Výročné správy o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí

 

 

2022
Správa za rok 2021 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2023 (.pdf)