Belgické kráľovstvo

Slovenský krajanský spolok v Belgicku
Avenue G. Bergmann 8
1050 Bruxelles
Tel./fax: 0032 / 2 672 07 44
E-mail: kontakt@slovspolok.be
URL: http://www.slovspolok.be/ 

Slovenská katolícka misia
Rue Jenneval 10
1000 Bruxelles
Tel.: 0032 / 499 240071
E-mail: mail@skmbrussels.be
URL: www.skmbrussels.be

 

Počet zobrazení: 3397x