Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie 2022 – 2026

KONCEPCIA štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí 2022-2026 (.pdf)

 

Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie 2016 – 2020

Koncepcia 2016 – 2020 (pdf)
Schéma č. 1 – Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí – tvorca a vykonávateľ štátnej politiky (pdf)
Schéma č. 2 – Inštitúcie a organizácie spolupodieľajúce sa na realizácii štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí (pdf)
Schéma č. 3 – Poskytovanie dotácií pri výkone štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v období 2016 – 2020 (pdf)

 

Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2015

Koncepcia do r. 2015 (pdf)