Dánske kráľovstvo

Spolok dánsko-slovenského priateľstva
Dansk-Slovakisk Venskabsforening – predsedníčka Veronika Fischer
Tel.: + 45 532 972 61
E-mail: skdkcph@gmail.com
URL: www.danskslovakisk.dk

 

Aktualizácia: 15. 2. 2021