Portugalsko

Klub Čechov a Slovákov žijúcich v Portugalsku (KCS)
Občianske združenie
Web: http://www.kcsp.pt/
Facebook: Klub Čechů a Slováků žijících v Portugalsku
E-mail: klub@kcsp.pt

 

Prvá slovenská škola v Portugalsku (PSSP)
Neformálna iniciatíva doplnkového vzdelávania správne podliehajúca KCSP
Gestori: Veľvyslanectvo SR v Lisabone a Pedagogická Fakulta UK Bratislava
E-mail: slovenskaskolalisabon@gmail.com