48. Krajanská nedeľa

9. júla 2023 o 13.30, amfiteáter v Detve

ZIMNÝ SLNOVRAT

Program súborov a skupín Slovákov žijúcich v zahraničí – Krajanská nedeľa

Garant programu: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Realizátor programu: Folklórny spolok Púčik Brno, Česká republika
Realizačný kolektív programu:

Námet, scenár, príprava a réžia: Vlastimil Fabišik Odborná spolupráca: Katarína Király, Marijan Pavlov, András
Csasztvan, Ján Slávik Sprievodné slovo: Martin Kopor, Rastislav Zornjan .

Scénické uvedenie: Marijan Pavlov

Asistenti scénického uvedenia: Dominik Rabatín, Peter Čekan, Michal Jurko, Ondřej Drahotský, Lucia Holodňaková, Martina Bajerová
Zvuková réžia: Jan Vrbka

Príprava a realizácia projekcie: Katarína Király, Jan Vrbka

 

Zimné obdobie našich predkov bolo preplnené rôznymi zvykmi. Zahŕňa predvianočné obdobie, adventný pôst, začiatok cirkevného roka i obávané stridžie dni. Vo vianočných sviatkoch sa spájali dávne oslavy zimného slnovratu s náboženským sviatkom narodenia Ježiša Krista. Nový rok vystriedal starý, prichádzal sviatok Troch kráľov a očakávané fašiangy.

Odpradávna koncom jesene a začiatkom zimy, kedy denné svetlo postupne ubúdalo, vyvolávalo predlžovanie nocí a skracovanie dní aj v našich predkoch obavy a pocit strachu zo zlých, škodlivých démonov, ktorí dokážu zvíťaziť nad blahodarným slnkom. Veď ich sila bola natoľko veľká, že pohltila slnečné lúče, priniesla tmu a chlad. Aj keď sa toto strašidelné divadlo konalo každý rok, v ľuďoch narastala prirodzená obava, že zlo zvíťazí nad dobrom a slnko už viac neuvidia v jeho plnej sile.

 

Program si dal za cieľ ukázať zvyky, obyčaje, úkony v období zimného slnovratu. Šíriť ľudové tradície, zvyky, obrady a propagovať ich trvalé hodnoty je plnenie posolstva ľudského rodu, našich predkov, je to naše trvalé poslanie.

  

V programe účinkovali:

 

  1. Folklórny súbor Nádeje, Paríž, Francúzsko
  2. Folklórny súbor Cerovina, Čerpotok, Rumunsko
  3. Slovenský tanečný súbor Dúha, Malý Kereš, Maďarsko
  1. Folklórny súbor V pivnickom poli, Pivnica, Srbsko
  2. Slovenský kultúrno umelecký spolok Slnečnica, Padina, Srbsko
  1. Folklórny súbor Limbora, Praha, Česká republika
  1. Folklórna skupina Hajduky, Vyšné Lapše, Poľsko
  2. Tanečný súbor Domovina/Slovak Domovina Dancers, Windsor, Kanada

 

Folklórny súbor NÁDEJE

Súbor pôsobí na folklórnej umeleckej scéne už od roku 1952. Je členom Asociácie rodákov a priateľov z Českých krajín a Slovenska (A.O.T.S.) s pôsobnosťou v Paríži. Cieľom súboru je udržiavať tradície a zvyky českých a slovenských rodákov a podporovať českú, moravskú a slovenskú kultúru vo Francúzsku. Za 70 rokov sa v súbore vystriedalo viac ako 300 členov, ktorí predviedli divákom vo Francúzsku, na Slovensku, v Českej republike, ale aj inde vo svete veľké množstvo scénicky spracovaných tancov, zvykov a tradícií. V Detve FS Nádeje vystupuje pravidelne už od roku 1976, naposledy sa predstavil v roku 2022.

Vedúcimi súboru sú Tania Compagnon-Bretagne a Daniel Compagnon.

