Izrael

Združenie vysťahovalcov z Československa
Hitachduth Yotsei Czechoslovakia in Israel
15 Achad Haam St.
65 141 Tel-Aviv
Tel.: 00972 / 3 / 517 27 92
Fax: 00972 / 3 / 516 21 72
E-mail: 
csjews@zahav.net.il