Ukrajina

Kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská v Ukrajine
Kuľturno-osvitnja organizacija Matica slovenska v Ukrajini
Županatska, 10
88000 Užhorod
Zakarpatská oblasť, Ukrajina
Predseda: Jozef Hajniš
Tel.: +380 509 802 607
E-mail: jozefhajnis1@rambler.ru

Slovenská spoločnosť M.R.Štefánika
Sídlo: nám.Rynok, 17 Ľvov, Ukrajina, 79006 (spolu s Českou besedou)
Korešpondenčná adresa: P.O.BOX 10214, 79006 Ľvov, Ukrajina
Predseda: Ľudovít Fabrí
Tel.: + 380930396062, mob.: 00380975120655
E-mail: hrebik@ukr.net
https://www.facebook.com/ssmrlv/

Spoločnosť Slovákov Ľ. Štúra v Zakarpatsku
Gagarinova 14, 295119 Storožnica-Jovra
Tel.: 00380 / 312 / 273 25 94
Predseda: Valeria Balanko
Tel.: 00380505879220
E-mail: balankovalerja@rambler.ru

Užhorodský spolok Slovákov
Adresa: ul. Dendeši 138, 88001 Užhorod
Predseda: Ivan Latko (Tel.: 00380505 399617)
Tel.: 0038 031 2668635
E-mail: Latkouzg@ukr.net

Zakarpatský kultúrno-osvetový spolok slovenských žien Dôvera
Adresa: Lehockeho 1358, 88 015 Užhorod
Tel.: +380500103689
E-mail: dudashjana@gmail.com.ua
Podpredsedníčka: Jana Dudash-Ryzhak

Spolok slovenskej inteligencie v Zakarpatsku
Dobrjanskeho 10/30
88 000 Užhorod
Tel.: 00380 / 312 / 23 08 61
Predseda: Ernest Horvát
E-mail: hernest@ukr.net
Tel.: +380506719043