 

Folklórny súbor CEROVINA

Súbor Cerovina bol založený v roku 2004. Pochádza z dediny Čerpotok v rumunskej župe Bihor, kde sa Slováci z východného Slovenska usadili pred 153 rokmi. Územie bolo porastené cerovými lesmi, podľa ktorých bola pomenovaná novozaložená osada a odtiaľ pochádza aj názov súboru. V súčasnosti má súbor 35 členov od 14 do 18 rokov, z ktorých 15 tvorí detský súbor. Repertoár tvoria ľudové spevy a tance Slovákov z Bihoru, ktoré sprevádza vlastná ľudová hudba. Súbor okrem domácich vystúpení absolvoval viaceré zahraničné cesty a je taktiež pravidelným hosťom folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Naposledy sa tu predstavil v roku 2018.

Vedúcim súboru je Jaroslav Zetocha.

 

Folklórny súbor HAJDUKY

Súbor Hajkduky vznikol ako detský na Základnej škole vo Vyšných Lapšoch na Hornom Spiši v Poľsku, od roku 2011 pracuje ako dospelý súbor. Od samotného začiatku sa zaviazal strážiť a udržiavať zvyky a tradície predkov, a to nielen prostredníctvom piesní a tancov, ale aj ľudového kroja. V súčasnosti má súbor 36 členov v dvoch zložkách: Mladé Hajduky a Hajduky. V repertoári sú zastúpené predovšetkým spišské piesne a tance, ale aj slovenský folklór. Pri FS pôsobí ľudová hudba rodiny Grigľakovcov. Hajduky účinkujú doma, v blízkom okolí a na Slovensku, pravidelne sa zúčastňujú súťaží a prehliadok, ako sú „Spišské zvyky“ v Nedeci, v Łużnej „Pogórzańskie Gody“, „Ostatki-Fašiangy“ v Krempachoch či Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku. V Detve sa naposledy predstavil v roku 2018.

Vedúcou súboru je Dorota Moś.

 

Slovenský tanečný súbor DÚHA

Tanečný súbor Dúha založila mladá generácia v roku 1978 s cieľom spracovať a aj na javisku prezentovať tance, spev a zvyky slovenskej národnosti. Názov súboru vyjadruje pestrofarebnosť tanečnej kultúry, totiž okrem slovenských tancov do repertoáru Dúhy zaradili tance aj iných krajov Maďarska. Kiskőrös (Malý Kereš) je aj dnes významným slovenským národnostným mestom. Obyvatelia si zachovali pôvod, evanjelickú vieru a tí najstarší aj kroje. Tanečníci vystupovali trikrát na folklórnych slávnostiach v Detve, ako aj na folklórnych festivaloch v Myjave, na Orave a v Košiciach, súbor zastupoval Maďarsko na Medzinárodnom festivale ľudového tanca v Karlových Varoch. Viackrát vystupovali aj na festivaloch v Belgicku, Českej republike, Holandsku, Rumunsku a Srbsku. Naposledy sa v Detve predstavil v roku 2011.

Vedúcou súboru je Markó Jánosné.

 

Folklórny súbor V PIVNICKOM POLI

Folklórny súbor absolvoval prvé vystúpenie v roku 1965 a odvtedy pracuje na uchovávaní tradičného folklórneho bohatstva Slovákov žijúcich v Srbsku. Súbor je súčasťou Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica, v ktorom je od roku 1992 činný aj Detský folklórny súbor Ratolesť. Zámerom spolku je pestovať slovenskú ľudovú tvorbu s jej všetkými špecifikami – nárečím, piesňami, zvykmi, tancami a súčasne aj krojmi. Súbor tvoria tanečná skupina, ľudový orchester, dievčenská a chlapčenská spevácka skupina a speváci sólisti. K bohatým aktivitám patria vystúpenia na Slovensku i v zahraničí a opakované ocenenia na Folklórnom festivale Tancuj, tancuj v Srbsku, významným podujatím Spolku je medzinárodný festival spevákov sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní „Stretnutie v pivnickom poli“, ktorý sa bez prestávky koná od roku 1966. V Detve sa naposledy predstavil v roku 2014.

