ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN vo veci Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

hlavná foto

V súlade s odporúčaniami a opatreniami v súvislosti s COVID-19 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) pristúpil k opatreniam pri zabezpečení agendy v oblasti „Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí“. ÚSŽZ upravuje od pondelka 12. októbra 2020 stránkové hodiny v priestoroch ÚSŽZ v obmedzenom režime.

 

Dočasne platné stránkové hodiny:

PONDELOK:   od   9.00 do  12.00 h

STREDA:         od 13.00 do 15.00 h

Klienti môžu vstúpiť do objektu sídla ÚSŽZ (Palisády 29/A Bratislava) v stránkových hodinách výlučne individuálne a v ochranných rúškach. ÚSŽZ zabezpečil dezinfekciu prostredia prijímania stránok.

Zároveň upozorňujeme držiteľov osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, ktorým platnosť osvedčenia končí v mesiacoch október až december 2020, že platnosť uvedených osvedčení sa predlžuje o 4 mesiace.

Počet zobrazení: 153x