Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie 2022 – 2026


KONCEPCIA štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí 2022-2026 (.pdf)

Vykonávací plán k vecnému plneniu Koncepcie vypracoval ÚSŽZ na základe schválenej koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2022 – 2026 v spolupráci s ministerstvami a zložkami štátnej správy, ktoré sú priamo ovplyvnené zmenami, ktoré prináša vykonávací plán, spolu s ministerstvami a zložkami verejnej správy, ktoré budú aktívne participovať na implementovaní zadefinovaných úloh. Vykonávací plán rámcuje a presne definuje jednotlivé úlohy z koncepcie, ktorá bola pripomienkovaná a upravovaná aj za účasti participujúcich krajanov. Úlohy, ktoré sú zadefinované v tomto pláne sú celoplošné, dotýkajú sa všetkých Slovákov v zahraničí bez ohľadu na špecifické problémy v krajinách, v ktorých momentálne žijú.

 

Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie 2016 – 2020

 

Koncepcia 2016 – 2020 (pdf)
Schéma č. 1 – Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí – tvorca a vykonávateľ štátnej politiky (pdf)
Schéma č. 2 – Inštitúcie a organizácie spolupodieľajúce sa na realizácii štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí (pdf)
Schéma č. 3 – Poskytovanie dotácií pri výkone štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v období 2016 – 2020 (pdf)

 

Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2015

Koncepcia do r. 2015 (pdf)