Vedúcim súboru je Miroslav-Juraj Béla.

 

Slovenský kultúrno umelecký spolok SLNEČNICA

SKUS Slnečnica bol založený v roku 2014. Po zmene predsedu v roku 2016 začala nová predsedníčka Martina Papová pracovať na rozvoji organizácie a v roku 2021 oslovila ZŠ Maršala Tita a ponúkla spoluprácu Ane Halajovej a vedeniu školy. Členovia spolku sú deti, mládež aj rodičia, ktorí sú rozdelení do štyroch skupín. Cieľom činnosti je podporovať, uchovávať a chrániť slovenské tradície, zvyky a jazyk v srbskej Padine, vyhľadávať pôvodné činnosti, ktoré tradične boli prvkom spájania sa ľudí a ich vzájomnej pomoci, s dôrazom na oblasti tradičnej kultúry, ako aj amatérskej umeleckej tvorby, s cieľom ukázať bohatstvo a rôznorodosť histórie Slovákov v Padine. SKUS Slnečnica sa v Detve ešte nepredstavil, v tomto roku sa prezentuje po prvý krát.

Vedúcou súboru je Ana Halajová.

 

Folklórny súbor LIMBORA

V roku 1951 vznikol v Prahe slovenský folklórny vysokoškolský súbor, ktorý od roku 1986 nesie názov Limbora. Zriaďovateľom FS Limbora aj dvoch detských kolektívov Limborka a Malá Limborka je Asociácia Limbora. Limbora sa venuje scénickému spracovaniu slovenského ľudového umenia. Podieľa sa na kultúrnom a spoločenskom živote Slovákov v Prahe, je organizátorom medzinárodného folklórneho festivalu Praha srdce národov. Naposledy sa v Detve predstavil v roku 2016.

Vedúcimi súboru sú MUDr. Mária Miňová a Ing. Jaroslav Miňo.

 

Tanečný súbor DOMOVINA/Slovak Domovina Dancers

Domovina je slovenský tanečný súbor, ktorý pôsobí v kanadskej provincii Ontario, v meste Windsor. Súbor bol založený v roku 1983, v súčasnosti má 20 členov vo veku od 15 do 25 rokov. Jeho cieľom je prostredníctvom tanca zachovávať slovenské kultúrne dedičstvo v Kanade. FS Domovina vystupoval v mnohých mestách v Kanade, USA aj Európe, tlieskali mu taktiež na mnohých folklórnych festivaloch a slávnostiach na Slovensku. V roku 2019 sa súbor zúčastnil súťaže RTVS Zem spieva. Naposledy sa v Detve predstavil v roku 2016.

Vedúcou súboru je Irena Timko.

           

 

V programe vystúpilo okolo 260 účinkujúcich zo 7 krajín: z Česka, Francúzska, Kanady, Maďarska, Poľska, Rumunska a Srbska. Na začiatku programu krajanská nedeľa udelil predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí medailu ÚSŽZ pani Irene Timkovej z Kanady, zakladateľke, dlhoročnej aktívnej členke a riaditeľke najstaršieho súboru slovenského folklóru pre dospelých v Kanade Domovina Dancers za zásluhy o zachovanie slovenskej kultúry v prostredí slovenskej komunity vo Windsore a za propagovanie slovenského kultúrneho dedičstva a šírenie dobrého mena o Slovensku

v Kanade.

 

Súčasťou programu „Zimný slnovrat“ bola aj výstava „Od pôstu do pôstu“ nainštalovaná v Humne Krajanského dvora, ktorá predstavila obdobie husto popretkávané výročnými zvykmi zaužívanými v prostredí zahraničných Slovákov. Autorkou výstavy bola Katarína Király.