Vnútorné predpisy ÚSŽZ k dotáciám

 

Smernica о poskytovaní dotácií 2021 (.pdf)
Dodatok č. 1 k Smernici o poskytovaní dotácií (.pdf)
Dodatok č. 2 k Smernici o poskytovaní dotácií (.pdf)
Dodatok č. 3 k Smernici o poskytovaní dotácií (.pdf)

Metodický pokyn o poskytovaní dotácií 2021 (.pdf)
Dodatok č. 1 k Metodickému pokynu o poskytovaní dotácií (.pdf)