Vnútorné predpisy ÚSŽZ k dotáciám

 

Smernica о poskytovaní dotácií 2021 (.pdf)
Dodatok č. 1 k Smernici o poskytovaní dotácií (.pdf)
Dodatok č. 2 k Smernici o poskytovaní dotácií (.pdf)
Dodatok č. 3 k Smernici o poskytovaní dotácií (.pdf)
Dodatok č. 4 k Smernici o poskytovaní dotácií (.pdf)

Príloha č. 8 k Smernici o poskytovaní dotácií č. 23/2021 – Vyúčtovanie poskytnutej dotácie (.docx)

Rozhodnutie predsedu o bližšej špecifikácii podmienok vyúčtovania dotácií z 11.4.2023 (.pdf)

 

Metodický pokyn o poskytovaní dotácií 2021 (.pdf)
Dodatok č. 1 k Metodickému pokynu o poskytovaní dotácií (.pdf)