Bibliotéka 2015

Pôvodnú tvorbu dolnozemcov obohatili aj knižné počiny Slovákov z Poľska

Tradičný jesenný sviatok knihy v Bratislave opäť otvoril tisícom záujemcov dobrej knihy a priaznivcom knižnej kultúry svoje brány v dňoch 5. až 8. novembra 2015.  Bibliotéka je už viac ako 20 rokov miestom, kde si záujemcovia môžu vybrať z bohatej ponuky kníh od slovenských i zahraničných vystavovateľov, stretnúť sa so svojimi obľúbenými autormi a vychutnať si atraktívny sprievodný program plný knižných noviniek a zaujímavých diskusií.

V období od 5. do 8. novembra si aj v tomto roku rozložili svoj pútavý, pestrý a na knižné tituly bohatý spoločný stánok vydavatelia a autori z radov dolnozemských Slovákov. Tentoraz boli priamo zastúpení Slováci z Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska.

Už tradične informoval básnik a publicista Ivan Miroslav Ambruš, predseda Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, o tom,  aký program s prezentáciou nachystali dolnozemskí autori a vydavatelia na štvrtok 5. novembra v rámci sprievodného programu v Programovom centre 1.

14.00 h:  Prezentácia vydavateľskej produkcie Matice slovenskej v Srbsku za prítomnosti predsedníčky MSS, pani Kataríny Melegovej Melichovej.

Prezentácia antológie poviedok slovenských autoriek z materskej rajiny a Dolnej zeme Studienky, ktorú zostavila poetka a publicistka Viera Benková.

15.00 h:  Prezentácia vydavateľskej produkcie Kultúrnej a vedeckej  spoločnosti Ivana Krasku za prítomnosti predsedu KVSIK- básnika Ivana Miroslava Ambruša.

Prezentácia básnickej zbierky Anny Rău Lehotskej – Nesúlady,  za účasti autorky. Knihu prezentuje: PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.

18.00 h:  Prezentácia vydavateľskej produkcie a vybraných noviniek Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci za prítomnosti riaditeľa SVC Vladimíra Valentíka.

                  Prezentácie moderovala Mária Katarína Hrkľová

 

Na titulnej fotografii:

Krajanské vydavateľstvá obohacujú veľtrh Bibliotéka v bratislavskej Inchebe. Na knižnej žatve 2015 sa mal čím popýšiť aj Ľudomír Molitoris, predseda Spolku Slovákov v Poľsku. Neúnavný organizátor spoločensko-kultúrneho života Slovákov v oblastiach Spiša a Oravy z poľskej strany hraníc okrem knižných titulov prezentoval aj časopis ŽIVOT.  

FOTO: ĽUDO POMICHAL