Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie 2022 – 2026

KONCEPCIA štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí 2022-2026 (.pdf)

Vykonávací plán k vecnému plneniu Koncepcie (ďalej „Akčný plán I“) vypracoval ÚSŽZ na základe schválenej koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2022 – 2026 v spolupráci s ministerstvami a zložkami štátnej správy, ktoré sú priamo ovplyvnené zmenami, ktoré prináša Akčný plán I, spolu s ministerstvami a zložkami verejnej správy, ktoré budú aktívne participovať na implementovaní zadefinovaných úloh. Akčný plán I rámcuje a presne definuje jednotlivé úlohy z koncepcie, ktorá bola pripomienkovaná a upravovaná aj za účasti participujúcich krajanov. Úlohy, ktoré sú zadefinované v tomto pláne sú celoplošné, dotýkajú sa všetkých Slovákov v zahraničí bez ohľadu na špecifické problémy v krajinách, v ktorých momentálne žijú.

Pracuje sa na druhom vykonávacom pláne (tzv. Akčný plán II). Ten bude slúžiť na zadefinovanie úloh, ktoré budú riešiť problémy lokálneho charakteru, teda špecifické potreby jednotlivých komunít Slovákov v žijúcich v zahraničí v ich konkrétnych krajinách. Úlohy zadefinuje ÚSŽZ v spolupráci s krajanskými komunitami a participujúcimi Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

 

Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie 2016 – 2020

Koncepcia 2016 – 2020 (pdf)
Schéma č. 1 – Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí – tvorca a vykonávateľ štátnej politiky (pdf)
Schéma č. 2 – Inštitúcie a organizácie spolupodieľajúce sa na realizácii štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí (pdf)
Schéma č. 3 – Poskytovanie dotácií pri výkone štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v období 2016 – 2020 (pdf)

 

Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2015

Koncepcia do r. 2015 (pdf)