Vnútorné predpisy ÚSŽZ k dotáciám

 

SMERNICA č. 1/2024 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.pdf)
Príloha č. 1 k smernici č. 1/2024 – Oblasť štátnej podpory poskytovanej úradom č. 1 Vzdelávanie (.pdf)
Príloha č. 2 k smernici č. 1/2024 – Oblasť štátnej podpory poskytovanej úradom č. 2 Kultúra (.pdf)
Príloha č. 3 k smernici č. 1/2024 – Oblasť štátnej podpory poskytovanej úradom č. 3 Informácie (.pdf)
Príloha č. 4 k smernici č. 1/2024 – Oblasť štátnej podpory poskytovanej úradom č. 4 Médiá (.pdf)
Príloha č. 5 k smernici č. 1/2024 – Kúpa, výstavba, prístavba a rekonštrukcia nehnuteľnosti (.pdf)
Príloha č. 6 k smernici č. 1/2024 – Platobná inštrukcia na vrátenie dotácie (.pdf)
Príloha č. 7 k smernici č. 1/2024 – Spôsob prezentácie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí prijímateľom dotácie (.pdf)

Zoznam oprávnených účelových položiek (.pdf)