedeľu 5. júla 2020 o 10.00 h v rámci symbolickej pripomienky položia zástupcovia krajanov kytice kvetov k základnému kameňu potenciálneho Pamätníka slovenského vysťahovalectva.

Účastníkom slávnosti sa prihovorí Peter Prochácka, poverený vedením Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, ako aj ďalší hostia.  V kultúrnom programe sa predstavia Katarína Mosnáková Bagľašová, Ivan Slávik (obaja spev) a Ondrej Druga (akordeón).

Základný kameň Pamätníka slovenského vysťahovalectva položili v historickom petržalskom parku v roku 2000, pričom predstavuje 4,5-tonový kus neopracovaného červeného mramoru z Tardošského lomu. Kameň, ktorý v priestore korešponduje so sochou štúrovského básnika Janka Kráľa, darovali Slovensku naši krajania z Maďarska. Od toho roku sa základný kameň budúceho Pamätníka slovenského vysťahovalectva stal aj stredobodom slovenského krajanského sveta v sviatočný deň Slovákov žijúcich v zahraničí v hlavnom meste spoločnej vlasti.  Sviatok si pripomínajú aj mnohé slovenské komunity na celom svete – stretávajú sa, organizujú rôzne spoločenské a kultúrne podujatia. Uvedomujú si spolupatričnosť k Slovákom žijúcim nielen na rodnom Slovensku, ale aj v každom kúte sveta.

Slovenská republika a naši krajania vo svete si pripomínajú Deň zahraničných Slovákov od roku 1993 na základe zákona NR SR č. 241/1993 Z. z., ktorým sa 5. júl stal pamätným dňom. Pri výbere Dňa zahraničných Slovákov brali poslanci do úvahy aj iný sviatok pripadajúci na 5. júl - Deň sv. Cyrila a sv. Metoda, ktorý je štátnym sviatkom SR.
 

Vzdajme poctu slovenskosti stmeľujúcej šíry krajanský svet.

Príďte medzi nás, priatelia!

 

Na titulnej fotografii:

Základný kameň potenciálneho Pamätníka slovenského vysťahovalectva v petržalskom Sade Janka Kráľa.

Na snímke vo fotogalérii:

Účastníci slávnostnej pripomienky v Sade Janka Kráľa 5. júla 2019.

 

Foto: ĽUDO POMICHAL

Galéria

Počet zobrazení: 381x