Viktória

Združenie Austrálskych Slovákov vo Viktórii
(vydáva štvrťročne Slovenské Zvesti)
Prezident Lukáš Pajánk
Adresa: PO Box 263, Kew, VIC 3101
Web: http://www.asav.org.au/
Email: president@asav.org.au
FB: https://www.facebook.com/ASAV.org.au/

Slovenská školaSlovak Little School Beseda
Vedie Marta Kapusta
Email: slovaklittleschool@gmail.com
Web: http://www.asav.org.au/slovenska-skola/
FB: https://www.facebook.com/groups/SlovenskaDetskaBeseda/

Slovenský klub „Ľudovít Štúr“
Slovak Social and Cultural Club „Ludovit Stur“ Inc.
Prezident Benjamin Peška
Adresa: 105 Triholm Ave, PO Box 61, Laverton, VIC 3020
Tel.: 03/9369 3187
Web: http://www.slovaksocialclub.com.au
Email: president@slovaksocialclub.com.au
FB: https://www.facebook.com/SlovakSocialClub.LudovitStur/

Slovenská škola pri klube Ľudovít Štúra
Vedie Tatiana Hrcan
Email: schoolprincipal@slovaksocialclub.com.au
FB: https://www.facebook.com/SlovakSocialClub.LudovitStur/

Folklórny súbor FS Liptár a Liptárik pri klube Ľudovít Štúra
Vedie Ben Peška
FB: https://www.facebook.com/fsliptar/

Sokol Melbourne
(vydáva mesačník Kvart)
Prezidentka Věra Zlaty
Adresa: 497 Queensberry Street, North Melbourne, VIC 3051
Web: www.sokolmelbourne.com.au
Email: vera.zlaty@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/SokolvMelbourne

VodaFest – Czech and Slovak Association Inc.
Web: http://vodafest.org/
Email: info@vodafest.org
FB: https://www.facebook.com/VodaFest/

Slovenské vysielanie – Rádio SBS Slovak
(naživo v nedeľu o 19:00 AEDT)
Web: https://www.sbs.com.au/language/slovak
FB: https://www.facebook.com/SBSSlovak/

Slovenský evanjelický a. v. zbor Krista Pána v Seabrooku (Laverton)
72 – 74 Point Cook Road
Seabrook, Victoria 3028, Austrália
zborový farár: Mgr. Ján Havjar
E-mail: janhavjar@yahoo.com
Tel. č.: +61-3-9369-5675
zborový dozorca: Ján Sklenár
E-mail: sklenar.j@gmail.com
Služby Božie: nedeľa 10:00